Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Moet de voorzitter van de MR een ouder of personeelslid zijn?

Antwoord

Er is wettelijk vastgesteld dat de MR uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter moet kiezen (artikel 5 WMS). Het is niet vastgelegd of deze personen ouders dan wel personeelsleden moeten zijn of een combinatie hiervan.

In de praktijk is het aan te raden om de voorzitter van de MR een ouder te laten zijn. Ouders staan verder af van de school en van de schoolleiding. Dat maakt het voor ouders vaak makkelijker om kritiek van de MR over te brengen naar de schoolleiding, bijvoorbeeld als de MR besluit ergens niet mee in te stemmen of negatief te adviseren.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Effectief

Over samenwerken, vergaderen en proactieve medezeggenschap.

Bekijk cursus

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).