Mag de schoolleiding besluiten het aantal MR-leden te verminderen?

Antwoord

Nee, de schoolleiding mag niet zelfstandig besluiten om het aantal leden dat de MR telt te verminderen. Het aantal leden dat de MR telt is een afspraak tussen de schoolleiding en de MR en staat opgenomen in het medezeggenschapsreglement (artikel 24 lid 1a WMS). Er geldt een minimum van twee personeelsleden en twee ouders (primair onderwijs) of twee personeelsleden, één ouder en één leerling (voortgezet onderwijs).

Als de schoolleiding vindt dat er minder MR-leden zouden moeten zijn, kan de schoolleider het medezeggenschapsreglement aanpassen en ter instemming aan de MR voorleggen (artikel 23 WMS). De MR dient met een twee derde meerderheid in te stemmen met de voorgestelde wijziging om deze van kracht te laten zijn.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.