Beste bezoeker, in verband met de zomervakantie is de VOO tot en met 21 augustus niet bereikbaar. We wensen u een prettige zomer(vakantie) toe.

Voor het laatst bewerkt op: woensdag 26 januari 2022

Soms kan het wenselijk zijn dat niet de MR of GMR, maar een ander gremium zich meer verdiept in een bepaald thema dat speelt op school. In zo’n geval kan de MR of GMR een themaraad instellen.


Instellen van een themaraad

Een themaraad komt tot stand met instemming van twee derde van de leden van de MR of GMR en instemming van het bevoegd gezag. Hier wordt dan ook afgesproken wie er in deze raad zitten, hoe deze tot stand komt en andere afspraken die van noodzaak zijn om een goed functionerende themaraad in te stellen.

Indien gebruikt gemaakt wordt van deze raad, moet dat in het statuut van de medezeggenschap staan opgenomen (artikel 22 WMS). Vervolgens moet in het medezeggenschapsreglement staan aangegeven welke bevoegdheden deze extra raad heeft (artikel 24 lid 1h WMS). Er kan voor gekozen worden dat de themaraad de instemmings- of adviesbevoegdheden van de MR overneemt op een bepaald thema, maar dit kan ook voorbehouden blijven aan de MR zelf.

Vaak wordt een themaraad ingesteld op specifieke thema’s als veiligheid, pesten of duurzaamheid. Op die manier kan er verdieping op een bepaald onderwerp plaatsvinden dat voor de school en de MR van belang is.


Andere extra raden

Naast de themaraad kan de MR of GMR ook besluiten andere raden in te stellen, namelijk de deelraad, de groepsmedezeggenschapsraad en de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk