Draagvlak

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De wet verplicht de aanwezigheid van een MR. Ook is beschreven dat de medezeggenschapsraad alle bij de school betrokkenen verslag doet van zijn werkzaamheden en iedereen in de gelegenheid dient te stellen overleg met hem te voeren.


Verslag van werkzaamheden en overleg voeren

Dat eerste lukt vaak nog wel. Via de website van de school, de nieuwsbrief en/of  de schoolgids wordt iedereen geïnformeerd over het wel en wee van de MR. De agenda en de verslagen worden gepubliceerd en op sommige scholen wordt tijdens de jaarlijkse ouderavond ruimte voor de MR ingepland om het afgelopen jaar met alle hoogte- en dieptepunten nog eens de revue te laten passeren. De aanwezige ouders en personeelsleden kunnen vragen stellen en een toelichting krijgen bij een thema dat speelde of waarover diende te worden geadviseerd.

Overleg voeren met iedereen is een ander verhaal. De personeelsleden hebben op veel scholen de mogelijkheid in team- of andere overleggen met elkaar specifieke medezeggenschapszaken te bespreken. Voor ouders is dat lastig. De eerder genoemde ouderavond of een specifieke thema-avond kan dan van pas komen. Maar vaak zijn dat meer informatieve momenten dan discussiebijeenkomsten. Informatie geven en zaken toelichten is iets anders dan op zoek zijn naar feedback of meningen peilen ten aanzien van een relevant thema waarover in de nabije toekomst een oordeel dient te worden gegeven.


Verkrijgen van draagvlak

Om draagvlak te verkrijgen voor besluiten die genomen gaan worden is daarom een continue manier van contact over en weer noodzakelijk. Maar om ouders en personeelsleden met enige regelmaat op school uit te nodigen om te discussiëren over een bepaald onderwerp zal in de praktijk niet werken. Na enige tijd zal een kleine groep super geïnteresseerden overblijven, die dan als een klankbordgroep functioneert. Feeling met de brede groep ouders en personeelsleden ontbreekt dan wederom.


Digitale omgeving

Onmisbaar voor een continu contact met de achterban is een digitale omgeving. Of het nu een specifieke WhatsApp-groep voor medezeggenschap op school is of een op de website gecreëerde omgeving waar men terecht kan, digitaal is dat continue contact realistisch. De medezeggenschap van velen die niet in de MR zitten, maar zich toch willen laten horen, is dan mogelijk en zal zelfs worden gestimuleerd. Want de school, het wel en wee van de kinderen, de kwaliteit van het onderwijs, de krimp of groei van de school en het team zijn allemaal zaken waar veel mensen zich voor interesseren en waar zij een mening over hebben. Het is aan de MR en aan de schoolleiding die digitale wereld open te stellen voor de mening en visie van velen buiten de  MR.

Daarmee krijgt het begrip “ruggespraak”  een positieve betekenis. Het toont aan dat de MR zich bewust is van de groep die hij vertegenwoordigt en dat de mening van die groep van belang is. Omgekeerd zal de groep ouders en personeelsleden die zich op die serieuze manier gehoord weet een werkelijke ambassadeur zijn van de school. Zonder te zeggen dat iedere wens en iedere mening wordt gehonoreerd wordt op een serieuze wijze omgegaan met die wensen en meningen. Het zal de medezeggenschapsraad helpen bij het uiteindelijke instemmen of adviseren. Het zal de schoolleider sterken bij het al dan niet doorvoeren van een maatregel op school. De wetenschap dat velen je steunen en je visie onderschrijven draagt bij aan een succesvolle implementatie van de maatregel. Zodra het zoeken naar breed draagvlak voor besluiten niet meer als een last en een extra taak voor de medezeggenschapsraad en de schoolleiding wordt gezien, zal dit de school ten goede komen.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.