Ondersteuningsplanraad

Op het niveau van samenwerkingsverbanden is het noodzakelijk een nieuwe vorm van medezeggenschap in te stellen, namelijk de ondersteuningsplanraad (OPR). Deze raad heeft als belangrijke taak instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.


Oprichten van de OPR

Nu de samenwerkingsverbanden in oprichting zijn, wordt op veel plekken ook een start gemaakt met het oprichten van deze ondersteuningsplanraad. In de WMS is een artikel opgenomen (art. 44 voorlopige medezeggenschapsraad) dat gaat over de oprichting van een nieuwe MR. Middels het instellen van een voorlopige medezeggenschapsraad worden het reglement en statuut van de nieuwe raad vastgesteld. Dit artikel is helaas niet van toepassing op de ondersteuningsplanraad. Een VOPR instellen kan niet. De vraag is hoe het reglement en statuut van de OPR, waarmee een eerste raad kan worden ingesteld, dan tot stand komt?


Rol van de MR

De MR’en hebben een belangrijke rol bij deze ondersteuningsplanraad. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd dan wel gekozen door de MR’en in het samenwerkingsverband (n.b. de leden van de ondersteuningsplanraad hoeven zelf geen MR’lid te zijn). Om te komen tot een eerste ondersteuningsplanraad is het advies om de volgende acties te ondernemen:

  • Geef voorlichting over de wijzigingen in de medezeggenschap door passend onderwijs en de ondersteuningsplanraad aan MR-leden, ouders(en leerlingen in het v.o.) en personeelsleden van alle scholen in het samenwerkingsverband. Deze voorlichting kan het steunpunt kosteloos verzorgen.
  • Formeer een werkgroep die bestaat uit ouders (en leerlingen in het v.o.), personeelsleden en MR-leden uit het samenwerkingsverband. Op basis van een convenant met of opdracht van het bestuur i.o. (of stuurgroep) van het samenwerkingsverband stelt de werkgroep een reglement en statuut voor de ondersteuningsplanraad op. Deze werkgroep heeft dezelfde taken als een voorlopige medezeggenschapsraad.  Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt een handreiking voor reglement en statuut ondersteuningsplanraad.
  • Op basis van dit reglement en statuut wordt de ondersteuningsplanraad geformeerd. De MR’en vaardigen af dan wel kiezen de leden van de ondersteuningsplanraad.
    Tot slot een laatste advies. Mocht je tot nu toe als (G)MR-lid nog niets van je bevoegd gezag over de ondersteuningsplanraad hebben gehoord, kom dan zelf in actie en vraag ernaar.
    Voor vragen over dit onderwerp is de telefonische helpdesk van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs bereikbaar op 0800-2700 400 (gratis).
Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...