Wat zijn de rechten van de MR bij overplaatsing van de schoolleider?

Antwoord

Wanneer op initiatief van het bevoegd gezag een schoolleider wordt overgeplaatst, heeft de MR hierbij een adviesbevoegdheid (artikel 11 lid 1h WMS). Dit adviesrecht geldt ook bij het aanstellen of ontslaan van een schoolleider. Als het gaat om een vrijwillige overstap, dan geldt deze adviesbevoegdheid niet. De MR van de school waar de schoolleider naartoe gaat, heeft in ieder geval een adviesrecht op basis van artikel 11 lid 1h WMS.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Verdieping

MR Verdieping is dé verdiepende cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

Bekijk cursus

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.