In verband met de zomervakantie zijn we tot en met 11 augustus niet bereikbaar. We staan u graag weer vanaf 12 augustus te woord! De helpdesk is vanaf 19 augustus weer bereikbaar.

Veelgestelde vragen

Elke schooldag krijgt de VOO Helpdesk vragen van ouders, leerkrachten, schooldirecteuren en bestuurders over onderwijs en medezeggenschap. Leden van de VOO kunnen kosteloos contact opnemen met de helpdesk. Nog geen lid? Word dan als MR, ouderraad of persoonlijk lid van de VOO!

Hieronder vindt u een selectie van de vaak gestelde vragen om een indruk te krijgen welke vragen u aan onze helpdesk kunt stellen.

Heeft de MR instemmingsrecht op de begroting?

Meer informatie
Kan een ouder die ook personeelslid is lid worden van de MR?

Meer informatie
Heeft de MR een rol bij het organiseren van het sinterklaasfeest?

Meer informatie
Zit de MR in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe schoolleider?

Meer informatie
Is de MR verplicht om een jaarverslag te schrijven?

Meer informatie
Zijn de vergaderingen van de MR openbaar?

Meer informatie
Moet de OMR instemmen met de ouderbijdrage die de ouderraad int?

Meer informatie
Mag de schoolleiding besluiten het aantal MR-leden te verminderen?

Meer informatie
Moeten ouders stemmen bij een ouderraadpleging?

Meer informatie
Moet de schoolleiding het werkplan van de MR goedkeuren?

Meer informatie
Moeten er leerlingen in de MR plaatsnemen?

Meer informatie
Heeft de MR iets te zeggen over het jaarplan van de school?

Meer informatie
Mag een onbevoegd persoon voor de klas staan?

Meer informatie
Moet de voorzitter van de MR een ouder of personeelslid zijn?

Meer informatie
Heeft de MR instemmingsrecht op de bijlage van de schoolgids?

Meer informatie
Moet een GMR-lid ook lid zijn van de MR?

Meer informatie
Moeten er ook voor het personeel in de MR verkiezingen plaatsvinden?

Meer informatie
Wie organiseert de verkiezingen voor de MR?

Meer informatie
Gaat de MR erover wie voor welke groep komt te staan?

Meer informatie
Mag de school bepalen wat mijn kind wel en niet op school mag eten?

Meer informatie
Wanneer is een MR op school verplicht?

Meer informatie
Mag de MR spreken over het functioneren van personeel?

Meer informatie
Wat doet een medezeggenschapsraad op school?

Meer informatie
Mag school een verplichte bijdrage van ouders vragen?

Meer informatie
Heeft een MR-lid recht op een vergoeding?

Meer informatie
Waarom lid worden van een medezeggenschapsraad?

Meer informatie
Heeft de MR adviesrecht bij een nieuw schoolgebouw?

Meer informatie
Kun je ontslagen worden als je in de MR zit?

Meer informatie
Welk recht heeft de MR bij sluiting van een dependance?

Meer informatie
Heeft de MR rechten bij de organisatie van buitenschoolse opvang?

Meer informatie
Hoe vaak moet het reglemnet opnieuw worden vastgesteld?

Meer informatie
Wat moet de MR in het huishoudelijk reglement opnemen?

Meer informatie
Hoe lang mag iemand maximaal in de MR zitten?

Meer informatie
Kan een PMR-lid bij ziekte of verlof worden vervangen?

Meer informatie
Is het normaal dat de schoolleiding er elke MR-vergadering bij is?

Meer informatie
Moet de medezeggenschapsraad vergaderingen notuleren?

Meer informatie
Wat gebeurt er als de MR niet instemt met een voorstel?

Meer informatie
Heeft de MR invloed op de data van schoolvakanties?

Meer informatie
Krijgen PMR-leden andere stukken dan OMR-leden?

Meer informatie
Moet elke deelraad een eigen reglement hebben?

Meer informatie
Wat zijn de rechten van de MR bij overplaatsing van de schoolleider?

Meer informatie

 

Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.