Schoolleiding

Een schoolleider (ook wel locatieleider of locatiemanager genoemd) is het bevoegd gezag van een school die gezamenlijk met andere vestigingen onder één bestuur valt.


Rol van de schoolleider

Het is verplicht dat elke basisschool een directeur heeft (artikel 29 lid 1 WPO). Bij deze persoon rust onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding van de school.


Interim-schoolleider

Het kan voorkomen dat een locatieleider/schooldirecteur de school verlaat. Indien het lastig is op tijd een nieuwe vaste directeur te vinden, is het mogelijk een interim-locatieleider aan te stellen. Deze persoon blijft dan aan tot er een vaste directeur is gevonden en aangenomen.


Schoolleider en de MR

De MR heeft adviesrecht met betrekking tot het aanstellen van de schoolleiding (artikel 11 lid 1h WMS).

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...