Veelgestelde vragen

Elke schooldag krijgt de VOO Helpdesk vragen van ouders, leerkrachten, schooldirecteuren en bestuurders over onderwijs en medezeggenschap. Leden van de VOO kunnen kosteloos contact opnemen met de helpdesk. Nog geen lid? Word dan als MR, ouderraad of persoonlijk lid van de VOO!

Hieronder vindt u een selectie van de vaak gestelde vragen om een indruk te krijgen welke vragen u aan onze helpdesk kunt stellen.

Heeft de MR instemmingsrecht op de begroting?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Voor welke geleding stelt iemand zich kandidaat die zowel ouder als personeelslid is?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Heeft de MR een rol bij het organiseren van het sinterklaasfeest?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Zit een MR-lid in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe schoolleider?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Is de MR verplicht om een jaarverslag te schrijven?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Zijn de vergaderingen van de MR openbaar?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Heeft de OMR instemmingsrecht op de ouderbijdrage die de ouderraad int?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Mag de schoolleiding besluiten het aantal MR-leden te verminderen?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Moeten ouders stemmen bij een ouderraadpleging?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Moet de schoolleiding het werkplan van de MR goedkeuren?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Moeten er leerlingen in de MR plaatsnemen?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Heeft de MR iets te zeggen over het jaarplan van de school?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Mag een onbevoegd persoon voor de klas staan?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Moet de voorzitter van de MR een ouder of personeelslid zijn?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Heeft de MR instemmingsrecht op de bijlage van de schoolgids?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Moet een GMR-lid ook lid zijn van de MR?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Moeten er ook voor het personeel in de MR verkiezingen plaatsvinden?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Wie organiseert de verkiezingen voor de MR?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Gaat de MR erover wie voor welke groep komt te staan?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Mag de school bepalen wat mijn kind wel en niet op school mag eten?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Mag de MR spreken over het functioneren van personeel?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Mag school een verplichte bijdrage van ouders vragen?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Heeft de MR adviesrecht bij een nieuw schoolgebouw?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Welk recht heeft de MR bij sluiting van een dependance?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Heeft de MR rechten bij de organisatie van buitenschoolse opvang?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Hoe vaak moet het reglemnet opnieuw worden vastgesteld?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Wat moet de MR in het huishoudelijk reglement opnemen?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Hoe lang mag iemand maximaal in de MR zitten?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Kan een PMR-lid bij ziekte of verlof worden vervangen?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Is het normaal dat de schoolleiding er elke MR-vergadering bij is?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Moet de MR vergaderingen notuleren?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Wat gebeurt er als de MR niet instemt met een voorstel?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Heeft de MR invloed op de data van schoolvakanties?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Krijgen PMR-leden andere stukken dan OMR-leden?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Moet elke deelraad een eigen reglement hebben?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie
Wat zijn de rechten van de MR bij overplaatsing van de schoolleider?

Lees het antwoord op deze veel aan ons gestelde vraag!

Meer informatie

 

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.