Wat is medezeggenschap?

Voor het laatst bewerkt op: zondag 2 oktober 2022

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen op school. Zij praten en denken mee over het schoolbeleid. Een MR op school is wettelijk verplicht. De VOO hecht veel waarde aan medezeggenschap en ondersteunt waar mogelijk de MR op school bij vragen en problemen.


Wie zitten er in de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over belangrijke zaken op school, zoals hoeveel geld waar naartoe gaat, wat de schooltijden zijn en wat er in het schoolplan moet komen te staan. In de MR zitten personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. Deze leden worden door middel van verkiezingen gekozen en vertegenwoordigen dus hun achterban.

Een MR bestaat uit minstens vier leden. In het medezeggenschapsreglement wordt de precieze omvang afgesproken.. Er is sprake van een gelijke verdeling tussen personeel aan de ene kant en ouders/leerlingen aan de andere kant. Het is aan te raden dat de MR-leden met een foto zichtbaar zijn op de MR-pagina op de website van de school. Zo kunnen ouders en personeelsleden herkennen wie namens hen in de MR plaatsneemt en eventueel contact opnemen.


Wat zijn de rollen van de MR?

De MR heeft een drietal rollen waar invulling aan gegeven moet worden: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke rol. Het is van belang dat de MR intern afspraken maakt over wie het meest bij welke rol ‘past’ en daarom het beste taken kan uitvoeren die in lijn liggen met die rol. Zo kan het ene MR-lid zich focussen op de communicatie vanuit de MR, terwijl de ander zich meer inhoudelijk met bepaalde thema’s bezighoudt.

Een controlerende rol houdt in dat de MR het bevoegd gezag controleert op gevoerd beleid. Bij de vertegenwoordigende rol kan worden gedacht aan het verzenden van informatie over de activiteiten van de MR richting de achterban en ook het ophalen van informatie van de achterban. Een initiatiefrijke MR wacht niet alleen tot het bevoegd gezag met voorstellen komt, maar doorrot ook zelf voorstellen voor beter schoolbeleid.


Wat zijn de rechten van de MR?

De MR heeft vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Deze rechten zijn verankerd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en zijn in principe voor elke school hetzelfde. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolleiding dat de MR gebruik kan maken van zijn rechten.

Sommige rechten worden niet door de MR, maar door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) uitgeoefend. Dat gebeurt wanneer beleid niet per school, maar voor een meerderheid of alle scholen tegelijkertijd wordt vastgesteld door het schoolbestuur. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat expliciet toegelicht op welke beleidsterreinen de MR recht op overleg, informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht heeft. De hele tekst van de WMS is hier te vinden.


VOO en medezeggenschap

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is expert op het gebied van medezeggenschap. Voor (G)MR’s die lid zijn van de VOO is de VOO Helpdesk elke dag bereikbaar voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap. Tevens krijgen GMR’s die VOO-lid zijn 15% korting op alle cursussen die we geven en begeleiding.

Als MR is het van belang om gedegen kennis te hebben van de wet om de belangrijke taken goed uit te kunnen oefenen. Daarom heeft de MR het recht op facilitering, waaronder in ieder geval valt het recht om alle redelijkerwijs noodzakelijke kosten vergoed te krijgen, zoals het volgen van scholing, het lidmaatschap van de VOO en het inhuren van externe deskundigen (artikel 28 lid 2 WMS).

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.