In verband met de zomervakantie zijn we tot en met 11 augustus niet bereikbaar. We staan u graag weer vanaf 12 augustus te woord! De helpdesk is vanaf 19 augustus weer bereikbaar.

Wet medezeggenschap op scholen

Tekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS)

Lees meer over de officiële actuele tekst van de Wet medezeggenschap op scholen.

Meer informatie
Tekst Besluit medezeggenschap onderwijs (BMO)

Lees meer over de tekst van het Besluit medezeggenschap onderwijs.

Meer informatie
Kiesrecht

Lees meer over het actief en passief kiesrecht van personeel, ouders en leerlingen op school.

Meer informatie
Omvang MR

Lees meer over de wettelijke regels rondom de omvang van een medezeggenschapsraad.

Meer informatie
Samenstelling MR

Lees meer over hoe de MR samengesteld wordt en hoe verkiezingen worden gehouden de samenstelling te bepalen.

Meer informatie
Geschillencommissie

Lees meer over de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) en diens uitspraken.

Meer informatie
Rechten MR

Lees meer over de verschillende belangrijke bevoegdheden van de GMR en de MR, zoals instemmings- en adviesrecht.

Meer informatie
Recht op overleg

Lees meer over het recht van de MR om met het bevoegd gezag en toezichthoudend orgaan te overleggen.

Meer informatie
Initiatiefrecht

Lees meer over het recht van de MR op nemen van eigen initiatief en doen van voorstellen aan het bevoegd gezag.

Meer informatie
Informatierecht

Lees meer over het recht van de MR om tijdig informatie te verkrijgen over belangrijke beleidsonderwerpen.

Meer informatie
Adviesrecht

Lees meer over het recht van de MR om advies te geven over het vaststellen of wijzigen van beleid.

Meer informatie
Instemmingsrecht

Lees meer over het recht van de MR om instemming te verlenen over het vaststellen of wijzigen van beleid.

Meer informatie
Relatie MR en raad van toezicht

Lees meer over hoe de GMR en de Raad van Toezicht zich tot elkaar verhouden en waarom samenwerking belangrijk is.

Meer informatie
Relatie MR en schoolbestuur

Lees meer over wat het bevoegd gezag is, hoe deze is samengesteld en welke taken het bevoegd gezag heeft.

Meer informatie
Relatie MR en schoolleiding

Lees meer over de formele rol van de schoolleider/directie en de rol van de MR bij het aanstellen.

Meer informatie
Medezeggenschapsraad (MR)

Het is wettelijk verplicht dat er op iedere basisschool en middelbare school een MR is. Lees meer over de MR.

Meer informatie
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De meeste onderwijsorganisaties hebben een GMR. Lees meer over de GMR.

Meer informatie
Deelraad (DR)

Lees meer over hoe een deelraad kan worden ingesteld en wat de rechten en taken ervan zijn.

Meer informatie
Groepsmedezeggenschapsraad (GroepsMR)

Lees meer over hoe een groepsmedezeggenschapsraad kan worden ingesteld en wat de rechten en taken ervan zijn.

Meer informatie
Bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad (BBMR)

Lees meer over het instellen van een bovenbestuurlijke MR.

Meer informatie
Themaraad (TR)

Lees meer over hoe een themaraad kan worden ingesteld en wat de rechten en taken ervan zijn.

Meer informatie
Voorlopige medezeggenschapsraad (VMR)

Lees meer over in welke gevallen en hoe een voorlopige medezeggenschapsraad kan worden ingesteld.

Meer informatie
Ondersteuningsplanraad (OPR)

Lees meer over hoe een ondersteuningsplanraad kan worden ingesteld en wat de rechten en taken ervan zijn.

Meer informatie
MRpersoneel (MRp)

Lees meer over wat een MRp is, wat de taken van de MRp zijn en waar de MRp over meepraat.

Meer informatie

Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.