Omvang MR

Elke MR heeft een bepaalde omvang. Deze omvang bepalen MR grotendeels zelf, maar er zijn wel wettelijke eisen waar ook aan moet worden voldaan.


Omvang en de WMS

Er zijn geen regels of voorschriften over hoe groot een MR op school moet zijn. De MR bepaalt in samenspraak met de schoolleider uit hoeveel leden de MR bestaat. De WMS (artikel 3 lid 2) stelt als enige eis dat een MR uit minimaal 4 leden bestaat en dit geldt zowel voor het basis- als voor het voortgezet onderwijs.

Het aantal leden van de MR wordt vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Bram Buskoop
Beleidsadvies

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en identiteitsvraagstukken.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...