De deelraad is de vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen op een locatie van een school. De raad wordt ingesteld op verzoek van de MR en met instemming van het bevoegd gezag.


Deelraad, MR of GMR?

Naast de deelraad, die de betrokkenen op een groep van scholen vertegenwoordigt, is er ook de medezeggenschapsraad (MR) die de betrokkenen van de school als geheel vertegenwoordigt. Ook kan het zo zijn dat een school is aangesloten bij een scholengroep. In dat geval bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die meepraat over besluiten die voor alle aangesloten scholen geldt.

Indien een besluit voor één locatie van een school wordt genomen, is het aan de deelraad. Als een besluit voor alle locaties van een school wordt genomen, is het aan de MR. Als het gaat om een besluit voor de hele scholengroep, is het aan de GMR.


Wat doet de deelraad?

De deelraad wordt gekozen door en uit het midden van de personeelsleden, ouders en leerlingen van de locatie van de school. Voor meer over het houden van verkiezingen, kijk dan onder verkiezingen.

De raad heeft verschillende rechten als het gaat om besluiten die genomen worden voor de desbetreffende locatie. Kijk hiervoor onder adviesrechtinformatierecht en instemmingsrecht. Daarnaast heeft de deelraad ook het recht om zelf met voorstellen te komen. Dit noemen we ook wel initiatiefrecht.

Een raad kan worden ingesteld op initiatief van de MR of het bevoegd gezag. Zowel het bevoegd gezag als twee derde van de MR moet instemmen met het instellen van een deelraad.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...