Wat moet de MR in het huishoudelijk reglement opnemen?

Antwoord

Allereerst: een huishoudelijk reglement is geen verplicht document voor de MR om te hebben. Desalniettemin is het zeer aan te raden om dit document op te stellen als MR, zodat een aantal belangrijke afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de stemprocedures, of er wel of geen machtigingen kunnen worden afgegeven, hoe de voorzitter/secretaris worden gekozen en wat precies hun taken zijn en of er commissies zijn in de MR. In onze kennisbank is een format te vinden voor het huishoudelijk reglement van de MR.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Effectief

MR Effectief is dé cursus waarbij u meer leert over samenwerken en vergaderen in de MR.

Bekijk cursus

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.