Cursussen

 • Maak uw eigen Medezeggenschapsmix

  Stel uw eigen cursus samen: kies twee thema’s, wij zorgen voor de rest! effectief vergaderen; samenwerking GMR en medezeggenschapsraden; contact...

  Meer info

  Gouden governance-driehoek

  Als GMR maakt u deel uit van de zogenaamde “governance-driehoek”: de driehoek van overleg tussen bestuur, intern toezicht en medezeggenschap....

  Meer info

  Ondersteuningsplan OPR

  In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

  Meer info

  MR en Fusie

  Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In...

  Meer info

  Workshop activiteitenplan

  Voor een actieve medezeggenschapsraad is een activiteitenplan onmisbaar. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kan uw medezeggenschapsraad hierbij op weg helpen....

  Meer info

  Het ambitiegesprek

  Het ambitiegesprek richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen de MR en het bevoegd gezag met als doel...

  Meer info

  MR en Krimp

  U krijgt als MR-lid informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. De...

  Meer info

  MR en het schoolplan

  U heeft als MR-lid dit schooljaar te maken met de invoering van het schoolplan voor 2019-2023. Het schoolplan is het...

  Meer info

  MR en Begroting

  De begroting komt aan de orde in de medezeggenschapsraad. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht het bestuur de medezeggenschapsraad...

  Meer info

  Volg het Onderwijsgeld

  Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze nieuwe cursus laten we zien...

  Meer info

  MR Start

  Bent u nieuw in de MR? Of wilt u uw kennis wat opfrissen? Dankzij de bijeenkomst MR Start geeft u...

  Meer info

  MR en Jaarverslag

  Elk schoolbestuur moet het jaarverslag ter informatie aan de (G)MR sturen. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening, alsmede een...

  Meer info

  Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

  De VOO organiseert netwerkbijeenkomsten voor de GMR en de medezeggenschapsraden. Doel is om elkaar beter te leren kennen, kennis te...

  Meer info

  MR Compleet PO

  Wilt u naast de theorie ook praktische tips opdoen? MR Compleet PO is de uitgebreide voorbereiding op het MR-werk; een...

  Meer info

  MR Effectief

  In de cursus MR Start heeft u de belangrijkste basiskennis over medezeggenschap opgedaan, maar hoe zorgt u er nu voor...

  Meer info

  Masterclass medezeggenschap voor directeuren en bestuurders

  Als schoolleider wilt u bijdragen aan de kwaliteit van medezeggenschap in uw school en organisatie. Leg hiervoor de basis in...

  Meer info

  Financiën en uw begroting

  Meer info

  MR Compleet VO

  Wilt u naast de theorie ook praktische tips opdoen? MR Compleet VO is de uitgebreide voorbereiding op het MR-werk; een...

  Meer info
 • Training leerlingenraad (PO)

  Een goed functionerende leerlingenraad is een aanwinst voor de school en voor alle leerlingen. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten...

  Meer info

  Training ouderraad

  Speciaal voor ouderraden in het primair onderwijs is er de Training Ouderraden Basisonderwijs (PO). Als lid van de ouderraad zoekt...

  Meer info
 • Personeelsdagen

  Adviseurs van de VOO verzorgen workshops en studiemiddagen voor schoolbesturen en scholen. In overleg kan worden ingezoomd op de eigen...

  Meer info

  Nieuwe RvT

  Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

  Meer info

  Deelname aan BAC

  Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

  Meer info

  Zelfevaluatie voor de RvT

  Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

  Meer info

  Andere tijden

  Scholen kunnen sinds 2006 de schooltijden aanpassen, uiteraard rekening houdend met de wet- en regelgeving. Ze kunnen uit diverse schooltijdenmodellen...

  Meer info

  Communicatie OR, MR en team

  Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

  Meer info

  Pedagogisch Tact

  De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat ieder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt...

  Meer info
 • TSO Compleet

  Deze cursus bestaat uit meerdere bijeenkomsten waarin u de volledige basiscursus doorloopt, kunt oefenen met de geleerde vaardigheden in de...

  Meer info

  TSO op maat

  Heeft u behoefte aan bijscholing op één of meer onderwerpen? In overleg vormen wij een scholingsaanbod volledig op maat, dat...

  Meer info

  TSO Start

  In deze basiscursus leert u als overblijfmedewerker door middel van praktische tips en het uitwisselen van ervaringen omgaan met veelvoorkomende...

  Meer info

  Coördinatorcursus TSO

  In de coördinatorcursus leert u als coördinator TSO de basisvaardigheden met betrekking tot leiding geven, professioneel communiceren, coachen en begeleiden...

  Meer info

Het lerarentekort: er is maar 1 oplossing en dat is salarisverhoging Iedereen in en om het onderwijs heeft de afgelopen jaren wel iets gezegd over het lerarentekort in het basisonderwijs. Er zijn actieplannen gepresenteerd, zij-instromers worden gestimuleerd, grote steden maken het wonen aantrekkelijker, het kan...In de jaarlijkse School!Week laat het openbaar onderwijs onder het motto ‘Ik ben welkom’ zien waar het voor staat. In 2019 was het thema ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. Wat is dat karakter nu precies?   Sinds 2012 staan jaarlijks een week lang de kernwaarden van het...