Is het normaal dat de schoolleiding er elke MR-vergadering bij is?

Antwoord

Er zijn vele verschillende vergaderstructuren mogelijk. Het is aan te raden om aan het begin van het schooljaar een activiteitenplan op te stellen waarin wordt afgesproken waar, wanneer en waarover er wordt vergaderd het komende jaar en daarin ook af te spreken wanneer de schoolleiding wel en wanneer niet aanwezig is.

Als VOO raden we aan om in het activiteitenplan tien vergaderingen op te nemen; elke maand één minus de maanden januari en augustus. De ene maand wordt gepland als overlegvergadering (waar de schoolleiding bij aanwezig is) en de andere maand als interne vergadering (waar de schoolleiding niet bij aanwezig is). Zo is er voldoende mogelijkheid voor de MR om met de schoolleiding in gesprek te gaan en vragen te stellen over voorstellen, maar kan de MR zich ook onafhankelijk van het bevoegd gezag buigen over wat de MR van bepaalde voorstellen vindt.

Gebruikelijk heeft de MR een termijn van zes weken om te reageren op voorstellen van het bevoegd gezag (deze termijn staat in het medezeggenschapsreglement), waardoor het precies moet lukken om elk voorstel op een overlegvergadering en interne vergadering te agenderen.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Effectief

MR Effectief is dé cursus waarbij u meer leert over samenwerken en vergaderen in de MR.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.