Beste bezoeker, in verband met de zomervakantie is de VOO tot en met 21 augustus niet bereikbaar. We wensen u een prettige zomer(vakantie) toe.

Voor het laatst bewerkt op: woensdag 26 januari 2022

De deelraad is de vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen op een locatie van een school. De raad wordt ingesteld op verzoek van de MR en met instemming van het bevoegd gezag.


Deelraad, MR of GMR?

De GMR, MR en deelraad vormen de drie medezeggenschapsorganen binnen de schoolorganisatie. De MR vertegenwoordigt de ouders, personeelsleden en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen op elke school. Als een school meerdere locaties heeft, is het mogelijk een deelraad in te stellen op die locatie. Een GMR is verplicht om in te stellen als er binnen een stichting minstens twee MR’s zijn.

Beleid wordt besproken op het ‘laagst’ mogelijke niveau. Beleid voor een locatie van één school wordt door de deelraad besproken, beleid dat voor een meerderheid van de locaties of de hele school geldt door de MR. Als beleid van toepassing is op een meerderheid van de scholen of alle scholen binnen een stichting, wordt dit beleid in de GMR besproken.


Wat doet de deelraad?

De deelraad wordt gekozen door en uit het midden van de personeelsleden, ouders en leerlingen van de locatie van de school. Voor meer over het houden van verkiezingen, kijk dan onder verkiezingen.

De raad heeft verschillende rechten als het gaat om besluiten die genomen worden voor de desbetreffende locatie. Kijk hiervoor onder adviesrechtinformatierecht en instemmingsrecht. Daarnaast heeft de deelraad ook het recht om zelf met voorstellen te komen. Dit noemen we ook wel initiatiefrecht.

Een raad kan worden ingesteld op initiatief van de MR of het bevoegd gezag. Zowel het bevoegd gezag als twee derde van de MR moet instemmen met het instellen van een deelraad.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk