Heeft de MR rechten bij de organisatie van buitenschoolse opvang?

Antwoord

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om buitenschoolse opvang te regelen indien ouders hierom vragen. Zodra het bevoegd gezag/de schoolleiding een voorgenomen besluit heeft genomen hierover, dient het voorstel ter advisering aan de MR te worden voorgelegd (artikel 11 lid 1p WMS). Het is hierbij wettelijk verplicht dat er een ouderraadpleging wordt georganiseerd (artikel 15 lid 3 WMS).

Naast de vraag op welke wijze de BSO wordt georganiseerd, is ook de vraag wie hiervoor verantwoordelijk wordt. Kiest het bevoegd gezag voor een duurzame samenwerking met een andere organisatie, dan heeft de MR wederom adviesrecht over deze samenwerking (artikel 11 lid 1d WMS). Bij het aangaan van een duurzame samenwerking moet ook een regeling van gevolgen worden opgesteld voor personeel en ouders. Deze regelingen dienen ter instemming te worden voorgelegd aan de betreffende geelding (artikel 12 lid 1a en artikel 13 lid 1a WMS). Informatie over buitenschoolse opvang dient in de schoolgids te worden opgenomen.

Wat betreft het kiezen voor een specifieke organisatie die de opvang kan verzorgen, ligt dit geheel aan de wensen die de school en de ouders van de school hebben. De school doet er goed aan om gedegen onderzoek te doen naar de wensen van ouders, zodat een juiste keuze kan worden gemaakt die kan rekenen op draagvlak. De schoolleiding dient ook rekening te houden met verschillende landelijke richtlijnen om kwaliteit te waarborgen. Er kan gekeken worden naar of opvangmedewerkers kunnen wisselen of dat het dezelfde personen zijn, of er een pedagogisch plan is, wat de kosten zijn en hoe de oudercommissie is georganiseerd, enzovoorts.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Verdieping

MR Verdieping is dé verdiepende cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.