Op woensdag 22 mei zijn we vanwege de VOO Medezeggenschapsdag de hele dag niet bereikbaar. We staan u graag op 23 mei weer te woord.

Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren.

De VOO zet zich als vereniging zonder winstoogmerk in voor het vergroten van de betrokkenheid van personeelsleden, ouders en leerlingen op alle scholen. Dat doen we door het verzorgen van cursussen en workshops, het begeleiden bij medezeggenschapskwesties en het beantwoorden van vragen aan onze helpdesk.

Meer lezen over onze doelstellingen

Hulp aan MR's en scholen

De VOO is dé expert op het gebied van medezeggenschap en helpt scholen en MR's.

Begeleidingsmogelijkheden

Helpdesk voor leden

Elke schooldag voor leden bereikbaar per telefoon en e-mail voor vragen over onderwijs en medezeggenschap.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide en algemeen toegankelijke informatie over over medezeggenschap voor MR’s en schoolleiders.

Naar onze kennisbank
  • MR Start

   Compacte basiscursus voor beginnende MR-leden, bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • MR Plus

   Uitgebreide basiscursus voor MR-leden bestaande uit twee bijeenkomsten.

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   Complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   Over samenwerken, vergaderen en proactieve medezeggenschap.

   Bekijk cursus
  • MR Verdieping

   Over de verschillende MR-rechten en omgaan met verschillen van inzicht.

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   Over een of meerdere onderwerpen die de MR zelf kiest.

   Bekijk cursus
  • MR Voorzitterschap

   Over hoe voorzitter en secretaris hun taak kunnen uitvoeren.

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   Over mogelijkheden om als MR de achterban goed te betrekken.

   Bekijk cursus
  • MR en Financiën

   Over inkomsten, uitgaven en verantwoording van de school en de rol van de MR.

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Over samenwerkingsvormen, fusie en de rol van de MR hierbij.

   Bekijk cursus
  • MR en Kindcentrum

   Over hoe medezeggenschap binnen een kindcentrum vorm kan krijgen.

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Over de inhoud van het schoolplan en de rol van de MR hierbij.

   Bekijk cursus
  • MR en Werkverdelingsplan

   Over de inhoud van het werkverdelingsplan en de rol van de MR.

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   Basiscursus voor OPR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • LMR Start

   Basiscursus voor leerlingen in de MR bestaande uit twee korte bijeenkomsten.

   Bekijk cursus
  • MR Start English

   Basic course for MR (Participation Council) members.

   Bekijk cursus
  • Ambtelijk secretaris Start

   Basiscursus voor ambtelijk secretarissen bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst ambtelijk secretaris

   Halfjaarlijkse bijeenkomst met nuttige informatie en uitwisselingen.

   Bekijk cursus
  • MR Webinars

   Gratis webinars over tal van onderwerpen over medezeggenschap.

   Bekijk cursus
  • MR Academie

   Dé online leer- en kennisdeelomgeving voor medezeggenschap!

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 20 cursussen

  • Schoolleider en MR

   Basiscursus voor schoolleiders en bestuurders over medezeggenschap.

   Bekijk cursus
  • Relatie GMR, bestuur en toezicht

   Over hoe GMR, bestuur en toezicht zich tot elkaar verhouden.

   Bekijk cursus
  • Simulatiespel Governance

   Workshop waarin (G)MR, bestuur en toezicht leren over elkaars rollen.

   Bekijk cursus
  • Zelfevaluatie Medezeggenschap

   Workshop over stand van zaken en mogelijke verbeteringen in medezeggenschap.

   Bekijk cursus
  • Workshop Ambitiegesprek

   Workshop over de relatie en verwachtingen tussen MR en schoolleiding.

   Bekijk cursus
  • Workshop Werkplan

   Workshop over hoe MR en schoolleiding samen een werkplan op kunnen stellen.

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

  • Leerlingenraad Start

   Basiscursus voor leden van de leerlingenraad bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • Ouderraad Start

   Basiscursus voor leden van de ouderraad bestaande uit één bijeenkomst.

   Bekijk cursus
  • Vrijwillige ouderbijdrage

   Over de rolverdeling tussen MR, ouderraad en schoolleiding bij de ouderbijdrage.

   Bekijk cursus
  • Ouderavond

   Volledig door ons voorbereide ouderavond voor op school.

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 4 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   Compacte basiscursus voor vrijwilligers overblijf.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   Complete basiscursus voor vrijwilligers overblijf.

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   Over een uit te kiezen thema met betrekking tot de overblijf.

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 3 cursussen

Actueel

 • 16 mei 2024

  Governance in gesprek / Podcast

  Governance in gesprek is een onregelmatig verschijnende podcast van Hartger Wassink en Marco Frijlink. In deze aflevering gaan Marco en Hartger in gesprek met Marilieke Engbers. Op 21 mei verschijnt haar nieuwe boek 'Eenzaam aan de top' (geschreven samen met Pim Bouwman).


 • 17 apr 2024

  Column Marco: Kommer en kwel, maar klopt dat wel?

  Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...


 • 4 apr 2024

  Aangenomen amendement verduidelijkt informatierecht medezeggenschapsraad 

  Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 


 • 27 mrt 2024

  Gratis webinar: Vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs

  Het openbaar onderwijs heeft een actief-pluriforme opdracht. Dit betekent dat het onderwijs bijdraagt aan ‘de ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. Daarom kunnen kinderen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs krijgen. Niet alle openbare scholen weten wat ze 'moeten', maar vooral ook niet wat er tegenwoordig mogelijk is bij het invulling geven aan deze wettelijke verplichting. Modern vormingsonderwijs is...


 • 20 mrt 2024

  Week van Openbare Scholen viert diversiteit met feest- en gedenkdagenkalender 

  In de Week van Openbare Scholen staan gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting centraal. Deze kernwaarden zijn de basis van het actief pluriforme karakter van de openbare scholen. Het motto van de Week van Openbare Scholen is ‘waar verhalen samenkomen’. Scholen ontvangen daarom deze week een speciale kalender. 


Voordelen voor leden

Korting op onze diensten

Leden krijgen 15% korting op onze cursussen en begeleiding

Contact met de helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag hun vragen stellen

Extra informatie

Met VOO-handreikingen kunt u direct aan de slag

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

Korting op onze diensten

Leden krijgen 15% korting op onze cursussen en begeleiding

Contact met de helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag hun vragen stellen

Extra informatie

Met VOO-handreikingen kunt u direct aan de slag

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

Korting op onze diensten

Leden krijgen 15% korting op onze cursussen en begeleiding

Contact met de helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag hun vragen stellen

Extra informatie

Met VOO-handreikingen kunt u direct aan de slag

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs, en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer info

Medezeggenschap

Profiteer als MR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Scholen(groep)

Profiteer van korting op MR- en OR-lidmaatschappen, en word als school of scholengroep lid van de VOO.

Meer info

Ouderraad

Profiteer als OR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info