Op 28 maart 2020 vindt het VOO Congres plaats! Het thema is 'School & Armoede'. Deze dag is voor beleidsmakers, ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. Wij bieden een gevarieerd en leerzaam programma samengesteld met lezingen, workshops, live interviews, ontmoeting, discussie en zelf beleven en ervaren. € 99 per persoon, GRATIS VOOR LEDEN! Beperkt plaats, dus schrijf u direct in.

Bekijk hier het programma en meld u aan!

Deelraad

De deelraad is de vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen op een locatie van een school. De deelraad wordt ingesteld op verzoek van de MR en met instemming van het bevoegd gezag.


Deelraad, MR of GMR?

Naast de deelraad, die de betrokkenen op een groep van scholen vertegenwoordigt, is er ook de medezeggenschapsraad (MR) die de betrokkenen van de school als geheel vertegenwoordigt. Ook kan het zo zijn dat een school is aangesloten bij een scholengroep. In dat geval bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die meepraat over besluiten die voor alle aangesloten scholen geldt.

Indien een besluit voor één locatie van een school wordt genomen, is het aan de deelraad. Als een besluit voor alle locaties van een school wordt genomen, is het aan de MR. Als het gaat om een besluit voor de hele scholengroep, is het aan de GMR.


Wat doet de deelraad?

De deelraad wordt gekozen door en uit het midden van de personeelsleden, ouders en leerlingen van de locatie van de school. Voor meer over het houden van verkiezingen, kijk dan onder verkiezingen.

De deelraad heeft verschillende rechten als het gaat om besluiten die genomen worden voor de desbetreffende locatie. Kijk hiervoor onder adviesrechtinformatierecht en instemmingsrecht. Daarnaast heeft de deelraad ook het recht om zelf met voorstellen te komen. Dit noemen we ook wel initiatiefrecht.

Een deelraad kan worden ingesteld op initiatief van de MR of het bevoegd gezag. Zowel het bevoegd gezag als twee derde van de MR moet instemmen met het instellen van een deelraad.

Bram Buskoop
Beleidsadvies

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en identiteitsvraagstukken.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Carnaval of verkleedfeest, daar ging het de afgelopen week om, naar aanleiding van een oudervereniging van een school in het oosten van het land, die had besloten om het feest geen carnaval meer te noemen. ‘Omd ...