Initiatiefrecht

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Het initiatiefrecht houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. De MR kan dit recht gebruiken wanneer het bevoegd gezag bijvoorbeeld te weinig beleid maakt of wanneer erop onderdelen van de school verbeteringen mogelijk zijn. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.


Eigen initiatief van de MR

De MR hoeft niet te wachten tot het bevoegd gezag met voorstellen komt; de MR kan ook zelf met voorstellen komen. De formele taak van de MR is het geven van instemming of advies over voorstellen van het bevoegd gezag. Maar juist de MR is het orgaan wat oren en ogen op de school heeft en hoort wat er speelt. Daarom is het ook de MR die bij uitstek geschikt is om met ideeën te komen om bepaalde zaken op school te wijzigen. Dit kan gaan over zaken waar de MR wettelijke bevoegdheden voor heeft, maar ook juist om zaken waar de MR geen formele taak heeft.

Om tot nieuwe ideeën te komen, is het van belang dat de MR goed contact onderhoudt met de achterban. Door te weten wat er leeft bij de ouders, personeelsleden en leerlingen van de school kan de MR tot nieuwe ideeën komen. De MR en directie kunnen bijvoorbeeld samen een vragenlijst opstellen met vragen over het beleid van de school en of er wijzigingen gewenst zoude zijn. Wellicht dat er op gebied van schooltijden, het schoolplein of andere onderwerpen voorstellen naar voren komen.


Gebruik maken van het initiatiefrecht

Hoe kan de MR dan gebruik maken van het initiatiefrecht? Dit kan door zelf een voorstel te schrijven, het te bespreken in de MR en vervolgens te bespreken met het bevoegd gezag. Een MR-lid kan eerst een korte notitie schrijven waar het voorstel over gaat en waarom het belangrijk is hier als MR mee aan de slag te gaan. Als een meerderheid van de MR in de interne vergadering aangeeft het een goed initiatief te vinden, kan de notitie verder worden uitgewerkt en op de agenda van een overlegvergadering worden geplaatst.

Zorg ervoor dat het initiatief tijdig bij het bevoegd gezag is, zodat deze er onderzoek naar kan doen en bij een overlegvergadering kan reageren. MR en bevoegd gezag kunnen dan samen kijken naar de mogelijkheden om het initiatief uit te voeren. Het is tevens wettelijk verplicht dat het bevoegd gezag binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uitbrengt aan de medezeggenschapsraad (artikel 6 lid 2 WMS).

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.