Bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad

Er bestaat de mogelijkheid tot het instellen van een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad (BMR). Deze raad behandelt thema’s die vallen op bovenbestuurlijk niveau.


Instellen van een BMR

Er zijn veel eisen aan het instellen van een dergelijke raad. Niet alleen et bevoegd gezag, maar iedere GMR die bij de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad is betrokken moet hiermee instemmen. Indien dit gebeurt is, moet er ook een reglement worden vastgesteld waarin de taken en bevoegdheden van de BMR staan beschreven.

Elles Verschoor
Beleidsadvies

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...