Groepsmedezeggenschapsraad

Op het niveau van de een bestuur met meerdere soorten scholen kan een groepsmedezeggenschapsraad voor een groep van scholen worden ingesteld. De groepsmedezeggenschapsraad kan worden verbonden aan een groep van scholen die onder een stichting vallen.


Groepsmedezeggenschapsraad en de WMS

De wet biedt de mogelijkheid tot het instellen van een groepsmedezeggenschapsraad (artikel 20 lid 2 WMS). Dit kan bijvoorbeeld verstandig zijn als een stichting scholen van meerdere richtingen onder zich heeft. Zo kan een bestuur verschillende vmbo-, havo-, en vwo-scholen onder één bestuur hebben. Dan kan het handig zijn als alle scholen van eenzelfde soort ook eigen MR hebben die over zaken specifiek voor dat soort school kunnen praten. Het bevoegd gezag kan een voorstel doen tot het instellen van een dergelijke raad.


Taken groepsmedezeggenschapsraad

De groepsmedezeggenschapsraad neemt taken van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) over waar het gaat om alleen de betreffende groep scholen waar deze raad over gaat. Voor het instellen van deze raad is instemming van twee derden van de GMR noodzakelijk

Janny Arends
Beleidsadvies

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschapsvraagstukken.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...