Rollen MR

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

De MR is een orgaan dat verschillende ‘vormen’ aan kan nemen. Het heeft verschillende rollen die het kan vervullen in het kader van diens taken. We onderscheiden drie rollen van de MR: de controlerende, de vertegenwoordigende en de initiatiefrijke rol.


Controlerende rol

De eerste belangrijke rol die een MR heeft is die van controleur van het bevoegd gezag. Dit betekent dat beleid wat het bevoegd gezag wil doorvoeren (dat kan zijn een schoolplan, een begroting, verandering van schooltijden, enzovoort) eerst langs de MR gaat ter controle. De MR kan dan gebruik maken van haar adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. In de WMS staan de advies- en instemmingsrechten van de MR opgenomen. Deze rechten zijn vaak van toepassing op bestuurlijke onderwerpen, zoals de begroting en het schoolplan. De tekst van de WMS is hier te vinden. De MR controleert dus of het bevoegd gezag goede beleidsvoorstellen doet en keurt deze goed of af.


Vertegenwoordigende rol

De tweede belangrijke rol die een MR heeft is die van vertegenwoordiger van de betrokkenen op school. MR-leden worden gekozen door hun achterban om hen te vertegenwoordigen. Het is dan ook een taak van de MR om in de raad te verkondigen wat er bij de achterban leeft. Dat maakt het dus belangrijk om goed contact te hebben met de achterban. Het organiseren van dit contact kan op vele manieren: van het uitgeven van een nieuwsbrief tot het houden van enquêtes en uitdelen van flyers. Zo gaat medezeggenschap op school ook echt leven en is medezeggenschap niet alleen een clubje wat intern overlegt.


Initiatiefrijke rol

De derde belangrijke rol van de MR is er een waarbij de MR zelf het voortouw neemt. Naast het controleren van voorstellen van het bestuur en contact onderhouden met de achterban, kan de MR ook zelf initiatieven ontplooien en met voorstellen komen (bijvoorbeeld op basis van informatie van de achterban). Dit wordt ook wel ongevraagd advies genoemd en zodoende maakt de MR gebruik van haar initiatiefrecht.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.