Welk recht heeft de MR bij sluiting van een dependance?

Antwoord

De MR heeft een adviesrecht met betrekking tot de voorgenomen sluiting van en dependance. Op basis van welk artikel in de WMS dit precies is, hangt af van de status en achtergrond van deze dependance.

  • Mogelijkheid 1: Indien het een vestiging betreft die eerder een zelfstandige school was en nu gesloten wordt, dan gaat het om een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van de school. Zie in dat geval artikel 11 lid 1c van de WMS. In dit geval dient er ook een regeling van gevolgen op te worden gesteld voor personeel, ouders en leerlingen (artikel 15 lid 1 WMS) en dienen deze regelingen aan de afzonderlijke geledingen te worden voorgelegd (artikel 12 lid 1a, artikel 13 lid 1a, artikel 14 lid 2a en artikel 14 lid 3a WMS).
  • Mogelijkheid 2: Indien het een vestiging betreft waarmee ruimtegebrek in het hoofdgebouw werd opgevangen, waarvan de leerlingen nu (terug)verhuizen naar de hoofdlocatie, dan gaat het om een wijziging met betrekking tot de organisatie van de school. Zie in dat geval artikel 11 lid 1f van de WMS.

De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Verdieping

MR Verdieping is dé verdiepende cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

Bekijk cursus

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.