Informatiebronnen

Voor het laatst bewerkt op: donderdag 30 juni 2022

Voor de MR is voldoende informatie noodzakelijk voor het uitoefenen van zijn taken. Naast het verkrijgen en opvragen van informatie bij het bevoegd gezag, zijn er nog meer bronnen waar de MR uit kan putten voor informatie.


1. Websites

Er is veel digitale informatie beschikbaar voor leden van de MR. De VOO heeft een uitgebreide, gratis kennisbank waar MR-leden informatie over tal van onderwerpen kunnen vinden die te maken hebben met medezeggenschap en onderwijs. Ook op de website van SterkMedezeggenschap en op www.onderwijsgeschillen.nl is informatie voor MR-leden te vinden.

2. Boeken en brochures

Naast informatie op internet zijn er ook tal van boeken en brochures te downloaden of bestellen waar MR-leden informatie uit kunnen halen. In de VOO-webshop zijn verschillende bronnen te vinden. Het belangrijkste boek(je) voor MR-leden is het ‘Zakboek medezeggenschap’. Dit zakboek geeft informatie over de verschillende rechten en plichten van de MR en geeft antwoord op vragen die MR-leden in de praktijk hebben. Verder zijn er ook publicaties die via commerciële kanalen worden aangeboden.

3. Abonnementen

Door je als MR-lid te abonneren op nieuwsbrieven en tijdschriften, blijf je op de hoogte van wat er speelt op gebied van medezeggenschap en onderwijs. De VOO heeft een gratis nieuwsbrief voor MR-leden die één keer per maand wordt verzonden. Deze nieuwsbrief bevat informatie over actuele ontwikkelingen en informatie over onderwerpen die op dat moment bij de MR spelen, zoals het formatieplan in het voorjaar en de begroting in het najaar.

4. VOO Helpdesk

Als een MR lid is van de VOO, kunnen alle MR-leden gratis gebruik maken van de VOO Helpdesk. Daar kunnen MR-leden met al hun vragen over medezeggenschap en onderwijs terecht. De helpdesk is elke schooldag telefonisch te bereiken of per e-mail. De kosten voor het lidmaatschap van de MR worden vergoed door het bevoegd gezag op basis van artikel 28 lid 2 van de Wet medezeggenschap op scholen en uitspraak 108585/108586 – 19.02 van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS).

5. Deskundige ouders

Vaak heeft de MR intern ook al meer informatie ‘in huis’ dan bekend. Ouders die zitting hebben in de MR kunnen een specifieke deskundigheid hebben op gebied van financiën, juridische zaken, communicatie of personeelsbeleid. Zij kunnen hun kennis gebruiken om de MR te helpen goede en goed onderbouwde besluiten te nemen.

6. Sociale netwerken

Op sociale media plaatst de VOO actuele ontwikkelingen op gebied van medezeggenschap en onderwijs. Zo blijf je als MR-lid altijd goed op de hoogte van wat er in het land op gebied van medezeggenschap speelt. De VOO is op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter te volgen. Op LinkedIn zijn ook verschillende groepen actief op gebied van medezeggenschap. In die groepen wordt informatie uitgewisseld en worden vragen gesteld en beantwoord.

7. Jaarverslag van het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag schrijft elk jaar een jaarverslag over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de continuïteitsparagraaf. De MR ontvangt dit jaarverslag jaarlijks voor 1 juli (artikel 8 lid 2c WMS). De MR kan het jaarverslag goed bekijken om meer informatie te krijgen over welke doelstellingen de school heeft.

8. Ouders, personeelsleden en leerlingen

Een belangrijke bron van informatie voor de MR zijn de ouders, personeelsleden en leerlingen die de achterban van de MR volgen. De MR kan gebruik maken van vragenlijsten, gesprekken op het schoolplein of oproepen om contact op te nemen als ouders bepaalde ideeën hebben over het beleid op school. In sommige gevallen is het ook verplicht om de achterban te raadplegen, door een zogenoemde ouderraadpleging.

9. De schoolleider/bestuurder

Naast het lezen van het jaarverslag kan de MR ook vragen stellen aan het bevoegd gezag om zo informatie op tafel te krijgen. Dit kan als een onderwerp op de agenda staat en dan over dat onderwerp vragen stellen, maar ook als een onderwerp nog niet geagendeerd is, heeft een MR-lid altijd de mogelijkheid om informatie op te vragen over het beleid van de school.

10. Wet medezeggenschap op scholen

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) worden de regels rondom medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs geregeld. Zo is te vinden wat de rechten van de MR zijn, welke taken de MR heeft en welke informatie in het medezeggenschapsreglement moet worden opgenomen. Het is van belang dat MR-leden de wet kennen en bij onduidelijkheid over bepaalde zaken tussen MR en bevoegd gezag of MR-leden onderling in de wet gekeken wordt hoe het zit. Mocht het alsnog onduidelijk zijn, kunnen MR’s die lid zijn van de VOO altijd contact opnemen met onze helpdesk.

11. Jaarverslag van de MR

Het is aan te raden dat elke MR een jaarverslag schrijft. In het jaarverslag wordt beschreven welke activiteiten de MR het afgelopen schooljaar heeft ondernomen en welke onderwerpen er tijdens MR-vergaderingen zijn besproken. Dit jaarverslag is er om gedeeld te worden met ouders, personeelsleden en leerlingen. Daarnaast kan het jaarverslag ook van belang zijn voor nieuwe leden in de MR om een beeld te krijgen waar de MR zich de afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.