Mag een onbevoegd persoon voor de klas staan?

Antwoord

Wettelijk gezien mag iemand niet zonder bevoegdheid voor de klas staan in het primair en voortgezet onderwijs. De huidige praktijk van lerarentekorten zorgt er echter voor dat er bij de Onderwijsinspectie begrip is voor situaties waarin dit door de schoolleiding als onvermijdelijke oplossing wordt gezien wanneer anders er geen leraar is.

Het is aan te raden om als (G)MR de vinger aan de pols te houden en te vragen wat de gevolgen zijn op school van onbevoegde leerkrachten voor de klas. Een belangrijke vraag om te stellen is hoe het voor de klas zetten van onbevoegde leraren de onderwijskwaliteit beïnvloed en hoe ervoor wordt gezorgd dat onbevoegden toch op zo kort mogelijke termijn hun bevoegdheid halen. Meer informatie over dit onderwerp inclusief handig stroomschema vindt u op de website van de Rijksoverheid.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.