Cursussen

  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs!

   Bekijk cursus
  • MR Start online

   MR Start online is dé online basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs!

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé vervolgcursus voor MR-leden die meer willen weten over effectief samenwerken en effectief vergaderen.

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé complete cursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe u als MR-lid uw achterban goed kunt bereiken en betrekken bij uw werk.

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   Tijdens deze cursus voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een activiteitenplan opgesteld.

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de hoofdlijnen van de begroting en weet u welke vragen u erover kunt stellen.

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan online

   Tijdens deze online cursus leert u alles over het formatieplan en de rechten van de MR hierbij.

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Deze cursus zorgt ervoor dat u meer weten wat de bevoegdheden van de MR zijn bij de vorming van een IKC.

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Deze cursus leert u uit welke fase een fusie bestaat en wat de rechten en plichten van de MR zijn bij een fusie.

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarrekening online

   Deze cursus zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van alle voor de MR belangrijke aspecten van de jaarrekening.

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag

   Deze cursus helpt u als u wilt weten hoe u het jaarverslag van het bevoegd gezag beter kunt begrijpen.

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   Deze cursus is er voor MR-leden die meer willen weten over de gevolgen van krimp en de rechten van de MR hierbij.

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Speciaal voor MR-leden die meer willen weten over het schoolplan en de rechten die de MR hierbij heeft.

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   Kies zelf uw onderwerpen! U kiest twee thema’s waar u meer over wilt weten en wij doen de rest.

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   MR-leden en schoolleiding praten tijdens deze cursus samen over verwachtingen en samenwerking.

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   MR-leden leren tijdens deze cursus alles over de geldstromen binnen het onderwijs en hun rol daarin.

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld online

   MR-leden leren tijdens deze online cursus alles over de geldstromen binnen het onderwijs en hun rol daarin.

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   MR-leden leren tijdens deze cursus meer over de relatie tussen hunzelf, het bevoegd gezag en de raad van toezicht.

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   OPR Start is dé basiscursus voor het werk als OPR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs!

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   Ambtelijk secretarissen leren met deze (online) bijeenkomst meer over ontwikkelingen in hun vakgebied.

   Bekijk cursus
  • Ouderraad Start

   Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie.

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Tijdens deze cursus leren leerlingen en hun begeleiders alles over de leerlingenraad en diens rol op school.

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Tijdens deze cursus leren ouders van kinderen in groep 7 en 8 alles over de overstap naar de middelbare school.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   TSO/ Overblijf Thema’s biedt cursussen aan op verschillende thema’s en biedt antwoorden op uw vragen.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's online

   TSO/ Overblijf Thema’s online biedt cursussen aan op verschillende thema’s en biedt antwoorden op uw vragen.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   TSO/ Overblijf Coach is de cursus voor coördinatoren en medewerkers die zich verder willen bekwamen.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   TSO/ Overblijf Coördinatie is de cursus voor coördinatoren die meer willen leren over leidinggeven en communiceren.

   Bekijk cursus
  • TSO en Passend Onderwijs

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact

   Deze cursus is er voor docenten die meer willen leren over het pedagogische aspect van hun vakgebied.

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Deze cursus is er voor MR-, OR- en personeelsleden die meer willen weten over hun onderlinge taakverdeling.

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Deze cursus is er voor alle MR- en OR-leden die meer willen weten over (regelgeving bij) verandering van schooltijden.

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Deze cursus (studiemiddag) organiseren we voor scholen en schoolbesturen over specifieke thema’s die spelen op school.

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is deze cursus er, die u meer informatie verschaft over de positie van de MR.

   Bekijk cursus

Louis Armstrongweg 88
1311 RL Almere