Wie organiseert de verkiezingen voor de MR?

Antwoord

De MR is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen. Bij verkiezingen moet allereerst een kandidaatstellingsperiode worden georganiseerd, zodat alle personeelsleden, ouders en leerlingen zich kunnen aanmelden als kandidaat voor een van de vacante zetels voor hun geleding. Als er bij een geleding meer kandidaten dan beschikbare plekken zijn, wordt een stemperiode georganiseerd. Tijdens deze periode kan iedere ouder stemmen op één van de ouderkandidaten en datzelfde geldt voor alle personeelsleden en leerlingen voor kandidaten uit hun midden.

Het is gebruikelijk en aan te raden dat de MR een verkiezingscommissie instelt die gaat over het organiseren van de verkiezingen. Daar kunnen MR-leden in plaatsnemen en wellicht een aantal personen van buiten de MR. Mocht er nog geen MR zijn, dan is het de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag dat deze er zo snel mogelijk komt.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR en Achterban

MR en Achterban is dé cursus waarbij u meer leert over het betrekken van ouders en personeel bij het MR-werk.

Bekijk cursus

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.