Wie organiseert de verkiezingen voor de MR?

Antwoord

De MR is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen. Bij verkiezingen moet allereerst een kandidaatstellingsperiode worden georganiseerd, zodat alle personeelsleden, ouders en leerlingen zich kunnen aanmelden als kandidaat voor een van de vacante zetels voor hun geleding. Als er bij een geleding meer kandidaten dan beschikbare plekken zijn, wordt een stemperiode georganiseerd. Tijdens deze periode kan iedere ouder stemmen op één van de ouderkandidaten en datzelfde geldt voor alle personeelsleden en leerlingen voor kandidaten uit hun midden.

Het is gebruikelijk en aan te raden dat de MR een verkiezingscommissie instelt die gaat over het organiseren van de verkiezingen. Daar kunnen MR-leden in plaatsnemen en wellicht een aantal personen van buiten de MR. Mocht er nog geen MR zijn, dan is het de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag dat deze er zo snel mogelijk komt.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR en Achterban

MR en Achterban is dé cursus waarbij u meer leert over het betrekken van ouders en personeel bij het MR-werk.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.