Cursussen

Vanwege het coronavirus worden alle cursussen in principe digitaal gegeven. Neem contact op voor meer informatie of vragen hierover. Als er een fysieke cursus wordt gegeven, geldt dat er maximaal tien deelnemers mogen zijn, er 1,5 meter afstand moet worden gehouden en de ruimte goed geventileerd moet zijn.

  • MR Academie

   De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Neem nu een abonnement!

   Bekijk cursus
  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs!

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé vervolgcursus voor MR-leden die meer willen weten over effectief samenwerken en effectief vergaderen.

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé complete cursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   Kies zelf uw onderwerpen! U kiest twee thema’s waar u meer over wilt weten en wij doen de rest.

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe u als MR-lid uw achterban goed kunt bereiken en betrekken bij uw werk.

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   Tijdens deze cursus voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een activiteitenplan opgesteld.

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de hoofdlijnen van de begroting en weet u welke vragen u erover kunt stellen.

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan

   Tijdens deze online cursus leert u alles over het formatieplan en de rechten van de MR hierbij.

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag en jaarrekening

   Deze cursus is er voor MR-leden die willen weten hoe ze het jaarverslag en de jaarrekening moeten beoordelen.

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Deze cursus leert u uit welke fase een fusie bestaat en wat de rechten en plichten van de MR zijn bij een fusie.

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Deze cursus zorgt ervoor dat u meer weten wat de bevoegdheden van de MR zijn bij de vorming van een IKC.

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   Deze cursus is er voor MR-leden die meer willen weten over de gevolgen van krimp en de rechten van de MR hierbij.

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Speciaal voor MR-leden die meer willen weten over het schoolplan en de rechten die de MR hierbij heeft.

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   MR-leden en schoolleiding praten tijdens deze cursus samen over verwachtingen en samenwerking.

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   MR-leden leren tijdens deze cursus meer over de relatie tussen hunzelf, het bevoegd gezag en de raad van toezicht.

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   MR-leden leren tijdens deze cursus alles over de geldstromen binnen het onderwijs en hun rol daarin.

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   OPR Start is dé basiscursus voor het werk als OPR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs!

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   Ambtelijk secretarissen leren met deze (online) bijeenkomst meer over ontwikkelingen in hun vakgebied.

   Bekijk cursus
  • Ouderraad Start

   Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie.

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Tijdens deze cursus leren leerlingen en hun begeleiders alles over de leerlingenraad en diens rol op school.

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Tijdens deze cursus leren ouders van kinderen in groep 7 en 8 alles over de overstap naar de middelbare school.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   TSO/ Overblijf Thema’s biedt cursussen aan op verschillende thema’s en biedt antwoorden op uw vragen.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's online

   TSO/ Overblijf Thema’s online biedt cursussen aan op verschillende thema’s en biedt antwoorden op uw vragen.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   TSO/ Overblijf Coach is de cursus voor coördinatoren en medewerkers die zich verder willen bekwamen.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   TSO/ Overblijf Coördinatie is de cursus voor coördinatoren die meer willen leren over leidinggeven en communiceren.

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is deze cursus er, die u meer informatie verschaft over de positie van de MR.

   Bekijk cursus
  • Passend onderwijs wet- en regelgeving

   Deze cursus geeft u onder meer leerkrachten en directeuren meer inzicht in de werking van passend onderwijs.

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Deze cursus (studiemiddag) organiseren we voor scholen en schoolbesturen over specifieke thema’s die spelen op school.

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Deze cursus is er voor alle MR- en OR-leden die meer willen weten over (regelgeving bij) verandering van schooltijden.

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Deze cursus is er voor MR-, OR- en personeelsleden die meer willen weten over hun onderlinge taakverdeling.

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact online

   Deze online cursus is er voor docenten die meer willen leren over het pedagogische aspect van hun vakgebied.

   Bekijk cursus

Hoe voer je het gesprek met elkaar en draag je als MR bij aan goed onderwijs op jouw school? Onze beleidsadviseur Janny Arends werd hierover geïnterviewd door Farbod Moghaddam voor het WMS congres On Tour. Zij ...Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht op middelbare scholen. Op basisscholen blijft het alleen een advies. Als een directie/bestuur een mondkapjesplicht wil invoeren op de basisschool, geldt een instemmin ...Louis Armstrongweg 88
1311 RL Almere