Moet een GMR-lid ook lid zijn van de MR?

Antwoord

Nee, een lid van de GMR hoeft niet ook lid te zijn van de MR. Het is mogelijk dat het schoolbestuur en de GMR deze verplichting wel opnemen in het medezeggenschapsreglement van de GMR, maar dit hoeft niet.

De wet stelt dat de leden van de GMR worden gekozen door de leden van de MR’s. Bij relatief kleine schoolbesturen is het gebruikelijk dat elke MR een ouder en/of personeelslid kiest om in de GMR plaats te nemen. Dit kan dus ook een MR-lid zijn, maar hoeft in principe niet. Bij grotere besturen is het gebruikelijk dat scholen worden geclusterd en de MR-leden van de scholen samen in dit cluster een ouder en personeelslid kiezen om in de GMR plaats te nemen.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.