Beste bezoeker, in verband met de verspreiding van het coronavirus werken onze collega's zoveel mogelijk thuis. We zijn goed bereikbaar via e-mail. U kunt bij algemene vragen e-mailen naar [email protected] en voor contact met de VOO Helpdesk e-mailen naar [email protected]. Vermeld hierbij s.v.p. het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. Meer lezen

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op het gebied van medezeggenschap, met trainingen en advies.

Naar medezeggenschap

VOO helpdesk

VOO heeft een professionele helpdesk voor leden voor vragen over school en inspraak.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. schoolorganisatie, inspraak, ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs! Wilt...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs....

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé vervolgcursus op MR Start voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het...

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   De medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van ouders, personeel en leerlingen op school. Het is daarom van groot belang dat...

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   In samenspraak met de schoolleiding ervoor zorgen dat de medezeggenschap op school goed is geborgd. Voor een actieve medezeggenschapsraad is...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   MR-leden krijgen inzicht in de financiële inkomsten van het onderwijs, zoals de lumpsumfinanciering en de Prestatie-box. Ook leren zij waar...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Inzicht verschaffen over de mogelijkheden en wettelijke verplichtingen bij medezeggenschap op een IKC. Een IKC moet aan drie medezeggenschapswetten voldoen....

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In...

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag

   Elk schoolbestuur moet het jaarverslag ter informatie aan de (G)MR sturen. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening, alsmede een...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   U krijgt als MR-lid informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. De...

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   MR-leden leren wat er in het schoolplan moet worden opgenomen en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het schoolbeleid voor...

   Bekijk cursus
  • MR op maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Bij MR op...

   Bekijk cursus
  • Leerkrachten en schoolleiding

   Bekijk cursus
  • Financiën en uw begroting

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze nieuwe cursus laten we zien...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   Tijdens deze cursus leren MR-leden wat hun rol en taak is binnen de ‘governance-driehoek’ van de MR, het bevoegd gezag...

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   In het ambitiegesprek bespreken de partners in het medezeggenschapsproces elkaars verwachtingen met betrekking tot de samenwerking. Het ambitiegesprek richt zich...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   De VOO organiseert netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Programma...

   Bekijk cursus
  • Scholingsdag voor MR

   Op 18 april organiseert de VOO een Scholingsdag voor MR-leden in Dordrecht bij het Nationaal Onderwijsmuseum (Burgemeester de Raadtsingel 97,...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 20 cursussen

  • Ouderraad Start

   Speciaal voor ouderraden in het primair onderwijs is er de cursus Ouderraad Start. Als lid van de ouderraad zoekt u...

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Leerlingen leren hoe zij als leerlingenraad actief en zichtbaar kunnen zijn en zo daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen op school....

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Niet meer opzien tegen de aankomende verandering van school en met meer zelfvertrouwen starten in de brugklas voor professionals en...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 3 cursussen

  • Leerkrachten en schoolleiding

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Adviseurs van de VOO verzorgen workshops en studiemiddagen voor schoolbesturen en scholen. In overleg kan worden ingezoomd op de eigen...

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Op veel scholen wordt nagedacht over (een wijziging van) de schooltijden. Soms is een aanpassing wenselijk vanwege een betere aansluiting...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact

   De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat ieder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   Scholen zijn, vanuit de wetgeving, verplicht dat kinderen tussen de middag kunnen overblijven op school. Minimaal de helft van degenen...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   De VOO biedt een keuze uit vier thema’s met betrekking tot tussenschoolse opvang. U vindt de locaties en data van...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   Tijdens deze training leert u om als overblijfmedewerker op een basisschool aan de slag te gaan. U bent in staat...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   De TSO/ Overblijftraining coach is voor overblijfmedewerkers en overblijfcoördinatoren die zich persoonlijk willen verder willen bekwamen. De coach richt zich...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   In de coördinatorcursus leert u als coördinator TSO de basisvaardigheden met betrekking tot leidinggeven, professioneel communiceren, coachen en begeleiden van...

   Bekijk cursus
  • TSO en Passend Onderwijs

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

Actueel

 • 27 mrt 2020

  VOO betreurt einde Project Versterking Medezeggenschap

  Aan een uniek samenwerkingsproject in het onderwijs komt binnenkort helaas een einde. Het gaat om het project ‘Versterking medezeggenschap’, opgezet om de medezeggenschap in het onderwijs te ondersteunen en te versterken.

  In het project -dat werd gefinancierd door het Ministerie van OCW- werd samengewerkt door alle partijen die betrokken zijn bij medezeggenschap; de onderwijsraden, de vakbonden, het LAKS en de ouderorganisaties waaronder de VOO.

  In zijn brief aan de Tweede Kamer meldt minister Slob dat de subsidie voor dit project per 31 maart a.s. stopt en dat er een aanbesteding voor een andere vorm van ondersteuning van de medezeggenschap in het primair en voorgezet onderwijs wordt uitgezet. Onduidelijk is wat er vanaf 1 april gebeurt.

  De VOO maakt zich zorgen over de continuïteit van de medezeggenschapsondersteuning. VOO voorzitter Marco Frijlink: ‘Het unieke van het project Versterking medezeggenschap is niet alleen de gebundelde kennis over medezeggenschap, maar veel meer nog dat de deelnemende partijen er ondanks verschillende -en soms tegenstrijdige- belangen steeds weer in slaagden om met een gezamenlijk standpunt of product naar buiten te treden. Daar wordt nu bewust een eind aan gemaakt.’ • 24 mrt 2020

  Geef je eindexamenkind een knuffel

  Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eindexamen te doen. Maar zelden voelde een felicitatie zo dubbelhartig.

  Weet je nog van jezelf? Begin april: de laatste schooldag. Tegenwoordig vaak eenvoudig verkort tot LSD. En wat waren we braaf, maar we zetten wel even de hele school en haar omgeving op z’n kop. Want voor een keer waren wij de baas! En de rector en de leerkrachten lieten het goedmoedig over zich heenkomen. Want ook voor hen was het een mijlpaal. Al die leerlingen die ze jarenlang hadden opgeleid, begeleid en gesteund. De laatste lesdag. En ze pinkten een traantje weg, zonder dat de leerlingen het doorhadden.

  Daarna het gala of een ander afsluitend feest. Hadden wij dat al in onze tijd? Jongedames in de prachtigste creaties, jongemannen in smoking of pak van hun vader of oudere broer. En natuurlijk de paar recalcitrante jaargenoten die uitbundig afweken van de ongeschreven regels. En iedereen door hun trotse ouders afgeleverd in de mooiste, opvallendste auto’s, trucks en tractors. Glimmend van trots.  

  Vervolgens: drie, vier weken buffelen. Iedereen had zijn of haar berekeningen gemaakt. ‘Ik sta een 6,4 voor scheikunde, dus als ik een 4,6 haal, dan sta ik gemiddeld een 5,5 en dat wordt een 6’. Of precies andersom natuurlijk, met hetzelfde resultaat. Verhit gereken en gesprekken met vrienden en vriendinnen tot je er zelf heilig in geloofde.

  Dan de eindexamens: sommige makkelijk, sommige zwoegen. Maar altijd na afloop wachten op je vrienden en vragen en antwoorden vergelijken. ‘Wat had jij bij vraag 2? Nee, dat was toch het existentialisme?’, en de acute twijfel die onvermijdelijk toesloeg. Vervolgens twee weken wachten. Voor sommigen in de geruststellende zekerheid dat het eigenlijk niet meer mis kon gaan. En voor anderen heen en weer tussen hemel of hel. En het verlossende telefoontje van de mentor.

  ‘Op donderdagochtend tussen 09:00 en 11:00 uur worden alle leerlingen gebeld die niet in een keer zijn geslaagd. Aansluitend bellen we alle andere leerlingen die dus wel zijn geslaagd.’ De meesten wisten eigenlijk wel dat ze geslaagd waren, ruim 85% was geslaagd, maar toch. De verlossing, de ultieme bevrijding. De punt achter de middelbare school. De punt die stond voor zoveel meer. Het begin van de rest van je leven. Je bent eindelijk volwassen. Allemaal vervat in dat ene telefoontje van je mentor: ‘je bent geslaagd!’

  En daarna. Alle telefoontjes naar je vriendinnen en vrienden. De extatisch beleden vreugde. Het verdriet dat je meevoelde met je nog niet geslaagde klasgenoten. Maar de vreugde voerde de boventoon. Het gevoel van onoverwinnelijkheid. On top of the world! Afgetopt met eindexamenfeesten her en der. Als hier het bier op was toog je naar het andere feest tot vandaag en morgen in elkaar overliepen.

  Je eindexamenreis. Interrailen voor velen. Het bestaat nog maar anders dan vroeger. Sommige kinderen hebben nu met vrienden zelf hun reis geboekt. Naar Kreta, Corfu, of nog exotischer plaatsen. Zonder reisbureau, maar zelf de vlucht en hun airbnb uitgezocht. Al maanden gonst het van de voorpret.

  Maar het gaat allemaal niet door.

  Voor maar liefst 199.000 leerlingen geldt: geen laatste schooldag. Geen gala. Geen gebuffel. Geen examens. Geen spannende afwachting. Geen overdreven opluchting. Geen feesten. Geen reizen. Helemaal niets.

  Heb je een eindexamenkind? Of het nu al geslaagd is of niet, geef hem of haar een hele lange, stevige knuffel!

  Marco Frijlink
  Voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs • 23 mrt 2020

  Magazine Onze School uitgesteld

  In verband met de coronacrisis zal ons magazine Onze School deze maand niet verschijnen.

  Normaal gesproken brengen wij drie keer per jaar Onze School uit, en de eerste editie zou deze week bij alle leden op de mat vallen. In verband met de voorlopige sluiting van de scholen en het uitstellen van het kernwaardencongres naar 4 november, verschijnt deze editie nu op 9 juni. Op dezelfde dag worden de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs gelanceerd, die in dit nummer centraal zullen staan. • 17 mrt 2020

  Lancering nieuwe kernwaarden openbaar onderwijs op 9 juni

  De lancering van de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs zal op 9 juni plaatsvinden. De lancering zal online plaatsvinden. Ook zal op deze dag het nieuwe kernwaardenportaal op www.openbaaronderwijs.nu worden gepresenteerd, net als het nieuwe logo dat bij de kernwaarden hoort.

  Oorspronkelijk zouden de kernwaarden worden gepresenteerd tijdens het congres dat op woensdag 18 maart zou plaatsvinden. Eerder lieten wij weten dat het congres die dag niet plaatsvindt, maar de kernwaarden wel worden gepresenteerd op 14 april. Gezien de huidige ontwikkelingen en maatregelingen rondom het coronavirus worden de nieuwe kernwaarden nu op 9 juni gepresenteerd.

  Nieuwe datum congres: 4 november

  Van uitstel komt natuurlijk geen afstel! Wij verplaatsen het congres Wat is jouw verhaal?! én het kindercongres naar woensdag 4 november. De locatie blijft het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

  Al aangemeld voor 18 maart?

  Had u zich aangemeld voor het congres en wilt u dat wij uw aanmelding direct omzetten naar 4 november? Stuur dan een mailtje met een simpel Ja, ik kom op 4 november! naar [email protected].

  Marco Frijlink, directeur-bestuurder VOO
  Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB • 15 mrt 2020

  Maatregelen rondom sluiting van scholen en de rol van de MR

  De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB zijn van mening dat in de huidige omstandigheden besluiten over acute maatregelen die samenhangen met de sluiting van scholen, de primaire verantwoordelijkheid zijn van directeuren en bestuurders. Ook als eerste maatregelen die genomen worden formeel gezien zouden moeten worden afgestemd met de medezeggenschap. Hierbij gaat het met name om de organisatie van het onderwijs -artikel 11, lid 1 sub f (adviesrecht)- en vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid -artikel 10, lid 1 sub e (instemmingsrecht)-. Wij hebben er begrip voor als het bevoegd gezag zich niet kan houden aan de voorgeschreven procedures en termijnen. Het welzijn van de hele schoolpopulatie: medewerkers, leerlingen en ouders staat nu immers voorop.

  Wel adviseren wij schoolbesturen en -directies het volgende:

  1. Betrek de (voorzitter van) de (G)MR zoveel mogelijk bij de interne discussies die worden gevoerd en geef ruimte aan suggesties die vanuit de medezeggenschap worden gedaan.
  2. Welke beslissingen u ook neemt, bespreek deze in elk geval vóóraf met de (voorzitter) van de (G)MR.
  3. Vergeet niet dat de (G)MR een belangrijke bron is voor input van ouders, leerlingen en medewerkers. Die input kan de kwaliteit van uw beslissingen verhogen.
  4. Evalueer zodra daar ruimte voor ontstaat samen met de MR het gelopen proces en de genomen beslissingen, met als doel daarvan te kunnen leren.

  Wij wensen alle betrokkenen in het onderwijs veel sterkte en succes.

  De helpdesk van de VOO is dagelijks telefonisch geopend voor leden van 10:00 tot 13:00 uur en kan 24 uur per dag per e-mail worden bereikt: [email protected]

  Leden van VOS/ABB kunnen voor advies terecht bij de Onderwijsjuristen: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, of [email protected]Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs!

Meer info

Medezeggenschap

Word als GMR, MR of OPR lid van de VOO voor korting op cursussen, ondersteuning en toegang tot onze VOO Helpdesk!

Meer info

Ouderraad

Word als OR lid van de VOO en profiteer van korting op cursussen, deskundig advies en gratis toegang tot de VOO Helpdesk!

Meer info

Scholen(groep)

Word als school of bestuur lid van de VOO en profiteer van korting op de MR- en OR-lidmaatschappen!

Meer info