Documenten medezeggenschap

Activiteitenplan

Lees meer over de totstandkoming en de inhoud van het activiteitenplan van de medezeggenschapsraad.

Meer informatie
Medezeggenschapsreglement

Lees meer over wat er opgenomen kan staan in het medezeggenschapsreglement voor de MR.

Meer informatie
Medezeggenschapsstatuut

Lees meer over wat er opgenomen kan staan in het medezeggenschapsstatuut voor de MR.

Meer informatie
Faciliteitenregeling

Lees meer over de faciliteiten voor de MR en het opstellen van een regeling voor deze MR-faciliteiten.

Meer informatie
Huishoudelijk reglement

Lees meer over wat er opgenomen kan staan in het Huishoudelijk Reglement (HR) voor de MR.

Meer informatie
Jaarverslag

Lees meer over het jaarverslag van de MR en de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen ervan.

Meer informatie

Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...