Zit een MR-lid in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe schoolleider?

Antwoord

Als het gaat om de aanstelling van een lid van de schoolleiding is het niet wettelijk verplicht dat er een MR-lid plaatsneemt in de sollicitatiecommissie. Het is wel mogelijk dat het bestuur hierom vraagt en in dat geval gaat de MR zelf over wie er in deze commissie vanuit de MR plaatsneemt. Let wel, een lid van de sollicitatiecommissie kan niet overleggen met anderen over wat daar besproken wordt. Het is wel wettelijk verplicht dat bij het aanstellen van een lid van het schoolbestuur zowel de personeelsgeleding als de ouder-/leerlinggeleding één persoon kan kiezen die in de sollicitatiecommissie plaatsneemt (artikel 8a WMS).

De MR heeft met betrekking tot het aanstellen van een lid van de schoolleiding wel een wettelijk adviesrecht (artikel 11 lid 1h WMS). Dit betekent dat wanneer het bestuur een voorgenomen besluit neemt over de aanstelling van een persoon als lid van de schoolleiding, dit ter advisering aan de MR moet worden voorgelegd. De MR krijgt dan in ieder geval het cv en de motivatiebrief van de kandidaat en de motivatie van het bestuur om voor deze kandidaat te kiezen. Dit recht blijft ook geldig als de MR wordt gevraagd iemand te kiezen om in de sollicitatiecommissie plaats te nemen.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.