Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Voor het laatst bewerkt op: zondag 2 oktober 2022

Het is mogelijk dat voor een deel van de school een deelraad wordt ingesteld. De deelraad vertegenwoordigt de personeelsleden, ouders en leerlingen van dat deel van de school en heeft een belangrijke taak om met de locatieleiding mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie.


Deelraad, MR of GMR?

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de MR en de deelraad vormen de drie medezeggenschapsorganen binnen de schoolorganisatie. De MR vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen op school. Als een basisschool of middelbare school meerdere delen of locaties heeft, is het mogelijk een deelraad in te stellen voor een of meerdere delen/locaties. Een GMR is verplicht om in te stellen als er binnen een stichting twee of meer scholen (en dus ook twee of meer MR’s) zijn. Naast de deelraad, MR en GMR is ook een ondersteuningsplanraad (OPR) een verplicht medezeggenschapsorgaan. Verder kan het zijn dat er in uw organisatie een themaraad, een groepsmedezeggenschapsraad en/of een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad is ingesteld.

Beleid wordt besproken op het ‘laagst’ mogelijke niveau. Beleid voor één locatie van één school wordt door de deelraad besproken, beleid dat voor een meerderheid van de locaties of de hele school geldt door de MR. Als beleid van toepassing is op een meerderheid van de scholen of alle scholen binnen een stichting, wordt dit beleid in de GMR besproken. In het medezeggenschapsstatuut dient de wijze waarop medezeggenschap binnen de onderwijsorganisatie is georganiseerd te zijn opgenomen.


Wat doet de deelraad?

Leden van de deelraad worden gekozen door en uit het midden van de personeelsleden, ouders en leerlingen van dat deel van de school. Op een basisschool bestaat de deelraad uit minimaal twee personeelsleden en twee ouders. Op middelbare scholen is dit minimaal twee personeelsleden, één ouder en één leerling. De precieze omvang en regels over de samenstelling worden afgesproken in het medezeggenschapsreglement. De deelraad is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen.

De deelraad heeft drie verschillende rollen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke. Het is van belang om het gesprek aan te gaan in de deelraad over hoe invulling wordt gegeven aan deze rollen. De deelraad heeft daarnaast vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht.


Deelraad en VOO

De VOO helpt deelraden op basisscholen en middelbare scholen op weg. Zo geven we cursussen, waaronder de basiscursus MR Start. Er zijn ook cursussen mogelijk onder meer op gebied van de achterban, fusie en de financiën van de school. Met het VOO-lidmaatschap ontvangen MR’s 15% korting op cursussen en kan elke dag contact worden opgenomen met de VOO Helpdesk.

Het is ook mogelijk dat de VOO uitgebreidere ondersteuning biedt, bijvoorbeeld als de deelraad wil nadenken over zijn eigen organisatie of wanneer er een ingewikkeld dossier speelt op school, zoals fusie of het wijzigen van schooltijden. Het kan in sommige gevallen wenselijk zijn dat de deelraad zich laat bijstaan door een externe deskundige.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Compleet

Complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.