Ondersteuningsplanraad

Voor het laatst bewerkt op: zondag 2 oktober 2022

Om passend onderwijs goed in te richten, is elke school aangesloten bij een samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband ken een ondersteuningsplanraad die meedenkt over het beleid van het samenwerkingsverband.


Wat doet de ondersteuningsplanraad?

Leden van de ondersteuningsplanraad (OPR) worden gekozen door de leden van de medezeggenschapsraden (MR’s) van de bij het samenwerkingsverband (SWV) aangesloten scholen. De precieze omvang en regels over de samenstelling worden afgesproken in het medezeggenschapsreglement. De OPR is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen.

De OPR heeft drie verschillende rollen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke. Het is van belang om het gesprek aan te gaan in de OPR over hoe invulling wordt gegeven aan deze rollen. De OPR heeft daarnaast vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht.


Het ondersteuningsplan

De ondersteuningsplanraad heeft een belangrijke rol bij de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het passend onderwijs. Zo heeft de OPR een instemmingsrecht bij het vaststellen van het ondersteuningsplan (OP). Equivalent hieraan heeft de MR op school een adviesrecht bij het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Naast het instemmingsrecht op het OP heeft de OPR een adviesbevoegdheid met betrekking tot de aanstelling en het ontslag van de leden van het bestuur van het SWV en het vaststellen van de competentieprofielen voor de bestuurders en toezichthouders.


Ondersteuningsplanraad en VOO

De VOO helpt ondersteuningsplanraden op weg. Zo geven we cursussen, waaronder de basiscursus OPR Start. Met het VOO-lidmaatschap ontvangen OPR’s 15% korting op cursussen en kan elke dag contact worden opgenomen met de VOO Helpdesk.

Het is ook mogelijk dat de VOO uitgebreidere ondersteuning biedt, bijvoorbeeld als de OPR wil nadenken over zijn eigen organisatie of wanneer er een ingewikkeld dossier speelt binnen het samenwerkingsverband. Het kan in sommige gevallen wenselijk zijn dat de MR zich laat bijstaan door een externe deskundige.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.