Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Zit een MR-lid in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe schoolleider?

Antwoord

Als het gaat om de aanstelling van een lid van de schoolleiding is het niet wettelijk verplicht dat er een MR-lid plaatsneemt in de sollicitatiecommissie. Het is wel mogelijk dat het bestuur hierom vraagt en in dat geval gaat de MR zelf over wie er in deze commissie vanuit de MR plaatsneemt. Let wel, een lid van de sollicitatiecommissie kan niet overleggen met anderen over wat daar besproken wordt. Het is wel wettelijk verplicht dat bij het aanstellen van een lid van het schoolbestuur zowel de personeelsgeleding als de ouder-/leerlinggeleding één persoon kan kiezen die in de sollicitatiecommissie plaatsneemt (artikel 8a WMS).

De MR heeft met betrekking tot het aanstellen van een lid van de schoolleiding wel een wettelijk adviesrecht (artikel 11 lid 1h WMS). Dit betekent dat wanneer het bestuur een voorgenomen besluit neemt over de aanstelling van een persoon als lid van de schoolleiding, dit ter advisering aan de MR moet worden voorgelegd. De MR krijgt dan in ieder geval het cv en de motivatiebrief van de kandidaat en de motivatie van het bestuur om voor deze kandidaat te kiezen. Dit recht blijft ook geldig als de MR wordt gevraagd iemand te kiezen om in de sollicitatiecommissie plaats te nemen.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Start

Compacte basiscursus voor beginnende MR-leden, bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).