Op 28 maart 2020 vindt het VOO Congres plaats! Het thema is 'School & Armoede'. Deze dag is voor beleidsmakers, ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. Wij bieden een gevarieerd en leerzaam programma samengesteld met lezingen, workshops, live interviews, ontmoeting, discussie en zelf beleven en ervaren. € 99 per persoon, GRATIS VOOR LEDEN! Beperkt plaats, dus schrijf u direct in.

Bekijk hier het programma en meld u aan!

Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. Meer lezen

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op het gebied van medezeggenschap, met trainingen en advies.

Naar medezeggenschap

VOO helpdesk

VOO heeft een professionele helpdesk voor leden voor vragen over school en inspraak.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. schoolorganisatie, inspraak, ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Start

   Bent u nieuw in de MR? Of wilt u uw kennis wat opfrissen? Dankzij de bijeenkomst MR Start geeft u...

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   In de cursus MR Start heeft u de belangrijkste basiskennis over medezeggenschap opgedaan, maar hoe zorgt u er nu voor...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet PO

   Wilt u naast de theorie ook praktische tips opdoen? MR Compleet is de uitgebreide voorbereiding op het MR-werk; een cursus...

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   De medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van ouders, personeel en leerlingen op school. Het is daarom van groot belang dat...

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   Voor een actieve medezeggenschapsraad is een activiteitenplan onmisbaar. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kan uw medezeggenschapsraad hierbij op weg helpen....

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   De begroting komt aan de orde in de medezeggenschapsraad. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht het bestuur de medezeggenschapsraad...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In...

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag

   Elk schoolbestuur moet het jaarverslag ter informatie aan de (G)MR sturen. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening, alsmede een...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   U krijgt als MR-lid informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. De...

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Bekijk cursus
  • MR op maat

   Stel uw eigen cursus samen: kies twee thema’s, wij zorgen voor de rest! effectief vergaderen; samenwerking GMR en medezeggenschapsraden; contact...

   Bekijk cursus
  • Financiën en uw begroting

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze nieuwe cursus laten we zien...

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   In het ambitiegesprek bespreken de partners in het medezeggenschapsproces elkaars verwachtingen met betrekking tot de samenwerking. Het ambitiegesprek richt zich...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   De VOO organiseert netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Programma...

   Bekijk cursus
  • Scholingsdag voor MR

   Op 18 april organiseert de VOO een Scholingsdag voor MR-leden in Dordrecht. Houd onze website in de gaten voor meer...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 20 cursussen

  • Ouderraad Start

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Een goed functionerende leerlingenraad is een aanwinst voor de school en voor alle leerlingen. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 2 cursussen

  • Personeelsdagen

   Adviseurs van de VOO verzorgen workshops en studiemiddagen voor schoolbesturen en scholen. In overleg kan worden ingezoomd op de eigen...

   Bekijk cursus
  • Nieuwe RvT

   Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

   Bekijk cursus
  • Deelname aan BAC

   Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

   Bekijk cursus
  • Zelfevaluatie voor de RvT

   Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Scholen kunnen sinds 2006 de schooltijden aanpassen, uiteraard rekening houdend met de wet- en regelgeving. Ze kunnen uit diverse schooltijdenmodellen...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact

   De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat ieder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt...

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Als schoolleider wilt u bijdragen aan de kwaliteit van medezeggenschap in uw school en organisatie. Leg hiervoor de basis in...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 8 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   Scholen zijn, vanuit de wetgeving, verplicht dat kinderen tussen de middag kunnen overblijven op school. Minimaal de helft van degenen...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   Deze cursus bestaat uit meerdere bijeenkomsten waarin u de volledige basiscursus doorloopt, kunt oefenen met de geleerde vaardigheden in de...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   Bekijk cursus
  • TSO en Passend Onderwijs

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

Actueel

 • 21 jan 2020

  VOO en OVW: verlaat schooladvies is verstandig

  Ouderverenigingen in het onderwijs steunen plan verlate schoolkeuze

  De twee landelijk opererende ouderverenigingen in het onderwijs: Ouders van Waarde (katholiek en protestants christelijk), en de Vereniging Openbaar Onderwijs, steunen van harte het plan van de VO-Raad, LAKS, de MBO raad en CNV Onderwijs om het definitieve schooladvies uit te stellen tot het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs.

  Marco Frijlink, voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs: ‘’Het vroege schooladvies in Nederland is ons al jarenlang een doorn in het oog. Als je kansengelijkheid echt serieus neemt dan is dit een grote stap die je kunt zetten in de goede richting. Daarbij kunnen we veel leren van de vele Europese schoolsystemen waar dit al langer gebeurt. Nederland is tot nu toe de vreemde eend in de bijt. ’

  Uiteraard moeten de plannen nog goed worden uitgewerkt, zegt Werner van Katwijk van Ouders van Waarde: ‘’Zo zul je bijvoorbeeld moeten nadenken over wat je kunt aanbieden voor kinderen die echt behoefte hebben aan praktisch onderwijs, zoals dat nu op het VMBO b/k wordt verzorgd, maar in algemene zin is de denkrichting heel positief”.

  De ouderorganisaties roepen de landelijke politiek op om dit initiatief serieus te nemen en ouders, besturen, leerkrachten én leerlingen te betrekken bij de nadere vormgeving van dit plan. • 14 jan 2020

  Leerlingen Oostvaarders College praten mee op alle niveaus

  Versterking medezeggenschap publiceert op infowms.nl good practices van (G)MR’en: succesvolle initiatieven die de medezeggenschap op hun school te versterken. De elfde good practice gaat over de medezeggenschap van leerlingen op het Oostvaarders College in Almere.

  Leerlingenpanels per jaarlaag, een pizzapanel met een actueel thema voor alle leerlingen, een bloeiende leerlingenraad met een eigen kantoor en geen lege plekken in de medezeggenschapsraad. De inbreng van de leerlingen van het Oostvaarders College is groot. Dit komt mede doordat de directeur er veel waarde aan hecht. MR- en GMR-voorzitter Liesbeth Dambrink vertelt hierover in de nieuwste good practice die hier te vinden is.

  Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen over de inhoud of interpretatie van de Wms gaat u naar het contactformulier op infowms.nl. • 10 jan 2020

  28 maart 2020: Congres School en Armoede

  378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede

  Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in evenementenlocatie de KAS in Woerden, de start van onze campagne om dit onderwerp structureel op de agenda te krijgen bij beleidsmakers, leerkrachten, directeuren en besturen.

  Tijdens het congres wordt inzicht gegeven in het leven van kinderen die opgroeien in armoede en wat het voor hen betekent als ouders geen geld hebben voor bijvoorbeeld schoolreizen, traktaties of ontbijt. Er wordt ter discussie gesteld wat scholen kunnen doen om deze kinderen te onderteunen en optimale ontwikkelingskansen te bieden. Jongeren en ouders die zelf te maken hebben gehad met armoede zullen ook aanwezig zijn om hun verhaal te delen. Tot slot is de vraag aan besturen en beleidsmakers: hoe moet je hier bestuurlijk mee omgaan?

  Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: “Natuurlijk kunnen scholen het armoedeprobleem niet oplossen, maar ze worden er wel allemaal mee geconfronteerd. Wij willen graag dat iedereen in het onderwijs zich bewust is van de problematiek, nagaat in hoeverre dit op hun school speelt en bespreekt hoe ze ermee om willen en kunnen gaan. Dat is het minste wat we van de sector kunnen verlangen. Tijdens School en Armoede zetten we daarmee een eerste stap.”

  Gebrek aan geld bepaalt het gedrag van kinderen
  Het congres wordt geopend door Eldar Shafir, professor behavioral economics aan Princeton University. Shafir is coauteur van het boek ‘Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen’. Hij schreef dit boek samen met Harvard-econoom Sendhil Mullainathan. Aan de hand van eigen onderzoek en spraakmakende voorbeelden toont de auteur aan dat de gevolgen van schaarste, waaronder armoede, veel verder gaan dan tot nu toe bekend was en betrekt dit vervolgens op schoolgaande kinderen.

  Nooit meer vergeten rekening te houden met armoede
  Op scholen zou er altijd rekening gehouden moeten worden met kinderen die opgroeien in armoede, omdat dit een negatief effect heeft op hun leerprestatie. “Het is belangrijk dat scholen zich hiervan bewust zijn en binnen het team bespreken hoe zij kinderen die hieronder lijden, kunnen begeleiden. Kinderen kunnen zich anders onbegrepen en minderwaardig voelen.” Aldus Sandró Cooman, ervaringsprofessional casuïstiek en participatie in het ervaringskennis team (EKT) én spreker op het congres.

  Een onmisbare dag voor de toekomst van school
  Met dit in gedachten is er een gevarieerd en leerzaam programma samengesteld met lezingen, workshops, live interviews, ontmoeting, discussie en zelf beleven en ervaren. Sprekers zijn, naast Eldar Shafir en Sandró Cooman, onder andere;

  • Stans Goudsmit, gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam
  • Annabel Oosteweeghel, zij fotografeerde een project over armoede in Nederland
  • Anja Vink, onderwijsjournalist
  • Bas van Loo, voorzitter college en bestuur van Adenium
  • Maura Lenting van Sam&, een samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp
  • Jeroen Peters, consultant Jeugd & Onderwijs bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06
  • Sandra Beuving van SAAM, zij brachten in 2019 naar buiten dat er geen ouderbijdrage meer wordt gevraagd aan ouders
  • LAKS, zij hebben het kansengelijkheidspel ontwikkeld
  • Wiebe de Jong, docent WO, radiomaker en journalist
  • Julie Lubberdink, trainer bij de VOO
  • René Oskam en Karlijn van Doorninck, twee leerkrachten die op school te maken hebben met leerlingen die thuis geen vollle boekenkast hebben om uit te lezen en hier een oplossing voor hebben
  • Roger van Loon, adviseur scoiaal domein in de gemeente Utrecht.
  Sprekers Congres School en Armoede Vereniging Openbaar Onderwijs

  Kortom; alle elementen zijn aanwezig om deze dag met elkaar onvergetelijk te maken, maar vooral: om met elkaar in gesprek te gaan over de rol van de school ten aanzien van kinderen in armoede en waar we aan moeten werken voor de toekomst. • 6 jan 2020

  Tweede Kamer stemt in met wet tegen uitsluiting kinderen

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) waardoor kinderen niet meer uitgesloten mogen worden van activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen.

  Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de Vereniging Openbaar Onderwijs, is verheugd dat de Kamer met grote meerderheid het voorstel heeft aangenomen: “Dit is een belangrijke stap in de goede richting en een duidelijk signaal naar het veld. Scholen die activiteiten organiseren waarvan zij vinden dat die belangrijk zijn voor hun leerlingen, moeten ten goede kunnen komen aan alle leerlingen en niet alleen aan die met ouders met een gevulde beurs”.

  De wet is een stap in de goede richting en bevordert kansengelijkheid in het onderwijs. Maar er moet nog meer gebeuren. De VOO vindt dat de vrijwillige ouderbijdrage geheel geschrapt moet worden en alle binnen- en buitenschoolse activiteiten via de reguliere bekostiging betaald moeten worden. De komende tijd zal de wet ook in de Eerste Kamer worden besproken. Meer weten over hoe de VOO wil dat kansengelijkheid wordt bevordert? Lees er meer over op onze website! • 14 dec 2019

  VOO: ‘Iedere GMR verdient een ambtelijk secretaris’

  Terwijl het bij ondernemingsraden gebruikelijk is dat zij beschikken over een ambtelijk secretaris, is dit in het onderwijs (bij de medezeggenschap) minder het geval. Juist nu medezeggenschap belangrijker wordt, verdient iedere GMR een ambtelijk secretaris, zo stelt de VOO.

  Inhoud van de functie

  Een ambtelijk secretaris kan diverse werkzaamheden uitvoeren. Te denken valt aan secretariële activiteiten zoals ervoor zorgen dat de vergaderstukken van de GMR en de MR’en gemakkelijk kunnen worden gevonden door geïnteresseerde ouders, personeelsleden en leerlingen. Ook het regelmatig verspreiden van een medezeggenschapsnieuwsbrief wordt tot de taken van een ambtelijk secretaris gerekend.

  Een andere belangrijke taak is het actueel houden van de websitedeel over medezeggenschap en ervoor zorgen dat de verplichte documenten vindbaar en actueel zijn. Verder is van belang dat deze persoon zorgt voor een standaard informatiepakket voor nieuwe (G)MR-leden, hen inwerkt en in het begin begeleidt, maar ook kan hij/zij standaard formats voor notulen of een jaarverslag ter beschikking stellen. Daarnaast kan de ambtelijk secretaris een discussieplatform voor leden van de (G)MR beheren.

  Een ambtelijk secretaris is vaak ook de spin in het web als het gaat om de communicatie tussen de GMR en de medezeggenschapsraden. En ten slotte is de ambtelijk secretaris doorgaans degene die het archief van de medezeggenschap bijhoudt. Kortom, met het aanstellen van een ambtelijk secretaris kunnen de (G)MR-leden zich geheel op de inhoud van hun functie richten.

  Wat is de positie van de ambtelijk secretaris binnen de organisatie?

  Ambtelijk secretarissen hebben in de praktijk verschillende soorten aanstellingen. Sommigen zijn in dienst bij de onderwijsorganisatie, anderen werken als ZZp’er. Een ambtelijk secretaris maakt in ieder geval geen deel uit van de GMR, maar is toegevoegd aan de GMR. Dit betekent dat hij/zij geen stemrecht heeft als er een besluit over een beleidsvoorstel moet worden genomen. Ondanks dat een ambtelijk secretaris een aanstelling heeft bij de onderwijsorganisatie  moet hij/zij zich wel onafhankelijk van de bestuurder kunnen opstellen; de ambtelijk secretaris voert de taken uit ten behoeve van de medezeggenschap. Het functioneringsgesprek van de ambtelijk secretaris wordt doorgaans door de  voorzitter of door het dagelijks bestuur van de GMR gevoerd.

  Aantal uren per week

  Het is moeilijk om exact aan te geven hoeveel tijd een ambtelijk secretaris per week nodig heeft om het werk uit te kunnen voeren; dit is namelijk sterk afhankelijk van het takenpakket. Een aanstelling voor 8 uur per week is een heel reëel uitgangspunt en hierbij maakt het niet uit of de werkzaamheden voor een grote of kleine onderwijsorganisatie worden verricht.

  Wie zal de ambtelijk secretaris betalen?

  Een bestuurder die de medezeggenschap hoog in het vaandel heeft staan, zal er geen moeite mee hebben om in de begroting ruimte vrij te maken voor de kosten van een ambtelijk secretaris. Verder zijn in de CAO afspraken opgenomen over de faciliteiten waarover de PGMR kan beschikken. In de CAO staat dat de werkgever voor de PGMR per deelnemende school een bedrag van minimaal € 1545,- beschikbaar stelt per schooljaar.

  Wat doet de VOO?

  De VOO vindt dat iedere GMR over deze ondersteuning moet kunnen beschikken. De VOO ondersteunt een netwerk voor de MR-ondersteuners in het onderwijs dat twee keer per jaar bijeenkomt om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen, met elkaar te discussiëren en elkaar te informeren. De eerstvolgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op 14 mei 2020.

  Ook beheert de VOO een LinkedIn-groep waar ambtelijk secretarissen bij medezeggenschap in het onderwijs zich bij aan kunnen sluiten. Ambtelijk secretarissen die (met hun GMR) lid worden van de VOO genieten veel voordelen. Zo hebben zij een vast aanspreekpunt bij de VOO, kunnen zij sparren met professionals en deskundigen, kunnen zij dagelijks de helpdesk bellen met vragen over medezeggenschap en krijgen zij korting op onze netwerkbijeenkomsten.

  Advies of ondersteuning nodig bij de inzet van een ambtelijk secretaris? Neem contact op met Janny Arends, senior beleidsadviseur van de VOO via 036 533 15 00 of via [email protected]. Wij hebben inmiddels een ruime ervaring met het aanstellen van een ambtelijk secretaris bij de medezeggenschap in het onderwijs!Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs!

Meer info

Medezeggenschap

Word als GMR, MR of OPR lid van de VOO voor korting op cursussen, ondersteuning en toegang tot onze VOO Helpdesk!

Meer info

Ouderraad

Word als OR lid van de VOO en profiteer van korting op cursussen, deskundig advies en gratis toegang tot de VOO Helpdesk!

Meer info

Scholen(groep)

Word als school of bestuur lid van de VOO en profiteer van korting op de MR- en OR-lidmaatschappen!

Meer info