Op 28 maart 2020 vindt het VOO Congres plaats! Het thema is 'School & Armoede'. Deze dag is voor beleidsmakers, ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. Wij bieden een gevarieerd en leerzaam programma samengesteld met lezingen, workshops, live interviews, ontmoeting, discussie en zelf beleven en ervaren. € 99 per persoon, GRATIS VOOR LEDEN! Beperkt plaats, dus schrijf u direct in.

Bekijk hier het programma en meld u aan!

Medezeggenschapsreglement

Iedere MR dient te beschikken over een reglement waarin een aantal essentiële zaken zijn geregeld, zoals het aantal leden van de MR, de verkiezingsprocedures en de manier waarop de achterban bij de MR-werkzaamheden wordt betrokken.


Opstellen van het medezeggenschapsreglement

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het voorstellen en wijzigen van het medezeggenschapsreglement. De MR dient met het voorstel van het bevoegd gezag met ten minste twee derde meerderheid in te stemmen voordat het reglement van toepassing wordt. Uiteraard kan de MR ook zelf voorstellen tot wijziging doen aan het bevoegd gezag, die het vervolgens in een voorstel kan verwerken. Het instemmingsrecht van de MR blijft ook dan onverminderd van kracht.


Inhoud van het reglement

Er zijn een aantal essentiële zaken die in het medezeggenschapsreglement geregeld moeten worden, zoals het aantal leden van de MR en hoe verkiezingen plaatsvinden. Daarnaast moet de zittingsduur van de MR-leden worden opgenomen en hoe de MR geïnformeerd wordt door het bevoegd gezag. Ook staat in het reglement binnen welke termijn de MR al dan niet instemt met een voorstel van het bevoegd gezag of advies uitbrengt. Daarnaast ligt in het reglement ook vast wanneer en hoe de achterban van de MR wordt betrokken en in welke gevallen geheimhouding noodzakelijk is.

Als het bevoegd gezag besluit de MR meer bevoegdheden te geven dan de wettelijk vereiste bevoegdheden, dan staan deze ook in het reglement. Een van de wet afwijkende bevoegdhedenverdeling geldt voor een periode van twee jaar. Deze kan steeds worden verlengd, maar de verdeling moet welk elke twee jaar opnieuw aan de MR worden voorgelegd. Ten slotte kan ook worden opgenomen wanneer er afzonderlijk wordt overlegd met de geledingen.

Janny Arends
Beleidsadvies

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschapsvraagstukken.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Carnaval of verkleedfeest, daar ging het de afgelopen week om, naar aanleiding van een oudervereniging van een school in het oosten van het land, die had besloten om het feest geen carnaval meer te noemen. ‘Omd ...