Moeten er ook voor het personeel in de MR verkiezingen plaatsvinden?

Antwoord

Ja, het is zowel voor de ouder- als personeelsgeleding verplicht dat nieuwe leden middels verkiezingen in de MR terechtkomen. Dit betekent dat zodra de in het medezeggenschapsreglement vastgestelde zittingstermijn afloopt, ieder personeelslid de kans moet krijgen om zich te kandideren voor de vrij te komen plek in de PMR. In principe kan ook het huidige lid zich opnieuw kandideren, tenzij daar in het reglement andere afspraken over zijn gemaakt.

Als er voor één beschikbare plek in de PMR twee of meer personeelsleden zich melden, dient er ook een stemperiode te worden georganiseerd. Gedurende deze periode kunnen alle personeelsleden hun stem uitbrengen op een van de kandidaten. Deze procedure geldt dus zowel voor de personeelsgeleding als voor de oudergeleding.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.