Medezeggenschapsraad

Voor het laatst bewerkt op: zondag 2 oktober 2022

Elke basisschool en middelbare school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR vertegenwoordigt de personeelsleden, ouders en leerlingen op school en heeft een belangrijke taak om met de schoolleiding mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie.


Deelraad, MR of GMR?

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de MR en de deelraad vormen de drie medezeggenschapsorganen binnen de schoolorganisatie. De MR vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen op school. Als een basisschool of middelbare school meerdere delen of locaties heeft, is het mogelijk een deelraad in te stellen voor een of meerdere delen/locaties. Een GMR is verplicht om in te stellen als er binnen een stichting twee of meer scholen (en dus ook twee of meer MR’s) zijn. Naast de deelraad, MR en GMR is ook een ondersteuningsplanraad (OPR) een verplicht medezeggenschapsorgaan. Verder kan het zijn dat er in uw organisatie een themaraad, een groepsmedezeggenschapsraad en/of een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad is ingesteld.

Beleid wordt besproken op het ‘laagst’ mogelijke niveau. Beleid voor één locatie van één school wordt door de deelraad besproken, beleid dat voor een meerderheid van de locaties of de hele school geldt door de MR. Als beleid van toepassing is op een meerderheid van de scholen of alle scholen binnen een stichting, wordt dit beleid in de GMR besproken. In het medezeggenschapsstatuut dient de wijze waarop medezeggenschap binnen de onderwijsorganisatie is georganiseerd te zijn opgenomen.


Wat doet de medezeggenschapsraad?

Leden van de MR worden gekozen door en uit het midden van de personeelsleden, ouders en leerlingen van de school. Op een basisschool bestaat de MR uit minimaal twee personeelsleden en twee ouders. Op middelbare scholen is dit minimaal twee personeelsleden, één ouder en één leerling. De precieze omvang en regels over de samenstelling worden afgesproken in het medezeggenschapsreglement. De MR is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen.

De MR heeft drie verschillende rollen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke. Het is van belang om het gesprek aan te gaan in de MR over hoe invulling wordt gegeven aan deze rollen. De MR heeft daarnaast vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht.


Medezeggenschapsraad en VOO

De VOO helpt medezeggenschapsraden op basisscholen en middelbare scholen op weg. Zo geven we cursussen, waaronder de basiscursus MR Start. Er zijn ook cursussen mogelijk onder meer op gebied van de achterban, fusie en de financiën van de school. Met het VOO-lidmaatschap ontvangen MR’s 15% korting op cursussen en kan elke dag contact worden opgenomen met de VOO Helpdesk.

Het is ook mogelijk dat de VOO uitgebreidere ondersteuning biedt, bijvoorbeeld als de MR wil nadenken over zijn eigen organisatie of wanneer er een ingewikkeld dossier speelt op school, zoals fusie of het wijzigen van schooltijden. Het kan in sommige gevallen wenselijk zijn dat de MR zich laat bijstaan door een externe deskundige.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.