Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Initiatiefrecht

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Het initiatiefrecht houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. De MR kan dit recht gebruiken wanneer het bevoegd gezag bijvoorbeeld te weinig beleid maakt of wanneer erop onderdelen van de school verbeteringen mogelijk zijn. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.


Eigen initiatief van de MR

De MR hoeft niet te wachten tot het bevoegd gezag met voorstellen komt; de MR kan ook zelf met voorstellen komen. De formele taak van de MR is het geven van instemming of advies over voorstellen van het bevoegd gezag. Maar juist de MR is het orgaan wat oren en ogen op de school heeft en hoort wat er speelt. Daarom is het ook de MR die bij uitstek geschikt is om met ideeën te komen om bepaalde zaken op school te wijzigen. Dit kan gaan over zaken waar de MR wettelijke bevoegdheden voor heeft, maar ook juist om zaken waar de MR geen formele taak heeft.

Om tot nieuwe ideeën te komen, is het van belang dat de MR goed contact onderhoudt met de achterban. Door te weten wat er leeft bij de ouders, personeelsleden en leerlingen van de school kan de MR tot nieuwe ideeën komen. De MR en directie kunnen bijvoorbeeld samen een vragenlijst opstellen met vragen over het beleid van de school en of er wijzigingen gewenst zoude zijn. Wellicht dat er op gebied van schooltijden, het schoolplein of andere onderwerpen voorstellen naar voren komen.


Gebruik maken van het initiatiefrecht

Hoe kan de MR dan gebruik maken van het initiatiefrecht? Dit kan door zelf een voorstel te schrijven, het te bespreken in de MR en vervolgens te bespreken met het bevoegd gezag. Een MR-lid kan eerst een korte notitie schrijven waar het voorstel over gaat en waarom het belangrijk is hier als MR mee aan de slag te gaan. Als een meerderheid van de MR in de interne vergadering aangeeft het een goed initiatief te vinden, kan de notitie verder worden uitgewerkt en op de agenda van een overlegvergadering worden geplaatst.

Zorg ervoor dat het initiatief tijdig bij het bevoegd gezag is, zodat deze er onderzoek naar kan doen en bij een overlegvergadering kan reageren. MR en bevoegd gezag kunnen dan samen kijken naar de mogelijkheden om het initiatief uit te voeren. Het is tevens wettelijk verplicht dat het bevoegd gezag binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uitbrengt aan de medezeggenschapsraad (artikel 6 lid 2 WMS).

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Compleet

Complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.