Medezeggenschap

Advies op maat voor medezeggenschap

Met de VOO Servicekaart kunt u 5 uur begeleiding en advies van de VOO aanvragen. De Servicekaart is er speciaal voor MR’en, besturen en raden van toezicht die hulp kunnen gebruiken. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn fusie, krimp, begrotingen, fusie-effectenrapportage (fer), het verkleinen van de GMR of tussenschoolse opvang. Onze adviseurs helpen u graag met een antwoord op uw hulpvraag of oplossing voor uw probleem. De Servicekaart biedt:

  • 5 uur begeleiding en advies door VOO-professionals.
  • Advies op locatie, telefonisch of via e-mail.
  • Een vast aanspreekpunt bij de VOO voor uw vragen.

De kosten voor de servicekaart zijn 560 euro voor leden en 662,50 voor niet-leden. Nog geen lid? Word dan vooral lid van de VOO om te profiteren van deze korting. Mochten er extra uren gemaakt worden, kunt u een extra Servicekaart aanschaffen. Anders kan ook per los uur worden gefactureerd, de kosten daarvan zijn per uur 112,63 voor leden en 132,50 voor niet-leden extra. Voor MR’en worden de kosten vergoed door het bevoegd gezag op basis van wettelijk vastgestelde rechten omtrent faciliteiten (artikel 28 van de WMS), mits u dit van tevoren aangeeft bij het bevoegd gezag.
Voor ondersteuning met betrekking tot financiële vraagstukken (jaarverslag, begroting, formatieplan), bieden wij de financiële servicekaart van 10 uren, a € 1.325,00 en voor leden € 1.126,25. Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW.

Hieronder kunt u onze Servicekaart aanvragen. We nemen na uw aanvraag contact met u op voor de gewenste ondersteuning. Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met 036 5331500.


Vraag hier uw Servicekaart aan:

  • Uw organisatie

  • Uw wensen

Bram Buskoop
Beleidsadvies

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en identiteitsvraagstukken.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven