OnderwijsActueel

    Home - OnderwijsActueel

OnderwijsActueel is hét wekelijkse bulletin met nieuws over belangrijke ontwikkelingen in en om het onderwijs, bedoeld voor raden van toezicht, besturen, directies en medezeggenschapsraadsleden en verder natuurlijk voor iedereen die beleidsmatig betrokken is bij het onderwijs.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.