Heeft de MR een rol bij het organiseren van het sinterklaasfeest?

Antwoord

Het is van belang om bij deze vraag goed te onderscheiden wat schoolbeleid is en wat niet als beleid kan worden aangemerkt. In principe heeft de MR geen rol bij het organiseren van het Sinterklaasfeest op school. Hoe het feest invulling krijgt is uiteindelijk aan de schoolleiding om te bepalen. Vaak zal de directie vragen aan een ouderraad of oudercommissie om hiervoor plannen te maken, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de schoolleiding.

Desalniettemin kan de MR het onderwerp wel op de agenda van de overlegvergadering zetten, om van de schoolleiding te horen hoe hij/zij tegen de organisatie aankijkt. Bijvoorbeeld over het uiterlijk van de pieten. Een van de algemene taken van de MR is om te waken voor discriminatie (artikel 7 lid 2 WMS) en vanuit dit artikel zou men kunnen stellen dat het wel degelijk een taak is van de MR om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

Feesten op school zouden voor alle leerlingen een leuke gebeurtenis moeten zijn. Als de MR of de ouderraad signalen heeft dat dit niet zo is, is het zaak om dit in de school bespreekbaar te maken en als schoolleiding, eventueel met de ouderraad, te kijken naar een fijne invulling van het Sinterklaasfeest.

Lees ook de blog van Marco Frijlink: ‘Over kernwaarden in de praktijk: gelijkwaardigheid en zwarte piet’.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.