Op 28 maart 2020 vindt het VOO Congres plaats! Het thema is 'School & Armoede'. Deze dag is voor beleidsmakers, ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. Wij bieden een gevarieerd en leerzaam programma samengesteld met lezingen, workshops, live interviews, ontmoeting, discussie en zelf beleven en ervaren. € 99 per persoon, GRATIS VOOR LEDEN! Beperkt plaats, dus schrijf u direct in.

Bekijk hier het programma en meld u aan!

Themaraad

Soms kan het wenselijk zijn dat niet de MR of GMR, maar een ander gremium zich meer verdiept in een bepaald thema dat speelt op school. In zo’n geval kan de MR of GMR een themaraad instellen.


Instellen van een themaraad

Een themaraad komt tot stand met instemming van twee derde van de leden van de MR of GMR en instemming van het bevoegd gezag. Hier wordt dan ook afgesproken wie er in deze themaraad zitten, hoe deze tot stand komt en andere afspraken die van noodzaak zijn om een goed functionerende themaraad in te stellen.

Indien gebruikt gemaakt wordt van een themaraad, moet dat in het statuut van de medezeggenschap staan opgenomen (artikel 22 WMS). Vervolgens moet in het medezeggenschapsreglement staan aangegeven welke bevoegdheden deze extra raad heeft (artikel 24 lid 1h WMS). Er kan voor gekozen worden dat de themaraad de instemmings- of adviesbevoegdheden van de MR overneemt op een bepaald thema, maar dit kan ook voorbehouden blijven aan de MR zelf.

Vaak wordt een themaraad ingesteld op specifieke thema’s als veiligheid, pesten of duurzaamheid. Op die manier kan er verdieping op een bepaald onderwerp plaatsvinden dat voor de school en de MR van belang is.


Andere extra raden

Naast de themaraad kan de MR of GMR ook besluiten andere raden in te stellen, namelijk de deelraad, de groepsmedezeggenschapsraad en de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad.

Elles Verschoor
Beleidsadvies

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Carnaval of verkleedfeest, daar ging het de afgelopen week om, naar aanleiding van een oudervereniging van een school in het oosten van het land, die had besloten om het feest geen carnaval meer te noemen. ‘Omd ...