Rollen MR

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

De MR is een orgaan dat verschillende ‘vormen’ aan kan nemen. Het heeft verschillende rollen die het kan vervullen in het kader van diens taken. We onderscheiden drie rollen van de MR: de controlerende, de vertegenwoordigende en de initiatiefrijke rol.


Controlerende rol

De eerste belangrijke rol die een MR heeft is die van controleur van het bevoegd gezag. Dit betekent dat beleid wat het bevoegd gezag wil doorvoeren (dat kan zijn een schoolplan, een begroting, verandering van schooltijden, enzovoort) eerst langs de MR gaat ter controle. De MR kan dan gebruik maken van haar adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. In de WMS staan de advies- en instemmingsrechten van de MR opgenomen. Deze rechten zijn vaak van toepassing op bestuurlijke onderwerpen, zoals de begroting en het schoolplan. De tekst van de WMS is hier te vinden. De MR controleert dus of het bevoegd gezag goede beleidsvoorstellen doet en keurt deze goed of af.


Vertegenwoordigende rol

De tweede belangrijke rol die een MR heeft is die van vertegenwoordiger van de betrokkenen op school. MR-leden worden gekozen door hun achterban om hen te vertegenwoordigen. Het is dan ook een taak van de MR om in de raad te verkondigen wat er bij de achterban leeft. Dat maakt het dus belangrijk om goed contact te hebben met de achterban. Het organiseren van dit contact kan op vele manieren: van het uitgeven van een nieuwsbrief tot het houden van enquêtes en uitdelen van flyers. Zo gaat medezeggenschap op school ook echt leven en is medezeggenschap niet alleen een clubje wat intern overlegt.


Initiatiefrijke rol

De derde belangrijke rol van de MR is er een waarbij de MR zelf het voortouw neemt. Naast het controleren van voorstellen van het bestuur en contact onderhouden met de achterban, kan de MR ook zelf initiatieven ontplooien en met voorstellen komen (bijvoorbeeld op basis van informatie van de achterban). Dit wordt ook wel ongevraagd advies genoemd en zodoende maakt de MR gebruik van haar initiatiefrecht.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.