Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Voor welke geleding stelt iemand zich kandidaat die zowel ouder als personeelslid is?

Antwoord

Indien een personeelslid ook kinderen heeft op dezelfde school, is het noodzakelijk dat er een keuze wordt gemaakt of deze persoon in termen van de WMS als ouder of als personeelslid wordt gezien. Vanwege de grote betrokkenheid bij het onderwijs als personeelslid is het gebruikelijk dat hij/zij voor de WMS als personeelslid wordt aangemerkt. In het medezeggenschapsreglement kunnen hier afspraken over worden opgenomen.

Het is voor de persoon zelf wel de vraag of hij/zij het wenselijk vindt om plaats te nemen in de MR, omdat het in de praktijk lastig kan zijn om de rol van personeelslid en ouder goed te scheiden. Aan de andere kant kan het voordeel hebben om iemand in de MR te hebben die beide ‘kanten’ in de praktijk meemaakt.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR en Achterban

Over mogelijkheden om als MR de achterban goed te betrekken.

Bekijk cursus

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).