Op 28 maart 2020 vindt het VOO Congres plaats! Het thema is 'School & Armoede'. Deze dag is voor beleidsmakers, ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. Wij bieden een gevarieerd en leerzaam programma samengesteld met lezingen, workshops, live interviews, ontmoeting, discussie en zelf beleven en ervaren. € 99 per persoon, GRATIS VOOR LEDEN! Beperkt plaats, dus schrijf u direct in.

Bekijk hier het programma en meld u aan!

Groepsmedezeggenschapsraad

Op het niveau van de een bestuur met meerdere soorten scholen kan een groepsmedezeggenschapsraad voor een groep van scholen worden ingesteld. De groepsmedezeggenschapsraad kan worden verbonden aan een groep van scholen die onder een stichting vallen.


Groepsmedezeggenschapsraad en de WMS

De wet biedt de mogelijkheid tot het instellen van een groepsmedezeggenschapsraad (artikel 20 lid 2 WMS). Dit kan bijvoorbeeld verstandig zijn als een stichting scholen van meerdere richtingen onder zich heeft. Zo kan een bestuur verschillende vmbo-, havo-, en vwo-scholen onder één bestuur hebben. Dan kan het handig zijn als alle scholen van eenzelfde soort ook eigen MR hebben die over zaken specifiek voor dat soort school kunnen praten. Het bevoegd gezag kan een voorstel doen tot het instellen van een dergelijke raad.


Taken groepsmedezeggenschapsraad

De groepsmedezeggenschapsraad neemt taken van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) over waar het gaat om alleen de betreffende groep scholen waar deze raad over gaat. Voor het instellen van deze raad is instemming van twee derden van de GMR noodzakelijk

Bram Buskoop
Beleidsadvies

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en identiteitsvraagstukken.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Carnaval of verkleedfeest, daar ging het de afgelopen week om, naar aanleiding van een oudervereniging van een school in het oosten van het land, die had besloten om het feest geen carnaval meer te noemen. ‘Omd ...