Beste bezoeker, in verband met de zomervakantie is de VOO tot en met 21 augustus niet bereikbaar. We wensen u een prettige zomer(vakantie) toe.

Bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad

Voor het laatst bewerkt op: woensdag 26 januari 2022

Er bestaat de mogelijkheid tot het instellen van een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad (BBMR). Deze raad behandelt thema’s die vallen op bovenbestuurlijk niveau.


Instellen van een BBMR

Er zijn veel eisen aan het instellen van een dergelijke raad. Niet alleen het bevoegd gezag, maar iedere GMR die bij de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad is betrokken moet hiermee instemmen. Indien dit gebeurt is, moet er ook een reglement worden vastgesteld waarin de taken en bevoegdheden van de BBMR staan beschreven.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk