Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Is de MR verplicht om een jaarverslag te schrijven?

Antwoord

Nee, de MR is niet verplicht om een jaarverslag te schrijven. De wet geeft de MR de taak om schriftelijk verslag te doen aan alle bij de school betrokkenen (artikel 7 lid 3 WMS), maar laat het aan de MR om (samen met de schoolleiding) daar gepaste invulling aan te geven. Het meest gebruikelijk is dat de MR de notulen van de vergaderingen, zodra deze zijn vastgesteld, deelt met de achterban. Ook kan de MR middels een stukje tekst in de schoolnieuwsbrief de achterban informeren. Een jaarverslag behoort ook tot de mogelijkheden en is zeer aan te raden. Naast dat dit een helder overzicht geeft voor ouders en personeelsleden op school wat de MR namens hen heeft gedaan, is het ook fijn voor nieuwe MR-leden om middels het jaarverslag een overzicht te krijgen van de activiteiten van de MR in het afgelopen jaar.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Start

Compacte basiscursus voor beginnende MR-leden, bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).