Elke MR heeft een bepaalde omvang. Deze omvang bepalen MR grotendeels zelf, maar er zijn wel een aantal wettelijke eisen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) waar ook aan moet worden voldaan.


Omvang en de WMS

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) schrijft voor dat een medezeggenschapsraad (MR) uit ten minste vier leden bestaat (artikel 3 lid 2 WMS), waarvan twee ouderleden (artikel 3 lid 3b1) en twee personeelsleden (artikel 3 lid 3b3). Voor het voortgezet onderwijs geldt dat er, naast twee personeelsleden, minstens één ouder en één leerling in de MR moet plaatsnemen. Er zijn verder geen landelijk vastgelegde kaders omtrent het aantal leden dat een MR moet hebben.


Omvang in het reglement

De omvang van de MR dient vastgelegd te zijn in het medezeggenschapsreglement (artikel 24 lid 1a WMS). Dit reglement wordt opgesteld door het bevoegd gezag/de directie van de school (in samenspraak met de MR). De MR moet hier met een twee derde meerderheid mee instemmen. Voor het aantal MR-leden dat passend is voor de school, kan worden gekeken naar de situatie op school zelf en hoeveel ouderleden en personeelsleden er nodig zijn om de ouders en het personeel die bij de school betrokken zijn goed te vertegenwoordigen.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Recent ontstond breed gedeelde ophef over een door een scherpe NRC-journalist blootgelegde praktijk bij uitgevers van lesmethoden. Veel grote uitgevers blijken open te staan voor de gevoeligheid van een kleine ...11 okt 2021

Op 5 oktober jongstleden is Bareld de Vries op 87 jarige leeftijd overleden. Bareld was een groot voorstander van openbaar onderwijs. Dat blijkt niet alleen uit zijn jarenlange directeurschap van de mavo in Sur ...