Moet elke deelraad een eigen reglement hebben?

Antwoord

Ja, elke deelraad moet een eigen deelraadreglement hebben. Net zoals elke MR een medezeggenschapsreglement heeft. In dit reglement worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het aantal leden van de deelraad en de zittingsduur van de leden. Het kan niet zo zijn dat de MR of GMR de reglementen voor alle MR’s en deelraden vaststelt. Op lokaal niveau moeten schoolleiding en (D)MR met elkaar afspraken maken over de organisatie van medezeggenschap op hun school/locatie.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Verdieping

MR Verdieping is dé verdiepende cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.