Ondersteuningsplanraad

Voor het laatst bewerkt op: zondag 2 oktober 2022

Om passend onderwijs goed in te richten, is elke school aangesloten bij een samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband ken een ondersteuningsplanraad die meedenkt over het beleid van het samenwerkingsverband.


Wat doet de ondersteuningsplanraad?

Leden van de ondersteuningsplanraad (OPR) worden gekozen door de leden van de medezeggenschapsraden (MR’s) van de bij het samenwerkingsverband (SWV) aangesloten scholen. De precieze omvang en regels over de samenstelling worden afgesproken in het medezeggenschapsreglement. De OPR is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen.

De OPR heeft drie verschillende rollen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke. Het is van belang om het gesprek aan te gaan in de OPR over hoe invulling wordt gegeven aan deze rollen. De OPR heeft daarnaast vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht.


Het ondersteuningsplan

De ondersteuningsplanraad heeft een belangrijke rol bij de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het passend onderwijs. Zo heeft de OPR een instemmingsrecht bij het vaststellen van het ondersteuningsplan (OP). Equivalent hieraan heeft de MR op school een adviesrecht bij het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Naast het instemmingsrecht op het OP heeft de OPR een adviesbevoegdheid met betrekking tot de aanstelling en het ontslag van de leden van het bestuur van het SWV en het vaststellen van de competentieprofielen voor de bestuurders en toezichthouders.


Ondersteuningsplanraad en VOO

De VOO helpt ondersteuningsplanraden op weg. Zo geven we cursussen, waaronder de basiscursus OPR Start. Met het VOO-lidmaatschap ontvangen OPR’s 15% korting op cursussen en kan elke dag contact worden opgenomen met de VOO Helpdesk.

Het is ook mogelijk dat de VOO uitgebreidere ondersteuning biedt, bijvoorbeeld als de OPR wil nadenken over zijn eigen organisatie of wanneer er een ingewikkeld dossier speelt binnen het samenwerkingsverband. Het kan in sommige gevallen wenselijk zijn dat de MR zich laat bijstaan door een externe deskundige.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.