Deelraad

De deelraad is de vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen op een locatie van een school. De raad wordt ingesteld op verzoek van de MR en met instemming van het bevoegd gezag.


Deelraad, MR of GMR?

Naast de deelraad, die de betrokkenen op een groep van scholen vertegenwoordigt, is er ook de medezeggenschapsraad (MR) die de betrokkenen van de school als geheel vertegenwoordigt. Ook kan het zo zijn dat een school is aangesloten bij een scholengroep. In dat geval bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die meepraat over besluiten die voor alle aangesloten scholen geldt.

Indien een besluit voor één locatie van een school wordt genomen, is het aan de deelraad. Als een besluit voor alle locaties van een school wordt genomen, is het aan de MR. Als het gaat om een besluit voor de hele scholengroep, is het aan de GMR.


Wat doet de deelraad?

De deelraad wordt gekozen door en uit het midden van de personeelsleden, ouders en leerlingen van de locatie van de school. Voor meer over het houden van verkiezingen, kijk dan onder verkiezingen.

De raad heeft verschillende rechten als het gaat om besluiten die genomen worden voor de desbetreffende locatie. Kijk hiervoor onder adviesrechtinformatierecht en instemmingsrecht. Daarnaast heeft de deelraad ook het recht om zelf met voorstellen te komen. Dit noemen we ook wel initiatiefrecht.

Een raad kan worden ingesteld op initiatief van de MR of het bevoegd gezag. Zowel het bevoegd gezag als twee derde van de MR moet instemmen met het instellen van een deelraad.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

30 jun 2020

De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...