Beste bezoeker, in verband met de verspreiding van het coronavirus werken onze collega's zoveel mogelijk thuis. We zijn goed bereikbaar via e-mail. U kunt bij algemene vragen e-mailen naar [email protected] en voor contact met de VOO Helpdesk e-mailen naar [email protected]. Vermeld hierbij s.v.p. het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Huishoudelijk reglement

Elke MR stelt een huishoudelijk reglement op om bepaalde procedures en afspraken voor de MR vast te leggen. Een dergelijk reglement geldt alleen voor de MR die het opstelt.


Huishoudelijk reglement en de wet

Het is niet verplicht om als MR een huishoudelijk reglement op te stellen, maar dit is wel goed gebruik. Het reglement vormt namelijk de basis van de werkwijze van de MR. Hier staan afspraken, procedures en regels in opgenomen over hoe de MR met elkaar omgaat. De MR gaat zelf over het huishoudelijk reglement en hoeft niet met het bevoegd gezag te worden overlegd. Stuur het bevoegd gezag wel een kopie. Ook is het zaak dat afspraken in dit reglement niet in strijd zijn met het medezeggenschapsstatuut ,het medezeggenschapsreglement en de wet.


Onderwerpen in het huishoudelijk reglement

Er zijn een aantal zaken die in het HR dienen te worden opgenomen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als:

  • de taken van de voorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel algemene bestuursleden;
  • voorbereiding van de vergaderingen en vergaderprocedures;
  • het quorum; wanneer mag er worden gestemd;
  • stemprocedures en wijze van besluitvorming;
  • verslaglegging van vergaderingen.
Elles Verschoor
Beleidsadvies

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eind ...