De VOO heeft vakantie van 26 juli t/m 13 augustus. Vanaf 16 augustus zijn we weer per mail bereikbaar via [email protected] en vanaf 23 augustus weer volledig telefonisch en per e-mail.

Veelgestelde vragen

Elke schooldag krijgt de VOO Helpdesk vragen van ouders, leerkrachten, schooldirecteuren en bestuurders over onderwijs en medezeggenschap. Leden van de VOO kunnen kosteloos contact opnemen met de helpdesk. Nog geen lid? Word dan als MR, ouderraad of persoonlijk lid van de VOO!

Hieronder vindt u een selectie van de vaak gestelde vragen om een indruk te krijgen welke vragen u aan onze helpdesk kunt stellen.

Heeft de MR een rol bij het sinterklaasfeest?

Lees het hier antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Voor welke geleding stelt iemand die ouder én personeelslid zich kandidaat?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Hoe moet de begroting eruit zien?

Lees het hier antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Moet de MR lid zijn van de sollicitatiecommissie?

Lees het hier antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Is de MR verplicht een jaarverslag te schrijven?

Lees het hier antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Welk recht heeft de MR bij de ouderbijdrage als deze door de ouderraad wordt geïnd?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Mag de directie besluiten het aantal MR-leden in te krimpen?

Lees het hier antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Kan een MR-lid tijdelijk worden vervangen?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Hoeveel ouders moeten bij een ouderraadpleging stemmen?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Moet de directeur bij elke vergadering aanwezig zijn?

Lees het hier antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Wie moeten worden geraadpleegd bij een besturenfusie?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Wat zijn de rechten van de MR bij overplaatsing van de directeur?

Lees het hier antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Heeft de MR iets te zeggen over het jaarplan van de school?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Als de MR in de BAC heeft gezeten, moet er dan nog om advies gevraagd worden?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Mag een medewerker van het bestuurskantoor lid zijn van de GMR?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Hoe wordt buitenschoolse opvang georganiseerd en welke rechten heeft de MR?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Kan de MR iets doen aan armoede op school?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Mag een onbevoegd iemand voor de klas staan?

Lees het hier antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Heeft de MR instemmingsrecht op de bijlage van de schoolgids?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Wat heeft de MR te zeggen over het verplaatsen van taken van de schoolleiding naar het team?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Welke rechten heeft de MR bij een voorgenomen sluiting van een dependance?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie

 

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Met NPO-gelden kun je ouderbetrokkenheid stimuleren Er zijn allerlei partijen primair belangrijk voor het succes van onderwijs op school:  Leerkrachten. Zij zijn doorgaans enorm ge ...9 jul 2021

De nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage is niet voor alle scholen duidelijk. Twee weken terug schreef ik al over de wet die verbiedt dat scholen kinderen uitsluiten van activiteiten als hun ouders om wat voor r ...