Medezeggenschap in de praktijk

Lees hier meer over onderwerpen als: Contact met de achterban, Jaarplanning, Jaarverslag en Verkiezingen.

Wat is de medezeggenschapsraad?

Lees hier meer over wat een medezeggenschapsraad is en doet.

Meer informatie
Nieuw in de MR

Lees hier meer over de belangrijkste dingen om te onthouden als nieuw MR-lid.

Meer informatie
Tien tips voor de MR

Lees hier meer over de belangrijkste tips voor de MR om te onthouden.

Meer informatie
Verkiezingen

Wie mag zich kandidaatstellen, wie mag stemmen en hoe worden verkiezingen georganiseerd? Lees hier de antwoorden.

Meer informatie
Contact met de achterban

Hoe kunnen de MR’en hun relatie met de achterban verbeteren?

Meer informatie
Relatie GMR en RvT

De GMR en de RvT hebben een belangrijke relatie en belang bij goede samenwerking. Lees er hier alles over.

Meer informatie
Vergaderen

Lees hier meer over de manieren hoe effectiever vergadert kan worden en echt dingen kunnen worden bereikt.

Meer informatie
Notulen en actielijst

Lees hier meer over de manier waarop notulen en een actielijst goed bijgehouden kunnen worden.

Meer informatie
Schorsing en uitsluiting van een MR-lid

Lees hier meer wat te doen met een niet-functionerend lid van de MR.

Meer informatie

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...