Documenten medezeggenschap

Lees hier meer over de belangrijkste documenten voor de medezeggenschap. U vindt op elke pagina ook formats voor de betreffende documenten.
Medezeggenschapsstatuut

Lees meer over wat er opgenomen kan staan in het medezeggenschapsstatuut voor de MR.

Meer informatie
Medezeggenschapsreglement

Lees meer over wat er opgenomen kan staan in het medezeggenschapsreglement voor de MR.

Meer informatie
Huishoudelijk reglement

Lees meer over wat er opgenomen kan staan in het Huishoudelijk Reglement (HR) voor de MR.

Meer informatie
Activiteitenplan

Lees meer over de totstandkoming en de inhoud van het activiteitenplan van de medezeggenschapsraad.

Meer informatie
Faciliteitenregeling

Lees meer over de faciliteiten voor de MR en het opstellen van een regeling voor deze MR-faciliteiten.

Meer informatie
Jaarverslag

Lees meer over het jaarverslag van de MR en de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen ervan.

Meer informatie

Tussen de herfst- en de kerstvakantie is het tijd voor de begroting; vóór 1 januari moeten de meeste schoolbesturen een nieuwe begroting hebben opgesteld voor het komende kalenderjaar. Zowel op het niveau van d ...