Medezeggenschapsraad

Het is wettelijk verplicht dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR)is. De MR is de vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen op school.


Deelraad, MR of GMR?

Naast de MR, die de betrokkenen op één school vertegenwoordigt, is er ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die de betrokkenen van alle scholen aangesloten bij een scholengroep vertegenwoordigt. Ook kan het zo zijn dat een school over meerdere locaties beschikt. In zo’n geval kan een deelraad worden ingesteld, die meepraat over besluiten voor die locatie van de school.

Indien een besluit voor één locatie van een school wordt genomen, is het aan de deelraad. Als een besluit voor alle locaties van een school wordt genomen, is het aan de MR. Als het gaat om een besluit voor de hele scholengroep, is het aan de GMR.


Wat doet de MR?

De MR wordt gekozen door en uit het midden van de personeelsleden, ouders en leerlingen van de school. Voor meer informatie over het houden van verkiezingen, zie verkiezingen. Een MR bestaat uit minimaal 4 leden.

De MR heeft verschillende rechten als het gaat om besluiten die genomen worden voor de school. Kijk hiervoor onder adviesrechtinformatierecht en instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR ook het recht om zelf met voorstellen te komen. Dit noemen we ook wel initiatiefrecht.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

30 jun 2020

De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...