Is de MR verplicht om een jaarverslag te schrijven?

Antwoord

Nee, de MR is niet verplicht om een jaarverslag te schrijven. De wet geeft de MR de taak om schriftelijk verslag te doen aan alle bij de school betrokkenen (artikel 7 lid 3 WMS), maar laat het aan de MR om (samen met de schoolleiding) daar gepaste invulling aan te geven. Het meest gebruikelijk is dat de MR de notulen van de vergaderingen, zodra deze zijn vastgesteld, deelt met de achterban. Ook kan de MR middels een stukje tekst in de schoolnieuwsbrief de achterban informeren. Een jaarverslag behoort ook tot de mogelijkheden en is zeer aan te raden. Naast dat dit een helder overzicht geeft voor ouders en personeelsleden op school wat de MR namens hen heeft gedaan, is het ook fijn voor nieuwe MR-leden om middels het jaarverslag een overzicht te krijgen van de activiteiten van de MR in het afgelopen jaar.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.