Medezeggenschap

Ondersteuning op maat met de servicekaart (G)MR

Met de VOO Servicekaart krijgt u deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties, bijvoorbeeld een fusie van scholen of schoolbesturen, krimpsituaties, het lezen van de begroting of de FER (fusie-effectrapportage) of het verkleinen van de GMR. Ook voor advies over de tussenschoolse opvang (pleinwachtcoach) is de Servicekaart een oplossing.

Onze adviseur helpt u met een oplossing en gezamenlijke afspraken voor de toekomst. Met de Servicekaart bent u verzekerd van de beste hulp!

    • 5 uur begeleiding en advies;
    • Advies via e-mail, telefoon en op locatie;
    • Vast aanspreekpunt bij de VOO;

U kunt de Servicekaart direct bestellen. Wij kiezen een deskundige adviseur die ervaring heeft met het vraagstuk waar u ondersteuning bij nodig heeft. U kunt natuurlijk ook eerst contact opnemen om uw ondersteuningsvraag met ons te bespreken. Neem daarvoor contact op via 036 533 1500.

Kosten

De VOO Servicekaart kost voor leden 531 euro exclusief btw en komt in aanmerking voor vergoeding volgens de wettelijke faciliteitenregeling (artikel 28, WMS). Als u niet bij de VOO bent aangesloten, betaalt u 625 euro excl. btw.

Met ingang van 1 juli  bedragen de prijzen 560 euro voor leden en 662,50 euro voor niet leden.

Het bevoegd gezag dient de kosten van uw deskundige te voldoen. U dient het bevoegd gezag van tevoren over de aanvraag te informeren. De VOO servicekaart kan jaarlijks door een (G)MR, school of schoolbestuur worden aangevraagd. Bij dienstverlening op locatie worden reiskosten in rekening gebracht. Bij meer dan 5 uur begeleiding of advies geldt het normale uurtarief. Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met 036 5331500 of [email protected].

Het lerarentekort: er is maar 1 oplossing en dat is salarisverhoging Iedereen in en om het onderwijs heeft de afgelopen jaren wel iets gezegd over het lerarentekort in het basisonderwijs. Er zijn actieplannen gepresenteerd, zij-instromers worden gestimuleerd, grote steden maken het wonen aantrekkelijker, het kan...In de jaarlijkse School!Week laat het openbaar onderwijs onder het motto ‘Ik ben welkom’ zien waar het voor staat. In 2019 was het thema ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. Wat is dat karakter nu precies?   Sinds 2012 staan jaarlijks een week lang de kernwaarden van het...