Op woensdag 22 mei zijn we vanwege de VOO Medezeggenschapsdag de hele dag niet bereikbaar. We staan u graag op 23 mei weer te woord.

Over VOO

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zet zich al meer dan 150 jaar in voor het onderwijs in Nederland. Hieronder vindt u per categorie meer informatie over onze vereniging. Onderaan de pagina vindt u ook een FAQ.

Activiteiten

Lees meer over de activiteiten van de VOO: van kennisdeling tot belangenbehartiging van het onderwijs in Nederland.

Meer informatie
Belangenbehartiging

Lees meer over de visie en standpunten van de VOO, onderverdeeld in zes hoofdthema’s.

Meer informatie
Doelstellingen

Lees meer over de doelstellingen van de VOO en ons streven dat alle kinderen samen naar school gaan.

Meer informatie
Historie

Lees meer over de geschiedenis van onze vereniging, al sinds 1866 dé openbaar onderwijsvereniging.

Meer informatie
Medewerkers

Lees meer over de medewerkers van de VOO, over onze cursusleiders en over de raad van toezicht.

Meer informatie
VOO in de media

In het afgelopen jaar is er in de media veel aandacht besteed aan de discussie over de vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs.

Meer informatie

FAQ over de VOO

Meer weten over de VOO? Bekijk hieronder de meest gestelde vragen over onze organisatie!

 • 1. Waar staat VOO voor?

  VOO staat voor Vereniging Openbaar Onderwijs. Formeel is de naam van de vereniging ‘Vereniging voor Openbaar Onderwijs’. De VOO zet zich in voor kwalitatief goed en voor iedereen toegankelijk onderwijs in Nederland.

 • 2. Wat wil de vereniging bereiken?

  De VOO vertegenwoordigt personeelsleden, ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit doen we door actief in gesprek te gaan met onze achterban, mee te doen in landelijke en regionale discussies over onderwijs en door onze dienstverlening richting medezeggenschapsraden (MR’en), ouderraden en scholen. De VOO streeft naar een onderwijssysteem waar kinderen met ouders van allerlei achtergronden samen met elkaar naar school gaan: Samen leven, samen leren.

  Lees ook meer over de doelstellingen van de VOO.

 • 3. Sinds wanneer bestaat de VOO?

  De VOO is, in een andere vorm en met een andere naam, opgericht op 25 mei 1866 als de ‘Vereeniging Volksonderwijs’. De vereniging bestond in 2016 daarmee 150 jaar. In die tijd heeft de VOO veel impact gehad op het onderwijs in Nederland en ook zelf de nodige veranderingen doorgemaakt.

  Lees ook meer over de historie van de VOO.

 • 4. Wat vindt de organisatie van artikel 23 van de Grondwet?

  De VOO wil dat artikel 23 van de Grondwet gemoderniseerd wordt. In artikel 23 wordt geregeld dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs in ons land en dat moet ook zo blijven. Tegelijkertijd regelt het artikel dat zowel openbare als bijzonder scholen bekostigd worden door de overheid. Doordat hierdoor scholen met specifieke levensbeschouwingen opgericht en in stand gehouden kunnen worden met overheidsgeld, betekent dit dat kinderen van ouders met verschillende levensbeschouwingen ook naar verschillende scholen gaan, gebaseerd op die specifieke levensbeschouwing. De VOO wil juist dat kinderen, ongeacht de achtergrond van hun ouders, samen met elkaar naar schol gaan. Daarvoor zijn aanpassing nodig in artikel 23 van de Grondwet.

  Lees meer over de visie en standpunten van de VOO omtrent het openbaar onderwijs.

 • 5. Waar kan de VOO mijn MR mee helpen?

  De VOO kan uw medezeggenschapsraad (MR) helpen op veel gebieden. De VOO heeft een helpdesk, waar VOO-leden gratis een beroep op kunnen doen. Daarnaast organiseert de VOO cursussen voor MR’s en individuele MR-leden over de rechten en wettelijke basis van medezeggenschap, over specifieke onderwerpen als fusie en begroting en over praktische MR-zaken, zoals verkiezingen en contact met de achterban. Mocht u specifieke en uitgebreide begeleiding wensen als MR, kent de VOO een servicekaart waarbij een adviseur advies op maat geeft.

 • 6. Wat doet de VOO aan activiteiten?

  De VOO organiseert verschillende activiteiten. In eerste plaats voor medezeggenschapsraden (MR’s), zoals cursussen en bijeenkomsten. Daarnaast is de VOO actief op verschillende congressen en geven we workshops, zoals op het jaarlijkse WMS Congres. Naast onze dienstverlenende activiteiten behartigt de VOO de belangen van het (openbaar) onderwijs in Den Haag. We zijn actief in gesprek met beleidsmakers en politici en met partnerorganisaties.

  Lees meer over de activiteiten van de VOO.

 • 8. Waar kan de VOO op school mee helpen?

  De VOO kan scholen helpen bij allerlei zaken die actueel zijn. Zo kan de VOO assisteren bij het wijzigen van schooltijden, fusies of bij andere ingrijpende ontwikkelingen op school. Ook kan de VOO helpen met het opzetten of versterken van de ouderraad of medezeggenschapsraad. Meer weten? Neem vooral contact op met het secretariaat van de VOO!

 • 9. Hoe komt de vereniging aan zijn inkomsten?

  De VOO ontvangt geen subsidie van de overheid en opereert geheel als zelfstandige vereniging. De VOO vergaart inkomsten door het aanbieden van cursussen en begeleiding van bestuurders, directeuren en MR’s door onze experts en contributie van onze leden.

Governance in gesprek is een onregelmatig verschijnende podcast van Hartger Wassink en Marco Frijlink. In deze aflevering gaan Marco en Hartger in gesprek met Marilieke Engbers. Op 21 mei verschijnt haar nieuwe boek 'Eenzaam aan de top' (geschreven samen met Pim Bouwman).Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...