Bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad

Er bestaat de mogelijkheid tot het instellen van een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad (BMR). Deze raad behandelt thema’s die vallen op bovenbestuurlijk niveau.


Instellen van een BMR

Er zijn veel eisen aan het instellen van een dergelijke raad. Niet alleen het bevoegd gezag, maar iedere GMR die bij de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad is betrokken moet hiermee instemmen. Indien dit gebeurt is, moet er ook een reglement worden vastgesteld waarin de taken en bevoegdheden van de BMR staan beschreven.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

30 jun 2020

De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...