Kan een PMR-lid bij ziekte of verlof worden vervangen?

Antwoord

In de WMS is er niks vastgelegd over vervanging van een MR-lid dat met verlof gaat of langdurig ziek is. Het kan wel zijn dat hierover in het medezeggenschapsreglement van de MR afspraken in staan opgenomen.

Uiteraard is het onwenselijk dat er mensen langdurig hun MR-taken niet kunnen uitvoeren en daarvoor zijn de volgende oplossingen denkbaar.

  • Kijk naar de reservelijst. Als er bij de vorige verkiezingen meer personeelsleden zich hadden gemeld dan er beschikbare plaatsen waren, kan degene met de meeste stemmen die niet is gekozen (en dus op de reservelijst staat) de plek van de tijdelijk afwezige persoon innemen. Wanneer het tijdelijk afwezige lid terugkeert, neemt hij/zij de plek weer in van de tijdelijke vervanger. De vervanging duurt maximaal tot het einde van de zittingsduur van het te vervangen PMR-lid.
  • Tussentijdse verkiezingen. Als het personeelslid naar alle waarschijnlijkheid afwezig is tot aan het einde van de zittingsduur of wanneer het personeelslid besluit terug te treden vanwege de langdurige afwezigheid, kan indien er niemand op de reservelijst staat een tussentijdse verkiezing worden georganiseerd. Het PMR-lid treedt dan dus af en er wordt een nieuw PMR-lid gezocht. Dit nieuwe PMR-lid blijft in de MR tot aan het einde van de zittingsduur van het PMR-lid dat uit de MR stapt.

Wat wettelijk niet mogelijk is, is dat een personeelslid dat (1) niet op de reservelijst staat en (2) niet door tussentijdse verkiezingen gekozen is, de plek van het tijdelijk afwezige PMR-lid opvult. Het is verplicht dat alle leden van de MR middels een kandidaatstellingsperiode en afhankelijk van het aantal kandidaten dat daaruit komt stemperiode worden gekozen.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Verdieping

MR Verdieping is dé verdiepende cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.