Heeft de MR adviesrecht bij een nieuw schoolgebouw?

Antwoord

Conform artikel 11 lid 1n WMS heeft de MR een adviesrecht bij nieuwbouw of belangrijke verbouwingen van de school. Het adviesrecht geldt alleen wanneer het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur dan wel de schoolleiding) invloed heeft kunnen hebben op het besluit.

Onderwijshuisvesting is een verantwoordelijkheid van de gemeente en dus kan de schoolleiding daar geen keuzes in maken. Het adviesrecht geldt dan ook niet. Wel kan worden gesteld dat wanneer de schoolleiding door de gemeente wordt gevraagd om mee te denken over bepaalde keuzes voor het nieuwe gebouw, de schoolleiding de input die wordt meegegeven aan de gemeente ook bij de MR kan voorleggen. Dan maakt de schoolleiding immers wel keuzes.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Verdieping

MR Verdieping is dé verdiepende cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

Bekijk cursus

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.