Beste bezoeker, in verband met de zomervakantie is de VOO tot en met 21 augustus niet bereikbaar. We wensen u een prettige zomer(vakantie) toe.

Wat is medezeggenschap?

Voor het laatst bewerkt op: donderdag 30 juni 2022

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen op school. Zij praten en denken mee over het schoolbeleid. Een MR op school is wettelijk verplicht. De VOO hecht veel waarde aan medezeggenschap en ondersteunt waar mogelijk de MR op school bij vragen en problemen.


Wie zitten er in de MR?

In de medezeggenschapsraad zitten personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. Deze leden worden door middel van verkiezingen gekozen en vertegenwoordigen de betrokkenen op school. Loting is niet toegestaan. Het is gebruikelijk dat de leden van de MR voor twee of drie jaar worden gekozen en herkiesbaar zijn.

Een MR bestaat uit ten minste vier leden en een gelijke verdeling tussen personeel en ouders/leerlingen. Dat is de minimale omvang van de MR. In het voortgezet onderwijs vallen ouders en leerlingen onder dezelfde ‘helft’.


Wat zijn de rollen van de MR?

De MR kan drie rollen op zich nemen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke rol.

  • Een controlerende rol. Dit betekent dat de MR het bevoegd gezag controleert op gevoerd beleid. Vragen als ‘zijn de gestelde doelen behaald?’ en ‘wat zijn de plannen voor de komende vijf jaar?’ zijn vragen die een MR in deze rol zou kunnen stellen. Kijk bij bestuurlijk voor relevante onderwerpen waar de MR het bevoegd gezag kan controleren.
  • Een vertegenwoordigende rol. Dit betekent dat de MR zich inzet een afspiegeling te zijn van de wensen en opvattingen van het personeel en de ouders op school. De MR zoekt actief de achterban op.
  • Een initiatiefrijke rol. Dit betekent dat de MR vooral zelf met voorstellen komt om het beleid van de school te verbeteren. De MR maakt dan ook veelvuldig gebruik van haar initiatiefrecht.

Wat zijn de rechten van de MR?

De MR heeft vijf verschillende soorten rechten: drie algemene en twee bijzondere. De drie algemene rechten zijn het recht op overleg, het recht op informatie en het initiatiefrecht. De twee bijzondere rechten zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht.

  • Het recht op overleg houdt in dat de MR recht heeft om te overleggen met het bevoegd gezag en het toezichthoudend orgaan van de school.
  • Het informatierecht houdt in dat de MR recht heeft op de informatie die het redelijkerwijs nodig heeft om inzicht te krijgen in het beleid van de school.
  • Het initiatiefrecht houdt in dat de MR recht heeft alle zaken aangaande het beleid op school aan te kaarten bij het bevoegd gezag. De MR kan vragen stellen, maar ook met ongevraagd advies komen.
  • Het adviesrecht houdt in dat de MR recht heeft op beleidszaken advies te geven aan het bevoegd gezag. Voordat het bevoegd gezag beleid wil doorvoeren, is het verplicht dit beleidsvoorstel eerst ter advisering aan de MR voor te leggen.
  • Het instemmingsrecht houdt in dat de MR recht heeft op beleidszaken instemming te geven aan het bevoegd gezag. Voordat het bevoegd gezag beleid wil doorvoeren, is het verplicht dit beleidsvoorstel eerst ter instemming aan de MR voor te leggen.
  • Het initiatiefrecht houdt in dat de MR het recht heeft om alle school gerelateerde onderwerpen aan te kaarten bij het bevoegd gezag.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat expliciet toegelicht op welke beleidsterreinen de MR recht op overleg, informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht heeft. De tekst van de WMS is hier te vinden.


De VOO en de medezeggenschap

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is expert op het gebied van medezeggenschap. De VOO heeft een helpdesk, dagelijks bereikbaar voor leden, waar MR-leden met vragen en problemen terecht kunnen. Daarnaast is er onze gratis toegankelijke kennisbank, waar we onze kennis op gebied van medezeggenschap delen. Voor uitgebreidere hulp kunnen MR’en rekenen op begeleiding vanuit VOO.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk