Beste bezoeker, in verband met de zomervakantie is de VOO tot en met 21 augustus niet bereikbaar. We wensen u een prettige zomer(vakantie) toe.

Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. Meer lezen

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op gebied van medezeggenschap, en biedt cursussen en begeleiding aan.

Naar medezeggenschap

VOO Helpdesk

De VOO heeft een professionele helpdesk voor leden met vragen over de schoolorganisatie.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. medezeggenschap, de schoolorganisatie en ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Academie

   De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

   Bekijk cursus
  • MR Webinars

   De VOO organiseert regelmatig gratis webinars voor huidige, toekomstige of potentiële MR-leden!

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus waarbij u op basis van uw wensen een cursus ontwikkelen.

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

   Bekijk cursus
  • MR Plus

   MR Plus is dé uitgebreide basiscursus voor MR-leden bestaande uit twee bijeenkomsten.

   Bekijk cursus
  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé cursus waarbij u meer leert over samenwerken en vergaderen in de MR.

   Bekijk cursus
  • MR Verdieping

   MR Verdieping is dé cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

   Bekijk cursus
  • MR Voorzitterschap

   MR Voorzitterschap is dé cursus waarbij u meer leert over de belangrijkste eigenschappen van een goede voorzitter.

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   MR en Achterban is dé cursus waarbij u meer leert over het betrekken van ouders en personeel bij het MR-werk.

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR en directie samen een goed activiteitenplan of jaarplan kunnen opstellen.

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen bij het vaststellen van de begroting op school.

   Bekijk cursus
  • MR en Financiën

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen op begroting, formatieplan en jaarverslag.

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen bij het vaststellen van het formatieplan.

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen bij een scholen- of besturenfusie.

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe medezeggenschap binnen een integraal kindcentrum georganiseerd kan worden.

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag en jaarrekening

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen bij het vaststellen van jaarverslag en jaarrekening.

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de school kan handelen bij krimp en welke rol de MR hierbij heeft.

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen bij het vaststellen van het schoolplan.

   Bekijk cursus
  • MR en Werkverdelingsplan

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen bij het vaststellen van het werkverdelingsplan.

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   Tijdens deze cursus spreken MR en schoolleiding samen over onderlinge verwachtingen en samenwerking.

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR, het bevoegd gezag en de raad van toezicht zich tot elkaar verhouden.

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR, de ouderraad en het personeel op school zich tot elkaar verhouden.

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Tijdens deze cursus leert u meer over de geldstromen binnen het onderwijs en welke invloed de MR hierop heeft.

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   OPR Start is dé basiscursus voor OPR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Tijdens deze cursus leert u als bestuurder of schoolleider meer over de rol van medezeggenschap op school.

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   Tijdens deze bijeenkomst leert u als ambtelijk secretaris meer over de ontwikkelingen in uw vakgebied.

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 27 cursussen

  • Ouderraad Start

   Ouderraad Start is dé basiscursus voor OR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Tijdens deze cursus leert u als ouder meer over de overgang van de basisschool naar de middelbare school.

   Bekijk cursus
  • Ouderavond online

   Organiseer een ouderavond voor uw school met behulp van de VOO! Voor ouders/verzorgers is het bezoeken van een ouderavond niet...

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Leerlingenraad Start is dé basiscursus voor LR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 4 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   TSO/ Overblijf Thema’s biedt cursussen aan op verschillende thema’s en biedt antwoorden op uw vragen.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   TSO/ Overblijf Coach is de cursus voor coördinatoren en medewerkers die zich verder willen bekwamen.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   TSO/ Overblijf Coördinatie is de cursus voor coördinatoren die meer willen leren over leidinggeven en communiceren.

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 5 cursussen

 • Deze categorie bevat 1 cursussen

Actueel

 • 18 jul 2022

  Actuele handreiking corona onderwijs en medezeggenschap

  Aan schoolbesturen is gevraagd corona draaiboeken voor 1 oktober voor te leggen aan de MR. De VOO maakte een actuele handreiking corona voor medezeggenschap in het onderwijs.


 • 12 jul 2022

  Gezocht: ambtelijk secretarissen voor de GMR

  De VOO heeft een bestand met ambtelijk secretarissen die op diverse plaatsen in Nederland worden ingezet. Door de toenemende vraag zijn wij op zoek naar ambtelijk secretarissen die via de VOO aan de slag willen bij een GMR.


 • 8 jul 2022

  Vrijwillige ouderbijdrage: ouders hoeven niet te betalen, maar wie dan wel?

  De ouderbijdrage wordt voor veel meer gebruikt dan alleen een schoolreisje. Het is onvermijdelijk dat we het gesprek gaan voeren over de vraag wat we vinden dat er voor elke leerling aan budget beschikbaar zou moeten zijn.


 • 23 jun 2022

  VOO-voorstel armoedebeleid in schoolplan positief ontvangen tijdens werkconferentie

  De VOO stelt voor om het opnemen van armoedebeleid in het schoolplan wettelijk te verplichten. De reacties vanuit de wetenschap en het werkveld hierop zijn vrij positief.


 • 20 jun 2022

  Webinar vrijwillige ouderbijdrage en de ervaringen en inzichten tot nu toe

  Hoe gaat het nu met de vrijwillige ouderbijdrage en wat is de rol van de MR hierin? Tijdens een webinar delen we ervaringen en inzichten.


Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Kennisbank

Honderden artikelen met relevante informatie voor leden

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Kennisbank

Honderden artikelen met relevante informatie voor leden

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Kennisbank

Honderden artikelen met relevante informatie voor leden

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs, en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer info

Medezeggenschap

Profiteer als MR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Ouderraad

Profiteer als OR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Scholen(groep)

Profiteer van korting op MR- en OR-lidmaatschappen, en word als school of scholengroep lid van de VOO.

Meer info