Heeft de MR invloed op de data van schoolvakanties?

Antwoord

Deels. De landelijke overheid stelt vast welke school in welke regio is ingedeeld. Per regio bepaalt de overheid wanneer de zomervakantie, kerstvakantie en één week van de meivakantie is. Daar heeft de schoolleiding geen invloed op en kan de MR daar ook dus niet over meedenken.

Voor alle andere vakanties geldt dat de schoolleiding dan wel het schoolbestuur daar zelf keuzes in maakt. Als door het schoolbestuur wordt gekozen dat alle scholen dezelfde vakantiedata hebben, dan zal dit ter advisering aan de GMR moeten worden voorgelegd (artikel 11 lid 1i WMS). Gaat elke school binnen het bestuur hier zelf over, dan zal de schoolleiding een voorstel moeten maken met betrekking tot de niet door de overheid vastgestelde vakantiedata en deze ter advisering aan de MR voorleggen.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Verdieping

MR Verdieping is dé verdiepende cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.