Moeten er leerlingen in de MR plaatsnemen?

Antwoord

Op basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs bestaat de MR uit de helft personeelsleden en de helft ouders. Voor scholen voor voortgezet onderwijs geldt dat de MR voor de helft uit personeel, voor een kwart uit ouders en voor een kwart uit leerlingen bestaat. Als het een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs betreft kan de keuze worden gemaakt over een kwart van de zetels voor leerlingen van 13 jaar en ouder beschikbaar wordt gesteld of niet (artikel 3 lid 3 WMS).

Voor het regulier voortgezet onderwijs geldt een uitzonderingsmogelijkheid voor de deelname van leerlingen aan de MR. Indien de MR geen leerlingen bereid vindt om plaats te nemen in de MR, kan ervoor worden gekozen om deze zetels op te laten vullen door ouders (artikel 3 lid 4 WMS). Deze wettelijk bepaling is echter niet bedoeld om voor altijd leerlingen geen deel te laten uitmaken van de MR. De MR dient blijvend te kijken of er leerlingen te vinden zijn die onderdeel willen uitmaken van de MR.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.