Gaat de MR erover wie voor welke groep komt te staan?

Antwoord

Nee, de MR heeft geen invloed op welke leerkracht voor welke groep komt te staan. Dit is aan de schoolleiding om met de (individuele) personeelsleden zelf te bespreken. Wel heeft de MR invloed op de verdeling van de beschikbare uren (fte’s) over de functies op school. Dan gaat het om discussies over of er bijvoorbeeld extra fte moet komen voor onderwijsassistenten, zorgcoördinatoren of leerkrachten voor de groepen. Dit wordt ook wel de formatie genoemd.

De PMR heeft een instemmingsrecht met betrekking tot het formatieplan (artikel 12 lid 1b WMS). Zodra het formatieplan is vastgesteld, gaat de schoolleiding aan de slag met het vinden van de juiste personeelsleden voor de juiste functies. Daar heeft de MR dus verder geen rol bij.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.