Krijgen PMR-leden andere stukken dan OMR-leden?

Antwoord

Nee, alle MR-leden hebben recht op dezelfde informatie van de schoolleiding. Als een stuk naar de PMR wordt verzonden, dan moet dit ook tegelijktijdig naar de OMR en andersom (artikel 8 lid 6 WMS). Ook voor het overleg over voorstellen geldt dat dit overleg in principe altijd in de MR plaatsvindt. Alleen als een meerderheid van beide geledingen en twee derde van de MR als geheel hiermee instemt, kan de PMR dan wel OMR apart vergaderen met het bevoegd gezag. Ook dan geldt nog steeds dat informatie naar de hele MR moet. Wij raden af om van deze aparte overlegmogelijkheid gebruik te maken.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.