Zijn de vergaderingen van de MR openbaar?

Antwoord

Ja, de vergaderingen van de MR zijn openbaar (artikel 7 lid 1 WMS). Zowel de overlegvergaderingen (waar de schoolleiding bij aanwezig is) als de interne vergaderingen (waar de MR zonder schoolleiding vergadert). Alle ouders en personeelsleden hebben dan ook het recht om bij de MR-vergadering aanwezig te zijn.

Dit principe van openbaarheid betekent ook dat de MR de achterban op de hoogte moet stellen van wanneer, waar en waarover de MR vergadert. Dit kan bijvoorbeeld door het activiteitenplan op de MR-pagina op de schoolwebsite te plaatsen, evenals de concrete agenda’s wanneer deze gereed zijn. In de nieuwsbrief of op andere wijze kan de MR vervolgens de achterban informeren dat de agenda’s altijd te vinden zijn op de MR-pagina op de website van de school.

In uitzonderlijke gevallen kan ervoor worden gekozen om een deel van de vergadering niet in openbaarheid te houden. Bijvoorbeeld wanneer de MR het adviesverzoek voor een nieuwe schoolleider bespreekt of wanneer de MR zelf een (plaatsvervangend) voorzitter moet kiezen. Dit zijn dus echter uitzonderingen.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.