Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Voor het laatst bewerkt op: maandag 3 oktober 2022

Elke onderwijsorganisatie met minstens twee scholen en MR’s heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt de personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen binnen de organisatie en heeft een belangrijke taak om met het schoolbestuur mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie.


Deelraad, MR of GMR?

De GMR, de medezeggenschapsraad (MR) en de deelraad vormen de drie medezeggenschapsorganen binnen de schoolorganisatie. De MR vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen op school. Als een basisschool of middelbare school meerdere delen of locaties heeft, is het mogelijk een deelraad in te stellen voor een of meerdere delen/locaties. Een GMR is verplicht om in te stellen als er binnen een stichting twee of meer scholen (en dus ook twee of meer MR’s) zijn. Naast de deelraad, MR en GMR is ook een ondersteuningsplanraad (OPR) een verplicht medezeggenschapsorgaan. Verder kan het zijn dat er in uw organisatie een themaraad, een groepsmedezeggenschapsraad en/of een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad is ingesteld.

Beleid wordt besproken op het ‘laagst’ mogelijke niveau. Beleid voor één locatie van één school wordt door de deelraad besproken, beleid dat voor een meerderheid van de locaties of de hele school geldt door de MR. Als beleid van toepassing is op een meerderheid van de scholen of alle scholen binnen een stichting, wordt dit beleid in de GMR besproken. In het medezeggenschapsstatuut dient de wijze waarop medezeggenschap binnen de onderwijsorganisatie is georganiseerd te zijn opgenomen.


Wat doet de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?

Leden van de GMR worden gekozen door de leden van de MR’s. GMR-leden kunnen ook MR-lid zijn, maar dit is niet verplicht. Op een basisschool bestaat de GMR uit minimaal twee personeelsleden en twee ouders. Op middelbare scholen is dit minimaal twee personeelsleden, één ouder en één leerling. De precieze omvang en regels over de samenstelling worden afgesproken in het medezeggenschapsreglement. De GMR is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen.

De GMR heeft drie verschillende rollen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke. Het is van belang om het gesprek aan te gaan in de GMR over hoe invulling wordt gegeven aan deze rollen. De GMR heeft daarnaast vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht.


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en VOO

De VOO helpt gemeenschappelijke medezeggenschapsraden in basisonderwijs en voortgezet onderwijs op weg. Zo geven we cursussen, waaronder de basiscursus MR Start. Er zijn ook cursussen mogelijk onder meer op gebied van de achterban, fusie en de financiën van de school. Met het VOO-lidmaatschap ontvangen GMR’s 15% korting op cursussen en kan elke dag contact worden opgenomen met de VOO Helpdesk.

Het is ook mogelijk dat de VOO uitgebreidere ondersteuning biedt, bijvoorbeeld als de GMR wil nadenken over zijn eigen organisatie of wanneer er een ingewikkeld dossier speelt op school, zoals fusie of het wijzigen van schooltijden. Het kan in sommige gevallen wenselijk zijn dat de GMR zich laat bijstaan door een externe deskundige.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.