Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren.

De VOO zet zich in voor het vergroten van de betrokkenheid van personeelsleden, ouders en leerlingen op alle scholen. Dat doen we door het verzorgen van cursussen en workshops, het begeleiden bij medezeggenschapskwesties en het beantwoorden van vragen aan onze helpdesk.

Meer lezen over onze doelstellingen

Hulp aan MR's en scholen

De VOO is dé expert op het gebied van medezeggenschap en helpt scholen en MR's.

Begeleidingsmogelijkheden

Helpdesk voor leden

Elke dag voor leden bereikbaar per telefoon en e-mail voor vragen over onderwijs en medezeggenschap

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide en algemeen toegankelijke informatie over over medezeggenschap voor MR’s en schoolleiders.

Naar onze kennisbank
  • MR Academie

   De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

   Bekijk cursus
  • MR Start

   MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé cursus waarbij u meer leert over samenwerken en vergaderen in de MR.

   Bekijk cursus
  • MR Verdieping

   MR Verdieping is dé verdiepende cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

   Bekijk cursus
  • MR Plus

   MR Plus is dé uitgebreide basiscursus voor MR-leden bestaande uit twee bijeenkomsten.

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus waarbij u op basis van uw wensen een cursus ontwikkelen.

   Bekijk cursus
  • MR Webinars

   De VOO organiseert regelmatig gratis webinars voor huidige, toekomstige of potentiële MR-leden!

   Bekijk cursus
  • MR Voorzitterschap

   MR Voorzitterschap is dé cursus waarbij u leert over de belangrijke eigenschappen van voorzitters en secretarissen.

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   MR en Achterban is dé cursus waarbij u meer leert over het betrekken van ouders en personeel bij het MR-werk.

   Bekijk cursus
  • MR en Financiën

   Tijdens deze cursus leert u meer over de begroting, het formatieplan en het jaarverslag en de rol van de MR hierbij.

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Tijdens deze cursus leert u meer over de belangrijkste aspecten bij fusie en de rol van de MR hierbij.

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe medezeggenschap binnen een integraal kindcentrum georganiseerd kan worden.

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Tijdens deze cursus leert u meer over waar het schoolplan uit moet bestaan en wat de rol van de MR hierbij is.

   Bekijk cursus
  • MR en Werkplan

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR en directie samen een goed activiteitenplan of jaarplan kunnen opstellen.

   Bekijk cursus
  • MR en Werkverdelingsplan

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen bij het vaststellen van het werkverdelingsplan.

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   Tijdens deze cursus spreken MR en schoolleiding samen over onderlinge verwachtingen voor de toekomst.

   Bekijk cursus
  • Zelfevaluatie medezeggenschap

   Tijdens deze bijeenkomst krijgen MR en bevoegd gezag inzicht in en spreken over hun onderlinge samenwerking.

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   OPR Start is dé standaard basiscursus voor OPR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • LMR Start

   LMR Start is dé basiscursus voor (beginnende) leerlingen in de MR bestaande uit twee online bijeenkomsten.

   Bekijk cursus
  • MR Start English

   MR Start is the basic course for MR (Participation Council) members and consists of one meeting.

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   Tijdens deze bijeenkomst leert u als ambtelijk secretaris meer over de ontwikkelingen in uw vakgebied.

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 22 cursussen

  • Schoolleiders en MR

   Tijdens deze cursus leert u als bestuurder of schoolleider meer over de rol van medezeggenschap op school.

   Bekijk cursus
  • Relatie GMR, bestuur en RvT

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR, het bevoegd gezag en de raad van toezicht zich tot elkaar verhouden.

   Bekijk cursus
  • Governance Simulatiespel

   Tijdens deze simulatie leren (G)MR, bestuur, schoolleiding en raad van toezicht over elkaars rollen.

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 3 cursussen

  • Ouderraad Start

   Ouderraad Start is dé standaard basiscursus voor OR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Leerlingenraad Start is dé standaard basiscursus voor LR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • Ouderavond

   Volledig door ons voorbereid, u hoeft als schoolleider alleen nog de uitnodigingen naar de ouders te versturen.

   Bekijk cursus
  • Vrijwillige ouderbijdrage

   Tijdens deze themabijeenkomst leren uw MR, ouderraad en schoolleiding alles over de vrijwillige ouderbijdrage.

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 4 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   TSO/ Overblijf Thema’s biedt cursussen aan op verschillende thema’s en biedt antwoorden op uw vragen.

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 3 cursussen

Actueel

 • 11 sep 2023

  Leerlingen in de MR versterken door cursus 

  “Eigenlijk zijn leerlingen de belangrijkste personen in de medezeggenschapsraad”. Sven Pieneman ontwikkelde samen met de VOO een MR-cursus voor leerlingen.


 • 24 aug 2023

  Column Marco: Wie jarig is viert feest! 

  Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.  


 • 23 aug 2023

  VOO voorziet programmacommissies van inspiratie voor verkiezingsprogramma

  De vervroegde verkiezingen vinden plaats op 22 november 2023. De VOO heeft de programmacommissies van de verschillende politieke partijen voorzien van inspiratie voor de onderwijsparagraaf van hun verkiezingsprogramma. Daarbij focust de VOO op de thema’s goede medezeggenschap (inbreng van alle betrokkenen bij de school), kansengelijkheid en de school als minisamenleving (de...


 • 19 jul 2023

  Meer informatieplicht, maar minder informatierecht? 

  Recent is de WMS gewijzigd, met als doel de positie van de MR te versterken door de informatieplicht van het bevoegd gezag duidelijker te beschrijven. Helaas lijkt de wet daarmee verzwakt op het punt van het informatierecht van de MR.


 • 10 jul 2023

  Mobieltjesverbod in de klas: wat is de rol van de MR?

  Onlangs gaf het Ministerie van Onderwijs een dringend advies aan scholen in het voortgezet onderwijs om geen mobieltjes meer toe te staan in het klaslokaal. Hoe kunnen scholen invulling geven aan het advies? En mag de MR hier ook iets van vinden?


Voordelen voor leden

Korting op onze diensten

Leden krijgen 15% korting op onze cursussen en begeleiding

Contact met de helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag hun vragen stellen

Extra informatie

Met VOO-handreikingen kunt u direct aan de slag

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

Korting op onze diensten

Leden krijgen 15% korting op onze cursussen en begeleiding

Contact met de helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag hun vragen stellen

Extra informatie

Met VOO-handreikingen kunt u direct aan de slag

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

Korting op onze diensten

Leden krijgen 15% korting op onze cursussen en begeleiding

Contact met de helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag hun vragen stellen

Extra informatie

Met VOO-handreikingen kunt u direct aan de slag

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs, en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer info

Medezeggenschap

Profiteer als MR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Ouderraad

Profiteer als OR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Scholen(groep)

Profiteer van korting op MR- en OR-lidmaatschappen, en word als school of scholengroep lid van de VOO.

Meer info