Beste bezoeker, in verband met de verspreiding van het coronavirus werken onze collega's zoveel mogelijk thuis. We zijn goed bereikbaar via e-mail. U kunt bij algemene vragen e-mailen naar [email protected] en voor contact met de VOO Helpdesk e-mailen naar [email protected]. Vermeld hierbij s.v.p. het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Omvang MR

Elke MR heeft een bepaalde omvang. Deze omvang bepalen MR grotendeels zelf, maar er zijn wel een aantal wettelijke eisen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) waar ook aan moet worden voldaan.


Omvang en de WMS

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) schrijft voor dat een medezeggenschapsraad (MR) uit ten minste vier leden bestaat (artikel 3 lid 2 WMS), waarvan twee ouderleden (artikel 3 lid 3b1) en twee personeelsleden (artikel 3 lid 3b3). Voor het voortgezet onderwijs geldt dat er, naast twee personeelsleden, minstens één ouder en één leerling in de MR moet plaatsnemen. Er zijn verder geen landelijk vastgelegde kaders omtrent het aantal leden dat een MR moet hebben.


Omvang in het reglement

De omvang van de MR dient vastgelegd te zijn in het medezeggenschapsreglement (artikel 24 lid 1a WMS). Dit reglement wordt opgesteld door het bevoegd gezag/de directie van de school (in samenspraak met de MR). De MR moet hier met een twee derde meerderheid mee instemmen. Voor het aantal MR-leden dat passend is voor de school, kan worden gekeken naar de situatie op school zelf en hoeveel ouderleden en personeelsleden er nodig zijn om de ouders en het personeel die bij de school betrokken zijn goed te vertegenwoordigen.

Elles Verschoor
Beleidsadvies

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eind ...