Voor het laatst bewerkt op: zondag 2 oktober 2022

Soms kan het wenselijk zijn dat de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad extra ondersteunt wordt. Dat kan aan de hand van de inhuur van een externe deskundige, maar ook door het instellen van een themaraad.


Wat is een themaraad?

Een themaraad behandelt – de naam zegt het al – een of meerdere specifieke thema’s. Deze themaraad kan worden ingesteld door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) of de medezeggenschapsraad (MR). Twee derde van de leden van de (G)MR en het bevoegd gezag dienen hiermee in te stemmen. In het medezeggenschapsstatuut dient de wijze waarop medezeggenschap binnen de onderwijsorganisatie is georganiseerd te zijn opgenomen.

In het medezeggenschapsreglement van de (G)MR die de themaraad instelt dient te staan aangegeven welke rechten deze raad heeft. Vaak wordt een themaraad ingesteld op specifieke thema’s als veiligheid, pesten of duurzaamheid. Op die manier kan er verdieping op een bepaald onderwerp plaatsvinden dat voor de school en de MR van belang is. De themaraad neemt namelijk bepaalde bevoegdheden van de MR over. Bijvoorbeeld wanneer de MR een themaraad instelt vanwege een fusie met een andere school, kan worden besloten dat de themaraad het instemmingsrecht van de MR op dit punt overneemt.


Wat doet de themaraad?

Het is niet wettelijk vastgelegd hoe de leden van de themaraad worden gekozen of wie er überhaupt deel van mogen uitmaken. De precieze omvang en regels over de samenstelling worden afgesproken in een overeenkomst tussen bevoegd gezag en (G)MR.

De rollen en rechten die de themaraad hebben hangen af van de afspraken die de (G)MR heeft gemaakt met het bevoegd gezag hierover. Naast de omvang en samenstelling dient ook te worden nagedacht over het contact tussen themaraad en (G)MR en de duur van hoe lang de themaraad zal bestaan.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.