Medezeggenschapsreglement

Iedere MR dient te beschikken over een reglement waarin een aantal essentiële zaken zijn geregeld, zoals het aantal leden van de MR, de verkiezingsprocedures en de manier waarop de achterban bij de MR-werkzaamheden wordt betrokken.


Opstellen van het medezeggenschapsreglement

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het voorstellen en wijzigen van het medezeggenschapsreglement. De MR dient met het voorstel van het bevoegd gezag met ten minste twee derde meerderheid in te stemmen voordat het reglement van toepassing wordt. Uiteraard kan de MR ook zelf voorstellen tot wijziging doen aan het bevoegd gezag, die het vervolgens in een voorstel kan verwerken. Het instemmingsrecht van de MR blijft ook dan onverminderd van kracht.


Inhoud van het reglement

Er zijn een aantal essentiële zaken die in het medezeggenschapsreglement geregeld moeten worden, zoals het aantal leden van de MR en hoe verkiezingen plaatsvinden. Daarnaast moet de zittingsduur van de MR-leden worden opgenomen en hoe de MR geïnformeerd wordt door het bevoegd gezag. Ook staat in het reglement binnen welke termijn de MR al dan niet instemt met een voorstel van het bevoegd gezag of advies uitbrengt. Daarnaast ligt in het reglement ook vast wanneer en hoe de achterban van de MR wordt betrokken en in welke gevallen geheimhouding noodzakelijk is.

Als het bevoegd gezag besluit de MR meer bevoegdheden te geven dan de wettelijk vereiste bevoegdheden, dan staan deze ook in het reglement. Een van de wet afwijkende bevoegdhedenverdeling geldt voor een periode van twee jaar. Deze kan steeds worden verlengd, maar de verdeling moet welk elke twee jaar opnieuw aan de MR worden voorgelegd. Ten slotte kan ook worden opgenomen wanneer er afzonderlijk wordt overlegd met de geledingen.

Bestanden

VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement PO OPR
158,9 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement PO GMR
253,82 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement PO MR
257,17 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement PO Deelraad
251,55 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement VO OPR
160,71 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement VO GMR
255,22 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement VO MR
254,54 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement VO Deelraad
252,21 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement SO GMR
253,43 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement SO MR
256,04 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement SO Deelraad
254,38 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement VSO GMR
254,22 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement VSO MR
256,97 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement VSO Deelraad
254,42 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement Centrale Dienst
252,42 KB
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT Icon
VOO - Medezeggenschapsreglement PMR Samenwerkingsverband
156,94 KB
Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

30 jun 2020

De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...