Beste bezoeker, in verband met de zomervakantie is de VOO tot en met 21 augustus niet bereikbaar. We wensen u een prettige zomer(vakantie) toe.

Medezeggenschapsraad

Voor het laatst bewerkt op: woensdag 26 januari 2022

Het is wettelijk verplicht dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) is. De MR is de vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen op school.


Deelraad, MR of GMR?

De GMR, MR en deelraad vormen de drie medezeggenschapsorganen binnen de schoolorganisatie. De MR vertegenwoordigt de ouders, personeelsleden en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen op elke school. Als een school meerdere locaties heeft, is het mogelijk een deelraad in te stellen op die locatie. Een GMR is verplicht om in te stellen als er binnen een stichting minstens twee MR’s zijn.

Beleid wordt besproken op het ‘laagst’ mogelijke niveau. Beleid voor een locatie van één school wordt door de deelraad besproken, beleid dat voor een meerderheid van de locaties of de hele school geldt door de MR. Als beleid van toepassing is op een meerderheid van de scholen of alle scholen binnen een stichting, wordt dit beleid in de GMR besproken.


Wat doet de medezeggenschapsraad?

De MR wordt gekozen door en uit het midden van de personeelsleden, ouders en leerlingen van de school. Voor meer informatie over het houden van verkiezingen, zie verkiezingen. Een MR bestaat uit minimaal 4 leden, waarvan twee ouders en twee personeelsleden.

Leden van de medezeggenschap nemen verschillende rollen aan. Zo kan een MR-lid een controlerende rol hebben, waarbij vooral kritisch het bestuur/de directie bevragen belangrijk is. De vertegenwoordigende rol houdt in dat een MR-lid zich bezighoudt met het actief informeren en informatie ophalen van de achterban. De initiatiefrijke rol betekent dat een MR-lid zelf met voorstellen komt om het beleid op school te verbeteren.

De MR heeft verschillende rechten als het gaat om besluiten die genomen worden voor de school. Kijk hiervoor onder adviesrechtinformatierecht en instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR ook het recht om zelf met voorstellen te komen. Dit noemen we ook wel initiatiefrecht.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk