Mag school een verplichte bijdrage van ouders vragen?

Antwoord

Nee, als het gaat om de ouderbijdrage waarvan activiteiten zoals schoolreisjes, tweetalig onderwijs of het sinterklaasfeest van worden georganiseerd, mag het betalen van de bijdrage niet verplicht worden gesteld. Sinds 1 augustus 2021 mogen kinderen van ouders die de bijdrage niet betalen ook niet meer worden uitgesloten van deelname aan deze activiteiten.

Als het gaat om kosten voor leerboeken, werkboeken en examentrainingen- en bundels, moet de school deze altijd zelf betalen. Kosten voor persoonsgebonden materiaal, zoals atlassen, woordenboeken en rekenmachines komen ten laste van ouders zelf.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.