Voor het laatst bewerkt op: zondag 2 oktober 2022

Soms kan het wenselijk zijn dat de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad extra ondersteunt wordt. Dat kan aan de hand van de inhuur van een externe deskundige, maar ook door het instellen van een themaraad.


Wat is een themaraad?

Een themaraad behandelt – de naam zegt het al – een of meerdere specifieke thema’s. Deze themaraad kan worden ingesteld door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) of de medezeggenschapsraad (MR). Twee derde van de leden van de (G)MR en het bevoegd gezag dienen hiermee in te stemmen. In het medezeggenschapsstatuut dient de wijze waarop medezeggenschap binnen de onderwijsorganisatie is georganiseerd te zijn opgenomen.

In het medezeggenschapsreglement van de (G)MR die de themaraad instelt dient te staan aangegeven welke rechten deze raad heeft. Vaak wordt een themaraad ingesteld op specifieke thema’s als veiligheid, pesten of duurzaamheid. Op die manier kan er verdieping op een bepaald onderwerp plaatsvinden dat voor de school en de MR van belang is. De themaraad neemt namelijk bepaalde bevoegdheden van de MR over. Bijvoorbeeld wanneer de MR een themaraad instelt vanwege een fusie met een andere school, kan worden besloten dat de themaraad het instemmingsrecht van de MR op dit punt overneemt.


Wat doet de themaraad?

Het is niet wettelijk vastgelegd hoe de leden van de themaraad worden gekozen of wie er überhaupt deel van mogen uitmaken. De precieze omvang en regels over de samenstelling worden afgesproken in een overeenkomst tussen bevoegd gezag en (G)MR.

De rollen en rechten die de themaraad hebben hangen af van de afspraken die de (G)MR heeft gemaakt met het bevoegd gezag hierover. Naast de omvang en samenstelling dient ook te worden nagedacht over het contact tussen themaraad en (G)MR en de duur van hoe lang de themaraad zal bestaan.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.