MR Compleet

Home - Cursussen - Medezeggenschap - MR Compleet

MR Compleet is dé volledige cursus voor nieuwe MR-leden en MR-leden die hun kennis willen toetsen. Deze cursus bestaat uit de bijeenkomsten MR Start, MR Effectief en MR Verdieping. Elke bijeenkomst duurt 2,5 uur.


Bijeenkomst 1 – MR Start

Bent u nieuw in de medezeggenschapsraad (MR) in het primair of voortgezet onderwijs, of wilt u uw basiskennis weer toetsen? Dan is de cursus MR Start dé cursus voor u. Het is van belang dat MR-leden gedegen kennis hebben van hun rol, taken en rechten. Elke school moet een MR hebben, waar personeelsleden, ouders en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen samen belangrijke besluiten nemen over het beleid op school. MR-leden vertegenwoordigen de achterban en denken kritisch-constructief mee met het bevoegd gezag.

Tijden MR Start krijgt u inzicht in de formele en informele positie van de medezeggenschapsraad (het wat). We gaan in op de verschillende rechten en taken die de MR heeft, maar ook kijken we naar de documenten die de MR moet kennen en de positie van de MR binnen de schoolorganisatie. Met de kennis die u tijdens deze cursus opdoet, heeft u een gedegen basis om de wettelijke kant van het MR-werk te begrijpen. Na deze cursus kunt u de cursus MR Effectief volgen, waar u meer leert over hoe u het werk als MR-lid kunt uitoefenen.

In het eerste deel van de cursus staan we stil bij de rol en positie van de MR binnen de schoolorganisatie. Hoe kan de MR én het bestuur controleren, én de achterban vertegenwoordigen én ook nog zelf initiatieven nemen? En hoe verhouden de MR en de GMR en de bestuurder en de directie zich tot elkaar? Daarnaast staan we in dit deel stil bij hoe MR-leden conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) worden verkozen en welke algemene taken de MR heeft.

In het tweede deel duiken we verder in op de WMS en de rechten die de MR heeft: het recht om informatie te krijgen, om initiatief te nemen, om te mogen overleggen, om advies te geven en om instemming te geven op bepaalde voorstellen. Welke implicaties heeft elk recht precies en welke procedures zijn daarover vastgelegd? Het doel van dit deel is dat de MR een aantal van zijn eigen rechten leert kennen en weet waar in de wet deze rechten staan.

In het derde en laatste deel wordt nader ingegaan op een aantal belangrijke documenten die elk MR-lid moet kennen. De WMS bevat landelijke afspraken over de organisatie van medezeggenschap, maar er zijn ook zaken die op het niveau van de stichting of school worden bepaald. Zo is er een medezeggenschapsstatuut op niveau van de stichting die ingaat op de organisatie van medezeggenschap binnen de stichting. Verder kent elke (G)MR/school een eigen medezeggenschapsreglement met afspraken onder meer over het aantal leden van de MR, hoe de MR met de achterban communiceert en termijnen.

Na deze cursus:

 • kent u de basisuitgangspunten van het werk als MR-lid;
 • kent u de belangrijkste bevoegdheden van de MR;
 • weet u welke documenten voor de MR van belang zijn;
 • kent u de faciliteiten waar u als MR-lid recht op heeft.

Bijeenkomst 2 – MR Effectief

Bij de cursus MR Start heeft u geleerd over wat de MR precies als rechten heeft, welke taken de MR heeft en welke documenten van belang zijn. Met deze wettelijke basis kunt u als MR-lid aan de slag. Bij deze cursus leert u vervolgens meer over hoe u uitvoering kunt geven aan de wettelijke taken en rechten die u heeft.

Tijdens de cursus wordt onder meer ingegaan op hoe de MR intern goed kan samenwerken en hoe vergaderingen goed georganiseerd kunnen worden. Maar het gaat ook over hoe de MR middels een activiteitenplan of huishoudelijk reglement vooraf duidelijk regels kan vaststellen. Met de kennis en vaardigheden die u bij deze cursus opdoet, kunt u slagvaardig in de MR aan de slag met het organiseren van de medezeggenschapsraad.

In het eerste deel van de cursus wordt ingegaan op het samenwerken binnen de MR. Welke theorie is er over effectief samenwerken binnen een team, en hoe kan de MR hier concreet invulling aan geven? Op dergelijke vragen wordt in het eerste deel van de cursus ingegaan. Om de samenwerking vorm te geven, en hier afspraken over te maken, schrijft de MR ook een activiteitenplan en komt met een huishoudelijk reglement. Over dergelijke documenten waar afspraken in staan wordt ook nader ingegaan.

In het tweede deel wordt stilgestaan bij het organiseren en houden van vergaderingen als MR. Welke wettelijke eisen zitten er aan de rol van de MR-leden, van het bevoegd gezag dat aanwezig is en van eventuele toehoorders? Welke rol heeft een voorzitter en secretaris precies? Maar ook verschillende theoretische modellen, zoals het BOB-model, komen in dit deel ter sprake. Ook wordt gekeken naar hoe een duidelijke agenda op kan worden gesteld.

Na deze cursus:

 • weet u wat van belang is om te komen tot goede samenwerking;
 • kent u de bouwstenen voor effectieve vergaderingen;
 • heeft u kennis gemaakt met de BOB-methode;
 • kent u de verschillende rollen tijdens MR-vergaderingen.

Bijeenkomst 3 – MR Verdieping

Bij de cursus MR Start heeft u geleerd over wat de MR precies als rechten heeft, welke taken de MR heeft en welke documenten van belang zijn. Met deze wettelijke basis kunt u als MR-lid aan de slag. Bij deze cursus breidt u de kennis die u eerder heeft opgedaan uit. Zo wordt er nader ingegaan op wat advies- en instemmingsrecht precies betekenen en welke stappen er gezet moeten worden vanaf het moment dat het bevoegd gezag een voorstel doet, tot aan het uitvoeren van dit voorstel.

Naast besluitvormingsprocessen wordt ook verder ingegaan op de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Tijdens MR Start is deze kort aan bod gekomen, maar zijn niet belangrijke uitspraken behandeld en hoe de LCG precies opereert. Tijdens deze cursus leert u meer over welke belangrijke uitspraken er zijn gedaan en hoe de MR een geschil zou kunnen indienen.

Na deze cursus:

 • heeft u kennis van de praktische betekenis van WMS-artikelen;
 • kent u de belangrijkste advies- en instemmingsrechten;
 • zijn de procedures bij de geschillencommissie bij u bekend;
 • kunt u keuzes maken ten aanzien van het statuut en reglement.

Evaluaties

Na elke cursus vragen we onze cursisten om de cursus te evalueren. Gemiddeld scoren onze cursussen ruim hoger dan een 8,0. Een specificatie van de evaluaties per cursus kunt u hieronder vinden.


 • Praktische informatie

  Aantal deelnemers

  • Fysiek: tot 15 deelnemers
  • Online: tot 15 deelnemers
   Deze cursus voor uw eigen MR organiseren met meer deelnemers? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

  Doelgroep en tijdsduur

  • Doelgroep: leden van de (G)MR
  • Tijdsduur: 7,5 uur plus mogelijk voorbereidende oefeningen en naslagwerk

  Te ontvangen materialen

  • Hand-out van de PowerPoints
  • Map met hand-out, format-activiteitenplan en tekst van de WMS
  • Zakboek medezeggenschap (digitaal)
  • Handreiking BOB-model en PIP-model
  • Handreiking Dreamteam medezeggenschap
  • Materialen die behoren bij de cursus MR Verdieping

 • Kosten

  Voor uw organisatie

  Om deze cursus voor uw organisatie te organiseren, klik op de blauwe knop ‘Aanvragen’ hieronder.

  • Leden: €2.330,48 | Maximaal 10 deelnemers. Bij meer deelnemers geldt een meerprijs van €85,- per persoon.
  • Niet-leden: €2.741,75 | Maximaal 10 deelnemers. Bij meer deelnemers geldt een meerprijs van €100,- per persoon.

  Bovenstaande bedragen zijn exclusief reiskosten (afhankelijk van de reistijd- en afstand) en maatwerkkosten (à €149,50). Hiermee kan de cursusleider een voorgesprek voeren en belangrijke documenten vooraf doornemen.


  Individuele inschrijving

  U kunt zich onderaan de pagina inschrijven voor een cursusmoment.

  • Leden: €449,76 per persoon
  • Niet-leden: €529,13 per persoon

  Kosten voor deze cursus worden vergoed

  Alle redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor het werk als MR-lid, scholingskosten daaronder begrepen, komen ten laste van het bevoegd gezag (artikel 28 lid 2 WMS). De kosten van deze cursus worden dan ook vergoed door de schoolleiding of het schoolbestuur. Toestemming vragen is niet nodig. Stel het bevoegd gezag wel vooraf op de hoogte van de kosten en het doel ervan. Dit geldt ook voor het VOO-lidmaatschap. Word als (G)MR lid van de VOO en ontvang 15% korting op deze en alle andere cursussen, op begeleiding en maak gebruik van de VOO Helpdesk.

 • Reviews

  Hier vindt u de evaluaties van al onze cursussen waarvan de deelnemers de evaluatieformulieren hebben ingevuld.

  Zo kunt u per cursus en op jaarbasis zien hoe de cursussen op tal van aspecten zijn beoordeeld. Zoals de cijfers voor de cursusleiders, in hoeverre de leerdoelen zijn behaald en in hoeverre cursisten inhoudelijk tevreden zijn over de cursus. Er is tevens een pagina met uitgebreidere reacties van onze cursisten.

  Dit dashboard wordt real-time bijgewerkt naar aanleiding van de evaluaties die onze cursusdeelnemers direct na afloop van de cursus invullen.

Meer informatie

Bel met ons cursusbureau via 036 - 533 15 00 of mail [email protected].

In-company U kunt MR Compleet voor uw eigen organisatie organiseren. Aanvragen
Korting Leden krijgen 15% korting op de cursus.

Inschrijven

Inschrijven bestaat uit twee stappen. Zoek eerst de geschikte locatie en datum. Bij de tweede stap vult u uw gegevens in.

 • 240207 MR Compleet online op 7 februari, 5 maart en 16 april van 19.00-21.30 uur
  07 februari 2024

  1. Kies een datum

  2. Factuurgegevens

  3. Gegevens aanvrager

  4. Gegevens deelnemers

  U kunt tot maximaal 5 personen per cursus inschrijven. Bij meer dan 5 personen is het voordeliger de cursus op uw eigen locatie te organiseren. Hiervoor kunt u de knop 'Aanvragen' gebruiken bij 'Op locatie' bovenaan de pagina. Wilt u toch meer dan 5 personen inschrijven voor een van onderstaande cursussen, verstuur het formulier dan en vul daarna opnieuw het formulier in met de extra personen.

  5. Overige


 • 240603 MR Compleet online op 3, 12 en 25 juni van 19.00-21.30 uur
  03 juni 2024

  1. Kies een datum

  2. Factuurgegevens

  3. Gegevens aanvrager

  4. Gegevens deelnemers

  U kunt tot maximaal 5 personen per cursus inschrijven. Bij meer dan 5 personen is het voordeliger de cursus op uw eigen locatie te organiseren. Hiervoor kunt u de knop 'Aanvragen' gebruiken bij 'Op locatie' bovenaan de pagina. Wilt u toch meer dan 5 personen inschrijven voor een van onderstaande cursussen, verstuur het formulier dan en vul daarna opnieuw het formulier in met de extra personen.

  5. Overige


Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

MR Effectief

MR Effectief is dé cursus waarbij u meer leert over samenwerken en vergaderen in de MR.

Bekijk cursus

MR Verdieping

MR Verdieping is dé verdiepende cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

Bekijk cursus

Vraag de cursus 'MR Compleet' voor uw organisatie aan

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor deze cursus voor uw organisatie. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor het bespreken van de aanvraag.

"*" geeft vereiste velden aan

A. Wat zijn uw gegevens?

2. Wat is uw e-mailadres?*
 

B. Wat zijn de gegevens van uw organisatie?

Dit zijn de factuurgegevens van uw school/organisatie, zodat we daar de factuur naartoe kunnen zenden.
5. Wat is het adres van uw school/organisatie?
 

C. Wat zijn uw wensen?

7. Wilt u dat we de cursus bij u op locatie of online (via Zoom) verzorgen?*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.