Op 28 maart 2020 vindt het VOO Congres plaats! Het thema is 'School & Armoede'. Deze dag is voor beleidsmakers, ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. Wij bieden een gevarieerd en leerzaam programma samengesteld met lezingen, workshops, live interviews, ontmoeting, discussie en zelf beleven en ervaren. € 99 per persoon, GRATIS VOOR LEDEN! Beperkt plaats, dus schrijf u direct in.

Bekijk hier het programma en meld u aan!

Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht houdt in dat de (G)MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.


Eigen initiatief van de MR

De MR hoeft niet te wachten tot het bevoegd gezag met voorstellen komt; de MR kan ook zelf met voorstellen komen. De formele taak van de MR is het geven van instemming of advies over voorstellen waar het bevoegd gezag mee komt. Maar juist de MR is het orgaan wat oren en ogen op de school heeft en hoort wat er speelt. Daarom is het ook de MR die bij uitstek geschikt is om met ideeën te komen om bepaalde zaken op school te wijzigen. Dit kan gaan over zaken waar de MR wettelijke bevoegdheden voor heeft, maar ook juist om zaken waar de MR geen formele taak heeft.


Gebruik maken van het initiatiefrecht

Hoe kan de MR dan gebruik maken van het initiatiefrecht? Door zelf een voorstel te schrijven, het bespreken in de MR en vervolgens te bespreken met het bevoegd gezag. De MR schrijft dus een ongevraagd advies aan het bevoegd gezag, met daarin een (concreet) idee voor de school of scholengroep. Dit kan bijvoorbeeld door het idee op 1 of 2 A4’tjes te schrijven met een aantal concrete vragen of voorstellen aan het bevoegd gezag. Vraag vervolgens aan het bevoegd gezag er tijdens een MR-vergadering op te reageren en bekijk samen wat mogelijk is om van het idee te realiseren.

Elles Verschoor
Beleidsadvies

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Carnaval of verkleedfeest, daar ging het de afgelopen week om, naar aanleiding van een oudervereniging van een school in het oosten van het land, die had besloten om het feest geen carnaval meer te noemen. ‘Omd ...